Aptio Setup Utility je obslužný program pro Windows, který vám umožňuje konfigurovat a spravovat vaše zařízení APTIO.Chcete-li spustit nástroj Aptio Setup Utility, postupujte takto:1.Otevřete nabídku Start a klikněte na Všechny programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Aptio Setup Utility.2.Budete-li k tomu vyzváni, zadejte heslo správce pro otevření nástroje Aptio Setup Utility.3.Na hlavní obrazovce obslužného programu Aptio Setup Utility kliknutím na Nastavení otevřete okno Nastavení.4.V okně Nastavení v části Obecné klepněte na Obnovit na tovární nastavení a resetujte zařízení APTIO na tovární nastavení.5.Klepnutím na OK zavřete okno Nastavení a vrátíte se na hlavní obrazovku Aptio Setup Utility.6.V části Správa zařízení klikněte na Přidat nové zařízení pro přidání nového zařízení APTIO nebo vyberte existující zařízení APTIO ze seznamu zařízení na vašem počítači.7.V části Správa zařízení v podokně Podrobnosti zadejte informace o vašem novém zařízení APTIO, jako je jeho název (například MyAPTIODevice), jeho typ (například Serial ATA) a jeho umístění (například C:MyStorage). 8.Kliknutím na OK přidáte nové zařízení APTIO do počítače a vrátíte se na hlavní obrazovku Aptio Setup Utility."

Jak mohu použít svůj nástroj pro nastavení aptio?

Nástroj pro nastavení aptio je nástroj založený na systému Windows, který vám umožňuje konfigurovat a spravovat vaše zařízení aptio.

Jak provedu obnovení továrního nastavení pomocí nástroje Aptio Setup Utility?

1.Otevřete Aptio Setup Utility kliknutím na ikonu "Aptio Setup Utility" umístěnou v nabídce Start nebo zadáním aptio setup utility na příkazovém řádku.2.Klikněte na tlačítko "Factory Reset" pro zahájení továrního resetu.3.Vyberte, zda chcete vymazat všechna data, vymazat pouze uživatelská data, nebo vymazat uživatelská i systémová data.Potvrďte svůj výběr a klikněte na tlačítko "Reset" pro dokončení procesu obnovení továrního nastavení.5.Po dokončení obnovení továrního nastavení restartujte počítač, aby se tyto změny projevily. Máte-li jakékoli dotazy týkající se použití nástroje Aptio Setup Utility, prostudujte si naši dokumentaci online nápovědy. Děkujeme, že používáte Aptio!- Nástroj Aptio Setup Utility poskytuje uživatelům snadný způsob, jak provést obnovení továrního nastavení.- Obnovení továrního nastavení lze použít k obnovení počítače zpět do původního stavu.- Před provedením obnovení továrního nastavení se ujistěte, že jste zálohovali všechny své důležitá data.- Aptio Setup Utility je k dispozici jako součást Windows 10 a 8.1 Pro a edice Enterprise a také Windows Server 2016 Datacenter edition.- Další informace o tom, jak používat Aptio Setup Utility, najdete v naší dokumentaci online nápovědy. . Děkujeme, že používáte Aptio!- Chcete-li provést obnovení továrního nastavení pomocí systému Windows 10:1) Na obrazovce plochy otevřete Nastavení (ikona ozubeného kola v pravém horním rohu).2) V části Systém a zabezpečení > Obnovení > Pokročilé možnosti > Obnovit tento počítač (Windows 10) vyberte „Factoryreset this PC.“3) Postupujte podle pokynů na obrazovce.- Chcete-li provést obnovení továrního nastavení pomocí systému Windows 8:1) Na obrazovce plochy otevřete Nastavení (ikona ozubeného kola v pravém horním rohu).2) V části Systém a zabezpečení > Recovery > Advanced options > Reset this PC (Windows 8), vyberte "Factoryreset this PC."3) Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jaké možnosti jsou dostupné v Aptio Setup Utility?

