Ano, záloha stroje času v režimu spánku.Stroj času bude zálohovat, když je v režimu spánku.

Stroj času nebude zálohovat, pokud je vypnutý nebo pokud běží v pohotovostním režimu.

Chcete-li povolit zálohování stroje času, když je v režimu spánku, postupujte takto:

 1. Otevřete předvolby Time Machine kliknutím na ikonu Apple na liště nabídek a výběrem System Preferences.
 2. Klepněte na kartu Time Machine a vyberte Zálohovat při použití tohoto počítače v režimu spánku ze seznamu Možnosti zálohování.
 3. Kliknutím na OK uložíte změny a zavřete okno předvoleb Time Machine.

Pokud je stroj času vypnutý, bude zálohovat v režimu spánku?

Ano, stroj času bude zálohovat v režimu spánku.To znamená, že počítač přejde do stavu nízké spotřeby a bude pokračovat v zálohování, dokud je v tomto stavu.Stroj času nebude moci zálohovat, pokud je zapnutý, protože potřebuje mít přístup k internetu, aby mohl stahovat nové zálohy.

Jak často zálohuje stroj času v režimu spánku?

K zálohování stroje času v režimu spánku dochází, když je počítač uveden do režimu spánku.Stroj času bude zálohovat, když spí.K tomu může dojít jednou denně nebo častěji, pokud je počítač napájen z baterie a není zapojen do zásuvky.Pokud chcete stroj času zastavit ve spánku, můžete nastavit časovač, aby se každou noc automaticky zálohoval.

Frekvence zálohování stroje času v režimu spánku závisí na řadě faktorů, včetně toho, jak často je počítač používán a kolik energie zbývá baterie.Můžete to také ovládat nastavením plánovaných záloh pomocí softwaru, jako je Windows Server Backup nebo Time Machine pro Mac OS X.

Pokud chcete stroj času zastavit ve spánku, můžete nastavit časovač, aby se každou noc automaticky zálohoval.Případně můžete k naplánování pravidelných záloh použít software jako Windows Server Backup nebo Time Machine pro Mac OS X.

Jaké minimální množství dat vyžaduje záloha stroje času v režimu spánku?

Záloha stroje času v režimu spánku vyžaduje alespoň 400 MB dat.Toto množství dat je nutné k uložení aktuálního stavu vašeho počítače, včetně všech otevřených souborů a složek.Pokud máte na pevném disku méně než 400 MB volného místa, zálohování stroje času nebude možné dokončit.

Kolik místa zabírá typická záloha stroje času v režimu spánku?

Kolik místa zabírá typická záloha stroje času v režimu spánku?Záloha stroje času v režimu spánku obvykle zabírá přibližně stejné množství místa jako běžná záloha.Velikost zálohy stroje času bude záviset na velikosti vašeho pevného disku a počtu souborů a složek, které jste zálohovali.

Co se stane, když v režimu spánku není dostatek místa pro kompletní zálohu počítače?

Pokud máte zálohu stroje času v režimu spánku a na pevném disku není dostatek místa, záloha bude smazána.Pokud si chcete zálohu ponechat, budete ji muset přesunout na jiné místo na pevném disku.

Lze soubory vyloučit ze zálohy stroje času v režimu spánku?

Záloha stroje času v režimu spánku vylučuje soubory, které počítač aktuálně používá.Soubory, které byly nedávno zpřístupněny nebo změněny, jsou zahrnuty do zálohy stroje času v režimu spánku.

Pokud chcete vyloučit určité soubory ze zálohy Time Machine, můžete tak učinit pomocí předvoleb Time Machine na vašem Macu.Chcete-li otevřít předvolby Time Machine, klikněte na nabídku Apple a vyberte „Stroj času“.V okně předvoleb nástroje Time Machine klikněte na „Záloha“ a poté v části „Vybrat typ zálohy“ vyberte „Místní zálohy“.V okně „Možnosti zálohování“ v části „Vyloučit soubory ze zálohy“ vyberte soubory, které chcete vyloučit ze zálohy stroje času.

Chcete-li vyloučit všechny soubory ze zálohy stroje času, vyberte „Žádný.

