Exportujte návrh Fusion 360 do Solidworks podle následujících kroků: 1. Otevřete soubor Fusion 360, do kterého chcete návrh exportovat. 2. Vyberte Soubor > Exportovat 3D model... 4. Na kartě Možnosti exportu vyberte SolidWorks z z rozevírací nabídky Formát a klikněte na Další 5. Zadejte název exportovaného souboru (např. „Fusion360_SolidWorks“) a klikněte na Uložit 6. Vyberte, kam chcete exportovaný soubor uložit, a klikněte na Další 7. Na kartě Možnosti nastavte požadovanou úroveň komprese a klepněte na tlačítko Další 8. Klepněte na tlačítko Dokončit 9.

Jaké jsou kroky k exportu souboru Fusion 360 do Solidworks?

Ahoj!

Pokud chcete exportovat model Fusion 360 do Solidworks, zde je několik kroků, které by vám měly pomoci:

 1. Otevřete Fusion 360 a vytvořte nový soubor.Vyberte tlačítko "Export" na panelu nástrojů a vyberte "SolidWorks."V rozbalovací nabídce "Cíl" vyberte "SolidWorks 2013 (.swd)"Pokračujte kliknutím na tlačítko "Další".V rozbalovací nabídce „Typ souboru“ vyberte „Model Fusion 360“.Pokračujte kliknutím na tlačítko "Další".Do pole "Název výstupního souboru" zadejte název souboru Solidworks (např. Exporter_fusion360_model). Kliknutím na tlačítko "Dokončit" exportujete svůj model do formátu Solidworks 2013.Otevřete svůj exportovaný soubor Solidworks v SolidWorks a začněte upravovat podle potřeby!Vytvořit nový soubor Fusion 360 Zvolte Export z hlavního panelu nástrojů Vyberte SolidWorks z rozevíracího seznamu Cíl Zadejte název výstupního souboru do textového pole Klikněte na Dokončit Váš importovaný model se otevře v SolidWorks!Snad to pomůže!
 2. Nejprve vytvořte nový soubor fusion 360 kliknutím na Soubor > Nový > Model Fusion 360...Tím se otevře vaše výchozí okno fusion 360 se všemi jeho nástroji připravenými k použití, včetně karty exportu v pravém horním rohu obrazovky (viz obrázek níže).
 3. Na této kartě exportu klikněte na Export > SolidWorks, čímž se zobrazí následující okno (viz obrázek níže). Zde budete muset zadat některé důležité podrobnosti o exportovaném modelu, jako je jeho název souboru (např. Exporter_fusion360_model), výstupní formát (solidworks 20 a cílová softwarová platforma (solidworks nebo maya). Ujistěte se také, že jste zaškrtli políčko Use Origin Coordinate System pokud chcete, aby vaše exportované soubory používaly souřadnice původu při tisku nebo zobrazení ve 3D aplikacích, jako je Maya nebo SketchUp – jinak se při importu do těchto programů promítnou do jakéhokoli aktivního souřadnicového systému – další informace o souřadnicích najdete na obrázku níže systémy:
 4. Jakmile zadáte všechny tyto údaje, klikněte na Další a pokračujte v exportu modelu do formátu Solidworks 2013:
 5. Po dokončení tohoto kroku se vám zobrazí dvě poslední okna – jedno obsahuje všechna vaše importovaná geometrická data ve formě standardní triangulované sítě, zatímco druhé zobrazuje chyby, ke kterým došlo během procesu modelování/exportu: buď kvůli chybějícím plochám nebo nesprávným geometrie atd.: příklady viz obrázky níže: . Pokud vše vypadá dobře, jednoduše zavřete obě okna bez uložení změn a pokračujte a otevřete svůj nově vygenerovaný soubor projektu Solidworks 2013 (.

Je možné převést soubor Fusion 360 na soubor Solidworks?

Ano, je možné exportovat soubor Fusion 360 do souboru Solidworks.K dosažení tohoto cíle je třeba dodržet několik kroků.Prvním krokem je otevření souboru Fusion 360 v SolidWorks.Dále vyberte v pruhu nabídek možnost Soubor > Exportovat > SolidWorks.Tím se spustí průvodce ExportSolidWorks.Na první stránce průvodce budete muset vybrat typ souboru, který chcete vytvořit.V tomto případě chceme vytvořit soubor Solidworks .swd.Po výběru této možnosti budete vyzváni k zadání některých informací o vašem projektu.Budete muset zadat název projektu a také název souboru a umístění souborů projektu.Nakonec si budete muset vybrat, které objekty a prvky chcete zahrnout do konečného souboru Solidworks.Po zadání těchto údajů klikněte na další tlačítko na stránce 1 průvodce a pokračujte krokem 2 níže."