Aptio Setup Utility nabízí několik možností pro nastavení vašeho systému.Mezi tyto možnosti patří:

- Inicializujte systém

- Aktualizujte systém

-Resetujte systém

-Obnovit tovární nastavení

-Kontrola aktualizací

Možnost Inicializovat vám umožňuje nastavit počítač tak, aby se spouštěl automaticky.Možnost Aktualizovat vám umožňuje udržovat počítač v aktuálním stavu pomocí nejnovějšího softwaru a bezpečnostních záplat.Možnost Reset obnoví váš počítač do továrního nastavení, které může zahrnovat uživatelská data, která jste přidali.Možnost Obnovit tovární nastavení obnoví veškerý nainstalovaný software a hardware do jejich původních umístění, včetně všech uživatelských dat, která jste přidali.Nakonec možnost Vyhledat aktualizace zkontroluje dostupné aktualizace od společnosti Microsoft nebo jiných zdrojů třetích stran.

Jak se mohu pohybovat v nabídce Aptio Setup Utility?

Chcete-li se pohybovat v nabídce Aptio Setup Utility, postupujte takto:

  1. Otevřete Aptio Setup Utility kliknutím na ikonu "Aptio Setup Utility" na ploše nebo v nabídce Start.
  2. Kliknutím na kartu „Nastavení“ získáte přístup k nastavení ovladače Aptio vašeho systému.
  3. V části „Správa zařízení“ klikněte na „Obnovit tovární nastavení“.
  4. Podle pokynů resetujte systémový ovladač Aptio a obnovte jeho výchozí nastavení.

Jak změním nastavení v Aptio Setup Utility?

Aptio Setup Utility je nástroj, který vám umožňuje konfigurovat nastavení vašeho zařízení Aptio.Chcete-li změnit nastavení v Aptio Setup Utility, postupujte takto:

Chcete-li resetovat zařízení APTIO, postupujte takto:

  1. Otevřete Aptio Setup Utility kliknutím na ikonu "Aptio Setup Utility" na ploše nebo v nabídce Start.Klikněte na záložku "Správce zařízení" a poté klikněte na uzel "Aptio".V části „Nastavení ovladače“ vyberte nastavení, které chcete změnit, a klikněte na tlačítko „Změnit...“.V dialogovém okně "Aptio Driver Settings" zadejte požadované hodnoty a kliknutím na OK je uložte.Zavřete Aptio Setup Utility a restartujte počítač, aby se tyto změny projevily. Pokud potřebujete pomoc s konfigurací některého z těchto nastavení, nahlédněte do naší online dokumentace nebo nás kontaktujte pro pomoc."
  2. Vyjměte ze zařízení všechna vyměnitelná média (vysuňte všechna CD/DVD). Resetujte zařízení současným stisknutím tlačítka napájení + tlačítka pro zvýšení hlasitosti po dobu 10 sekund, dokud LED nezačne oranžově blikat (jakmile zabliká oranžově 3x po sobě, podržte tlačítko napájení, dokud LED nezhasne). Znovu připojte kabely zařízení (pokud jsou k dispozici).

Jaký je účel Aptio Setup Utility?

Aptio Setup Utility je nástroj, který vám umožňuje obnovit tovární nastavení počítače.To může být užitečné, pokud jste ztratili instalační médium systému Windows a potřebujete systém Windows znovu nainstalovat.Jak mohu používat Aptio Setup Utility?Chcete-li použít Aptio Setup Utility, nejprve se ujistěte, že je váš počítač připojen k internetu.Poté otevřete nabídku Start a vyhledejte „Aptio Setup Utility“.Když se objeví ve výsledcích, klikněte na něj a začněte jej používat.Chcete-li obnovit tovární nastavení počítače, postupujte takto: 1) Klikněte na tlačítko „Resetovat“2) Vyberte svůj jazyk3) Klikněte na „Další“4) Vyberte, zda si chcete ponechat některý ze souborů,5) Klikněte na „Dokončit“6 ) Restartujte počítač7) Po restartování zkontrolujte nové aktualizace pro Aptio Setup Utility Pokud jsou k dispozici nějaké nové aktualizace, nainstalujte je kliknutím na tlačítko "Aktualizovat nyní".Jaká jsou běžná použití nástroje Aptio Setup Utility?Aptio Setup Utility lze použít k obnovení továrního nastavení počítače, pokud jste ztratili instalační médium Windows nebo pokud potřebujete Windows přeinstalovat.Lze jej také použít k aktualizaci určitých součástí systému Windows (například ovladačů). Je ještě něco, co bych měl vědět o používání nástroje Aptio Setup Utility?Před použitím AptioSetupUtility si přečtěte všechny pokyny.