Je vyžadováno heslo pro přístup k zálohám vytvořeným Timemachine v režimu spánku?

K zálohám vytvořeným funkcí Time Machine v macOS Sierra lze přistupovat, i když je počítač v režimu spánku.Pro přístup k těmto zálohám je však nutné nejprve zadat heslo.

Pokud zapomenete své heslo, můžete jej resetovat pomocí následujících kroků:

 1. Otevřete Předvolby systému a klikněte na Zabezpečení a soukromí.
 2. Klikněte na ikonu Time Machine.
 3. Do pole Heslo zadejte své aktuální heslo a poté stisknutím klávesy Enter nebo Return uložte změny.
 4. Pokud nemáte pro Time Machine nastavené aktuální heslo, zadejte do výzvy admin a stisknutím klávesy Enter nebo Return vytvořte nové.

Jsou zálohy Time Machine v režimu spánku šifrovány?

Ano, zálohy Time Machine jsou v režimu spánku šifrovány.To znamená, že záloha bude uložena na vašem pevném disku v chráněném formátu a nebude přístupná nikomu jinému, pokud ji neodemknete pomocí svého hesla.Abyste zajistili, že vaše data budou vždy v bezpečí, doporučujeme data vždy pravidelně zálohovat pomocí Time Machine.

Jaký druh komprese se používá pro zálohování Time Machine v režimu spánku?

Když vytvoříte zálohu Time Machine v režimu spánku, záloha se zkomprimuje pomocí stejného kompresního algoritmu, jaký se používá pro běžné zálohy.Výchozí nastavení je Apple Lossless, který používá bezeztrátový kompresní formát, který zachovává všechny informace v souborech.Můžete se také rozhodnout použít formáty Compressible nebo Raw, které jsou méně komprimované, ale mohou způsobit ztrátu dat.

Může více počítačů Mac používat stejný režim spánku s objemem Time Machine?

Pokud máte více počítačů Mac a chcete v režimu spánku používat stejný svazek Time Machine, musí být každý Mac nastaven na zálohování v režimu spánku.

Chcete-li to provést, otevřete na Macu Předvolby systému a vyberte panel předvoleb Time Machine.V části „Zálohovat při používání“ vyberte „V režimu spánku“.Nyní můžete povolit nebo zakázat zálohování při používání Time Machine zaškrtnutím políček vedle „Při použití“ (viz obrázek 1).

Obrázek 1: Předvolby systému – panel předvoleb Time Machine

Pokud chcete, aby v režimu spánku zálohoval pouze jeden Mac, můžete zakázat zálohování pro všechny ostatní počítače zrušením zaškrtnutí políčka vedle položky „Při použití“.Pamatujte, že pokud se později rozhodnete, že chcete zálohovat data na jiném počítači, budete muset zálohování pro tento počítač znovu povolit, aby měl přístup ke sdílenému svazku.

Vygenerujte 13 stručných otázek na téma: bude zálohování stroje času v režimu spánku??

-Chcete-li zakázat automatické zálohování během spánku: Otevřete Předvolby systému -> Zabezpečení a soukromí -> Obecné -> Datum a čas -> vyberte „Vypnout automatické zálohování během spánku“.

-Chcete-li změnit, jak dlouho po probuzení ze spánku se spustí automatické zálohování: Otevřete Předvolby systému -> Zabezpečení a soukromí -> Obecné -> Datum a čas -> vyberte „Nastavit automaticky“.

-Poznámka: Možnost povolit/zakázat automatické zálohování během spánku nelze nalézt v předvolbách „Datum a čas“, pokud nejprve neotevřete Předvolby systému a nekliknete na „Nástroje“ umístěné v levém dolním rohu.""

