To je otázka, která se objevuje poměrně často, zvláště když někdo potřebuje hledat soubory, které jsou menší než 1 KB.V Linuxu existuje několik různých způsobů, jak najít soubory o velikosti 0 bajtů, ale nejjednodušší je použít příkaz find. Příkaz find lze použít k vyhledání souborů a adresářů ve vašem počítači.Následující příklad hledá všechny soubory, které mají velikost nula bajtů:find . - velikost 0

Pokud chcete hledat pouze v určitých adresářích, můžete použít volbu -depth.Například následující příkaz vyhledá všechny soubory, které mají velikost nula bajtů a jsou umístěny v aktuálním adresáři:find . -velikost 0 -hloubka 1

Zástupné znaky můžete použít i při vyhledávání pomocí funkce find.Pokud jste například chtěli najít všechny soubory, které měly velikost nula bajtů a nebyly umístěny v žádném konkrétním adresáři, můžete použít následující příkaz:find . -název '*.

Jaký je příkaz k nalezení 0 bajtových souborů v Linuxu?

Příkaz k nalezení 0 bajtových souborů v Linuxu je: find . -typ f -tisk0 | xargs rm

To vyhledá všechny soubory a odstraní všechny, které mají nula bajtů ve své velikosti.

Proč jsou v mém systému Linux soubory o velikosti 0 bajtů?

Existuje několik důvodů, proč můžete ve svém systému Linux najít soubory o velikosti 0 bajtů.Zaprvé se může stát, že soubor ve skutečnosti není.Pokud se pokusíte získat přístup k souboru například pomocí ls -l, uvidíte, že soubor neexistuje.V tomto případě možná budete muset zkontrolovat, zda soubor na disku existuje, a pokud ne, vytvořte jej. Zadruhé je možné, že soubor je příliš malý na to, aby jej detekoval ls -l.Soubory menší než 1 KB jsou obvykle ignorovány pomocí ls -l a ve výstupu se zobrazí jako nula bajtů.Konečně, některé souborové systémy (například ext2) mohou hlásit soubory s 0 bajty jako plně obsazené, i když neobsahují žádná data. Ve všech případech je však obvykle nejjednodušší jednoduše ověřit, že soubor skutečně existuje a je vhodný. velikost, než se k ní pokusíte přistupovat. Pokud ani po důkladné kontrole systémových souborů a adresářů stále nemůžete najít to, co hledáte, požádejte o další pomoc svého správce systému nebo technickou podporu."

0bytefiles: Termín používaný, když souborový systém linux hlásí soubor jako neobsahující žádná data, i když ve skutečnosti nemusí obsahovat nic kvůli omezením velikosti nebo protože jiný program již zpracoval/použil uvedená data na jiném počítači/zařízení atd.. To se stává nejčastěji s velmi malými soubory (

Jak mohu smazat 0 bajtové soubory v Linuxu?

Existuje několik způsobů, jak odstranit soubory o velikosti 0 bajtů v Linuxu.Jedním ze způsobů je použití příkazu find.Příkaz find lze použít k vyhledání souborů a adresářů, které neobsahují žádná data nebo mají méně než 0 bajtů dat.Chcete-li smazat soubor pomocí funkce find, můžete použít volbu -delete.Pokud chcete například odstranit soubor test.txt, můžete použít následující příkaz:

najít . -type f -delete test.txt

Dalším způsobem, jak odstranit soubory o velikosti 0 bajtů v Linuxu, je použít příkaz rm.Příkaz rm lze použít k odstranění souborů a adresářů.Chcete-li odstranit soubor pomocí rm, můžete použít volbu -r.Pokud například chcete odstranit soubor test.txt z počítače, můžete použít následující příkaz:

rm – r test.

Je bezpečné smazat 0 bajtové soubory v Linuxu?

Obecně je v Linuxu bezpečné smazat soubory o velikosti 0 bajtů.Existují však případy, kdy by odstranění souboru o velikosti 0 bajtů mohlo mít nezamýšlené následky.Pokud například soubor obsahuje důležitá systémová data nebo informace o konfiguraci, odstranění souboru může způsobit problémy s vaším počítačem.Pokud si nejste jisti, zda je bezpečné smazat soubor o velikosti 0 bajtů, obraťte se na správce systému Linux nebo vyhledejte radu online.

Co způsobuje 0 bajtové soubory v Linuxu?

Existuje mnoho důvodů, proč můžete ve svém souborovém systému Linux vidět soubory o velikosti 0 bajtů.Mezi nejčastější příčiny patří:

Linuxový příkaz find najde nula bajtů (záznamy o nulové délce), obvykle kvůli jednomu nebo více faktorům, jako je smazání velkých bloků (> 1 MiB), připojení nepřipojeného oddílu s nekompatibilním typem souborového systému (například ext2 na ext

Následující příkazy ukazují, jak vypsat adresáře s nulovými bajty (volba -L):

výstup "ls -l":

celkem 4 drwxr-xr-x 2 kořenový kořen 4096 6. prosince 09:4

V "ls -ld" vidíme pouze "." adresář neobsahuje žádný obsah, zatímco adresář ".bash_history" obsahuje binární spustitelný soubor bash; proces bash tedy proběhl úspěšně, přestože nenašel žádný obsah uvnitř ". ." samotný adresář!K tomuto chování dochází, protože "/." adresář neobsahuje žádné běžné položky čitelné uživatelem, zatímco ".bash_history" obsahuje skripty shellu prováděné aktuálním uživatelem; proto příkaz ls nevypíše nic o "/." i když obsahuje nula bajtů!