Mohu použít Aptio Setup Utility k úpravě nastavení BIOSu?

Aptio Setup Utility je nástroj založený na systému Windows, který umožňuje uživatelům upravovat nastavení systému BIOS.Tento nástroj lze použít ke změně pořadí spouštění, zakázání nebo povolení funkcí a nastavení možností zabezpečení.Nedoporučuje se používat tento nástroj k úpravě systémových nastavení, jako je přetaktování nebo časování paměti, protože tyto změny mohou způsobit nestabilitu nebo poškození počítače.

Jak uložím změny provedené v Aptio Setup Utility?

Aptio Setup Utility je nástroj, který umožňuje konfigurovat pokročilá nastavení pro vaše úložné zařízení.Když provádíte změny v obslužném programu, je důležité uložit změny před ukončením obslužného programu.Pro uložení změn klikněte na tlačítko "Uložit změny" ve spodní části okna.Pokud nechcete změny uložit, klikněte na tlačítko "Storno".Po uložení změn zavřete Aptio Setup Utility kliknutím na tlačítko "Zavřít".

Spustí se můj počítač po obnovení továrního nastavení pomocí nástroje normálně?

Po provedení obnovení továrního nastavení pomocí nástroje pro nastavení aptio by se měl váš počítač spustit normálně.Pokud však narazíte na nějaké problémy, kontaktujte zákaznickou podporu a požádejte o pomoc.

Je bezpečné provést obnovení továrního nastavení pomocí nástroje Aptio Setup Utility?

Aptio Setup Utility je nástroj, který lze použít k resetování konfigurace systému.Obnovení továrního nastavení vymaže všechna uživatelská data a nastavení, proto je důležité se před provedením tohoto postupu ujistit, že jste si vědomi rizik. Obnovení továrního nastavení smaže v první řadě všechna uživatelská data a nastavení ve vašem zařízení.To znamená, že budou ztraceny veškeré osobní informace nebo soubory, které jste případně uložili na svém zařízení.Obnovení továrního nastavení navíc odstraní všechny aktualizace nebo úpravy, které jste provedli v softwaru vašeho zařízení.Pokud tedy nejste spokojeni s prováděním těchto typů změn sami, pak je nejlepší vyhnout se obnovení továrního nastavení pomocí nástroje Aptio Setup Utility. Dalším potenciálním rizikem spojeným s obnovením továrního nastavení pomocí nástroje Aptio Setup Utility je možnost ztráty přístup k záruce vašeho zařízení.Pokud bylo vaše zařízení zakoupeno u autorizovaného prodejce, jeho záruka by měla být platná i po obnovení do původního stavu pomocí nástroje Aptio Setup Utility.Pokud však bylo vaše zařízení zakoupeno z neautorizovaného zdroje nebo pokud bylo poškozeno nějakým způsobem nad rámec běžného opotřebení, pak jeho obnovením do původního stavu pomocí nástroje Aptio Setup Utility může zrušit platnost záruky. související s provedením obnovení továrního nastavení pomocí nástroje Aptio Setup Utility (jmenovitě odstranění starého softwaru a dat), existují také rizika, která je třeba zvážit, než podniknete nějaké kroky.Pokud rozumíte těmto rizikům a přijmete příslušná opatření (jako je zálohování dat před pokračováním), provedení obnovení továrního nastavení pomocí nástroje Aptio Setup Utility by mělo být pro většinu uživatelů dostatečně bezpečné.

Co mám dělat, pokud při používání nástroje narazím na problémy?

Pokud se při používání nástroje setkáte s problémy, postupujte podle následujících kroků:

aptio setup utility pomáhá uživatelům snadno spravovat nastavení jejich zařízení prostřednictvím snadno použitelného rozhraní. Umožňuje uživatelům bezpečně aktualizovat software jejich zařízení a také instalovat nepodepsané aplikace.. Pokud se při používání aptio setup utility něco pokazí, uživatelé může před kontaktováním zákaznického servisu postupovat podle určitých tipů pro odstraňování problémů.