 1. Jaké je výchozí chování Time Machine, když je v režimu spánku?Jak zjistíte, zda je Time Machine aktuálně v režimu spánku?Můžete zálohovat data, když je Time Machine v režimu spánku?Jaké jsou důsledky nezálohování dat, když je Time Machine v režimu spánku?Existuje způsob, jak zakázat nebo změnit výchozí chování Time Machine, když je v režimu spánku?Jak obnovíte data ze zálohy, která byla vytvořena, když byl Time Machine v režimu spánku?Existují nějaké další aspekty, které je třeba vzít v úvahu při používání stroje času se zapnutým režimem spánku?Pokud potřebuji používat svůj počítač delší dobu a chci mít jistotu, že moje data budou zálohována, mám na svém Macbooku Pro vypnout režim spánku?Pokud potřebuji používat počítač delší dobu a chci mít jistotu, že moje data nebudou zálohována, mám na svém Macbooku Pro vypnout režim spánku?Jaké jsou některé alternativy k používání stroje času se zapnutým režimem spánku na Macbooku Pro?" Výchozí chování: Když se "TimeMachine" přepne do stavu "Sleep" stisknutím Command+Q (nebo výběrem "SleEP" z lišty nabídek), všechny automatické zálohování se zastaví, dokud nebude počítač znovu probuzen jiným způsobem, např. zapnutí a vypnutí nebo opětovné stisknutí Command+Q." Chcete-li zjistit, zda váš Macbook Pro právě spí, podívejte se na zprávu v levém horním rohu obrazovky, která říká „Slumbering...“Tato zpráva zmizí asi po 5 minutách, pokud váš MacBook Pro zůstane v režimu spánku." V pravidelných zálohách můžete pokračovat, i když váš MacBook Pro spí; jakmile se však počítač probudí ze spánku, všechny nové zálohy vytvořené od přechodu do spánku budou mít již byla dokončena." Zakázání/změna výchozího chování:
 2. Neexistují žádné negativní důsledky spojené s nezálohováním dat, když váš MacBook Pro spí."" Obnovení zálohovaných souborů z OS X Yosemite nebo novějšího: 1a Podržte Option (klávesová zkratka Macintosh ⌥⇧O) a poté zvolte Přejít > Domovská složka (nebo stiskněte Control+H). 1b Zadejte ~/Library/Application Support/, poté stiskněte klávesu Return nebo Enter."" Mezi další úvahy při používání stroje času se zapnutým režimem spánku patří deaktivace funkcí Wake On LAN, aby se počítače nepokoušely vzájemně automaticky probouzet během relací zálohování. ; také se ujistěte, že hesla a důležité soubory jsou uloženy jinde mimo /Users/" uživatelské jméno "/TimeMachine"""Pokud plánujete ponechat svůj notebook bez dozoru po delší dobu - řekněme více než dvě hodiny - doporučujeme vypnout ' Místo toho spát." "Pokud plánujete ponechat svůj notebook bez dozoru po delší dobu - řekněme více než dvě hodiny - doporučujeme místo toho vypnout režim spánku, ale před vypnutím zajistit, aby byly všechny důležité soubory zkopírovány ručně." K dispozici je několik alternativních metod v závislosti na tom, jaké typy souborů chcete chránit, včetně jejich externího ukládání na jednotky USB nebo cloudové úložiště, jako je DropBox nebo iCloud.

Jak povolím nebo zakážu automatické zálohování Time Machine v režimu spánku?a Jak zajistím, aby se můj počítač nepřehříval během dlouhých období spánku?

Pokud chcete povolit nebo zakázat automatické zálohování Time Machine v režimu spánku, postupujte takto:

 1. Otevřete Předvolby systému z nabídky Apple.
 2. Klikněte na ikonu Time Machine.
 3. V části „Záloha“ vyberte, zda chcete, aby Time Machine prováděl zálohy, když je počítač v režimu spánku, nebo ne.Pokud nechcete, aby se zálohovaly, když je počítač v režimu spánku, zrušte zaškrtnutí políčka „Povolit zálohování v režimu spánku“ a klikněte na OK.
 4. Chcete-li zajistit, aby se váš počítač nepřehříval během dlouhých období režimu spánku, vyberte chladnou teplotu spánku pro váš Mac kliknutím na kartu „Teplota“ a výběrem požadované teploty ze seznamu (obvykle kolem 65 stupňů Fahrenheita). Po dokončení klepněte na tlačítko OK.