Pokud chceme, aby příkaz ls vytiskl celkovou velikost (v bajtech) spolu s každou položkou uvnitř "/.", můžeme použít volbu "-t" jako níže: "ls -lt":

celkem 8192 drwxr-xr-x 2 nikdo nikdo 4096 5. ledna 11:2

  1. Smazali jste nebo ořezali velký soubor, ale ne všechna jeho data byla vymazána z disku Připojili jste oddíl s nesprávným typem souborového systému Poškodili jste souborový systém Používáte verzi Linuxu, která nepodporuje sparse soubory Váš pevný disk je plný Vašemu počítači chybí určitý hardware Něco blokuje skenování stromu adresářů Něco brání jádru v přístupu k sektorům disku Něco narušuje váš souborový systém Nějaký software narušuje normální operace souborového systémuVe většině případů , oprava 0bajtových souborů v Linuxu může být stejně jednoduchá jako obnovení správného typu souborového systému na vašem oddílu, vymazání všech osiřelých dat a/nebo oprava poškozených souborových systémů pomocí fsck nebo jiného nástroje. Mohou však nastat situace, kdy to není možné problém vyřešit bez přeinstalace operačního systému. V těchto případech možná budete muset obnovit ztracená data přeformátováním pevného disku a Začínáme znovu..Zde je několik tipů pro nalezení a opravu 0bajtových souborů v Linuxu: Zkontrolujte, zda nebyly smazány nebo zkráceny nějaké velké soubory – pokud ano, mohlo by to způsobovat problémy s alokací místa na disku a mít za následek 0bajtové soubory Ujistěte se, že všechny oddíly na vašem počítači jsou správně připojeny – pokud nejsou, pak se k blokům dat nepřistupuje správně Ověřte, že používáte správnou verzi Linuxu – některé starší verze nepodporují řídké soubory, což může vést k problémy s indexováním a umístěním prázdných oblastí na discích Zkuste spustit fsck -a /dev/sdX pro kontrolu poškození Pokud vše ostatní selže, zvažte naformátování pevného disku a začněte znovu Tato příručka byla vytvořena na základě obsahu nalezeného na http://www-0ibmcomputersystems ...filesystems/linux_find_0byte_files/.
  2. , poškození podkladových úložných médií (jako jsou pole RAID) atd...
  3. drwx------ 2 kořen kořen 4096 Nov 25 21:3. lrwxrwxrwx 1 kořenový kořen 10. listopadu 25 21:3bash_history -> ../../bin/bash lrwxrwxrwx 1 kořenový kořen 10. listopadu 25 21:37 bin -> ../../bin
  4. drwx------ 2 nikdo nikdo 4096 5. ledna 11:2. lrwxrwxrwx 1 nikdo nikdo 10. ledna 11:2bash_history -> ../../bin/sh -c 'echo $PWD' lrwxrwxrwx 1 nikdo nikdo 10. ledna 11:27 bin -> ..

Jak zabráním tomu, aby se v mém systému Linux objevily soubory o velikosti 0 bajtů?

Existuje několik způsobů, jak zabránit tomu, aby se ve vašem systému Linux objevily soubory o velikosti 0 bajtů.Jedním ze způsobů je použít příkaz find k vyhledání a odstranění všech prázdných nebo nepoužívaných souborů.Můžete také použít příkaz rm k odstranění nežádoucích souborů.Nakonec můžete použít příkaz mv k přesunutí jakýchkoli nežádoucích souborů na jiné místo. Všechny tyto metody jsou užitečné, pokud chcete vyčistit systém Linux nebo zmenšit jeho velikost.Nejsou však vždy nutné.Například nemusíte smazat všechny prázdné soubory ve vašem systému, pokud jich chcete odstranit jen několik.V takovém případě bude fungovat jednoduše použití příkazu find.

Pomůže odstranění souborů o velikosti 0 bajtů zlepšit výkon systému myLinux?

Ne, odstranění souborů o velikosti 0 bajtů nezlepší výkon vašeho systému Linux.Odstranění souborů o velikosti 0 bajtů může mít ve skutečnosti negativní dopad na výkon vašeho systému, protože může vést ke zvýšené fragmentaci souborů a pomalejším dobám přístupu na disk.Obecně je nejlepší vyhnout se mazání velkých souborů nebo složek, pokud si nejste absolutně jisti, že je již nepotřebujete.

Existují nějaké negativní důsledky smazání souborů o velikosti 0 bajtů v Linuxu?

Smazání 0 bajtových souborů v Linuxu nemá žádné negativní důsledky.Pokud však odstraníte soubor, který vyžaduje jiná aplikace nebo systém, tyto aplikace nebo systémy nemusí fungovat správně.Pokud navíc odstraníte velký počet souborů o velikosti 0 bajtů, může dojít ke zhoršení výkonu počítače, protože operační systém musí trávit více času hledáním a lokalizací těchto souborů.

Co jiného mohu dělat s 0bytefiles kromě jejich smazání?

0bytefiles lze také použít k vytvoření nových souborů s nulou bajtů.Navíc je lze použít k odstranění souborů, které jsou větší než 0 bajtů.Nakonec je lze také použít k vyčištění místa na disku odstraněním nepoužívaných souborů.