Při prvním spouštění nástroje pro nastavení aptio po upgradu firmwaru na chytrém telefonu nebo tabletu Android se 4. generací (4G/LTE) se může zobrazit chybová zpráva „Nepodařilo se ověřit zařízení“.K této chybě dochází, protože bezpečnostní funkce zabudované do systému Android vyžadují ověření určitých hardwarových komponent před povolením přístupu k systémovým souborům požadovaným pro upgrade. Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:

a] Pokud je to možné, připojte se přímo pomocí kabelu USB, nikoli prostřednictvím bezdrátové sítě, protože připojení Wi-Fi může během pokusů o aktualizaci selhat.; b] Počkejte několik minut mezi pokusy o aktualizaci firmwaru z důvodu neúspěšných stahování nebo nestabilních sítí.; c] Před pokusem o upgrade vymažte všechny nedávné mezipaměti dat související s nainstalovanými aplikacemi.; d] Restartujte zařízení do režimu stahování podržením tlačítka napájení + tlačítek pro snížení hlasitosti, dokud se neobjeví ikona robota Android, a poté obě tlačítka uvolněte; e] Procházejte správcem souborů, dokud nenajdete update_ CyanogenMod_

  1. Pokud používáte počítač připojený k internetu, zkuste provést obnovení továrního nastavení zařízení.Pokud nepoužíváte počítač připojený k internetu, zkuste provést obnovení továrního nastavení podle následujících kroků:a.Vypněte zařízení.b.Stiskněte a podržte obě tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti, dokud se na obrazovce neobjeví logo Android.c.Jakmile se zobrazí obrazovka pro obnovení systému Android, uvolněte tlačítka pro zvýšení hlasitosti a snížení hlasitosti.d.Pomocí tlačítka napájení vyberte režim obnovení (červený trojúhelník s vykřičníkem).e.Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na Factory Reset a stisknutím tlačítka napájení jej vyberte.f.Stisknutím tlačítka OK potvrďte a restartujte zařízení. (Pokud jste zapomněli, jak provést obnovení továrního nastavení, nahlédněte do uživatelské příručky.) Co mám dělat, pokud nemohu získat přístup k nastavení zařízení?Pokud nemůžete přistupovat k nastavení zařízení, postupujte podle následujících kroků: Zkuste zařízení úplně vypnout a poté znovu zapnout; Zkuste restartovat zařízení v nouzovém režimu; Zkuste vstoupit do Nastavení z jiné aplikace nebo webu; Požádejte o pomoc zákaznický servis. (Další informace o řešení konkrétních problémů naleznete v uživatelské příručce.) Jak mohu zabránit automatické aktualizaci telefonu?Automatické aktualizaci telefonu můžete zabránit pomocí následujících kroků: Přejděte do Nastavení > Zabezpečení > Automaticky aktualizovat aplikace > Neznámé zdroje (nebo toto nastavení vypněte); Zkontrolujte aktualizace ručně každý den nebo tak. (Další informace o zabránění aktualizacím naleznete v uživatelské příručce.) Mohu použít nástroj pro nastavení aptio, když je můj telefon uzamčen?Ano – Nástroj pro nastavení aptio můžete použít, i když je váš telefon zamknutý, a to podle následujících kroků: Zadejte PIN kód nebo heslo, když budete vyzváni během spouštění; Vyberte možnost „Povolit instalaci nepodepsaných aplikací“; Při každé výzvě klikněte na Další, dokud instalace nedokončí. (Další informace o instalaci aptio setup utility bez zadání PIN kódu nebo hesla najdete v naší online nápovědě.) Co mám dělat, když se můj telefon zasekne v bootloopu?Pokud se váš telefon po vyzkoušení jednoho z výše uvedených řešení zasekne v bootloopu, požádejte o pomoc zákaznický servis. (Další informace o řešení konkrétních problémů naleznete v uživatelské příručce.)
  2. zip, který se bude jmenovat podobně, ale s příponou .zip místo .apk; f] Dvakrát klikněte na update_ CyanogenMod_