 1. Na stránce 2 průvodce ExportSolidWorks budete muset určit, jak chcete soubory exportovaných objektů organizovat.Máte dvě možnosti: buď vytvořit sestavu, nebo vygenerovat díly z jednotlivých objektů. Pokud zvolíte režim Sestavení, budou všechny soubory objektů spojené s vaším projektem zkompilovány do jednoho velkého souboru sestavy .asm (.swd). Pokud zvolíte režim Part, pak bude každý soubor objektu odpovídající součásti ve vašem modelu vygenerován do vlastního samostatného souboru .ptspart (.swd). Po provedení výběru na straně 2 průvodce můžete přejít ke kroku 3 níže."
 2. Na stránce 3průvodce ExportSolidWorks.budete muset nakonfigurovat své možnosti exportu pro účely 3D tisku..Pokud nezvolítepřiřazenínastránce3průvodce,.všechnysouboryobjektůpřidruženésvašímprojektembudouomezenynaspoluprácimodelovánínasouborujednotlivýchpráceprostrukturupoužívátestejnýprůvodceviz.
 3. Jakmile provedete svůj výběr na stránce 3 průvodce, můžete postoupit k poslednímu kroku procesu návrhu výběrem nástroje označeného "Možnosti tisku".Zde budete moci získat další informace o tom, jaké soubory objektů by měly být vytištěny samostatně z pravé strany stroje a zda nebo není vhodné tisknout pomocí pokročilých tiskových funkcí Fusion360."
 4. Klikněte na tlačítko označené "Tisk" vedle "Výstupní cesta" a nakonec zadejte název cesty pro soubor tělesa, který chcete vytvořit. (Můžete také vyžadovat cestu souboru pro zdrojové obrázky použité v procesu návrhu.) Po dokončení těchto nastavení klikněte na "Dokončit".

Pokud mám návrh ve Fusion 360, mohu ho otevřít v Solidworks?

Ano, návrh Fusion 360 můžete otevřít v Solidworks.Existují však určitá omezení.Nejprve budete muset exportovat návrh jako soubor .STL.Za druhé, můžete být schopni otevřít pouze části návrhu v Solidworks.Za třetí, některé funkce Fusion 360 (jako je 3D tisk) nemusí při otevření v Solidworks fungovat správně.Za čtvrté, některé aspekty návrhu (jako jsou materiály) nemusí být v Solidworks viditelné.Nakonec budete muset věnovat pozornost rozdílům mezi tím, jak Fusion 360 a Solidworks fungují, pokud jde o kreslení objektů a povrchů.

Jak mohu exportovat své výkresy z jednoho softwaru do druhého?

Exportujte své výkresy z Fusion 360 do SolidWorks podle následujících kroků:

 1. Otevřete výkres Fusion 360, do kterého chcete exportovat soubory.
 2. Na panelu nástrojů klikněte na Soubor > Export > PDF/A (nebo vyberte jinou možnost exportu, je-li k dispozici).
 3. V dialogovém okně Nastavení exportu zadejte název exportovaného souboru a vyberte cílovou složku v počítači.
 4. Klikněte na Exportovat.Exportované soubory se uloží do určeného umístění.

Můžete mě prosím provést procesem přenosu mých návrhů z aplikace Autodesk App Fusion 360 do SOLIDWORKS?

Pokud chcete exportovat své návrhy z aplikace Autodesk App Fusion 360 do SOLIDWORKS, je třeba dodržet několik kroků.Prvním krokem je otevřít SOLIDWORKS a vytvořit nový projekt.Jakmile je projekt vytvořen, budete muset vybrat možnost nabídky Soubor > Exportovat a vybrat možnost Fusion360.Otevře se dialogové okno Fusion360 Export.

Dalším krokem je vybrat kartu Návrhy a poté kliknout na tlačítko Procházet.To vám umožní procházet vaše stávající návrhy ve Fusion 360.Jakmile najdete návrh, který chcete exportovat, klikněte na něj a poté klikněte na tlačítko OK.

Dále budete muset vybrat kartu Výstupní formát a ujistit se, že je vybrán formát SolidWorks 2017 (.swd).Dále budete muset určit, které části vašeho návrhu mají být exportovány.Můžete si vybrat jednotlivé objekty nebo celé sestavy.Nakonec budete muset zadat některé další informace, jako je název souboru a umístění.

Jakmile zadáte všechny tyto podrobnosti, jednoduše stiskněte tlačítko Exportovat a počkejte, až SOLIDWORKS dokončí export souborů návrhu.

Jak mohu dostat svůj model z Autodesk Fusion360 do SolidWorks?

Existuje několik způsobů, jak exportovat model z Fusion360 do SolidWorks.

Jedním ze způsobů je použití funkce Export do SolidWorks ve Fusion 36Dalším způsobem je použití funkce Exportovat jako ve Fusion 36 Nakonec můžete také použít nástroj Import FromSolidworks v SolidWorks k importu vašeho souboru .swd nebo .fbx do SolidWorks.

 1. Tím se váš model exportuje jako soubor .swd, který pak můžete otevřít v SolidWorks.
 2. Tím se vyexportuje váš model jako soubor .fbx, který pak můžete otevřít v SolidWorks.

Potřebujete pomoc s převodem souborů .f3d (Fusion 360) na .SLDPRT (SolidWorks)!!:)?

Exportujte své modely Fusion 360 do SolidWorks pomocí exportního nástroje SLDPRT.Tato příručka vás provede kroky nezbytnými k exportu 3D modelu z Fusion 360 do SolidWorks.

8) Změňte nastavení v tomto dialogovém okně podle svých potřeb: Můžete si například vybrat, které obličeje budou viditelné, změnit jejich pořadí nebo je odstranit, pokud již nejsou potřeba.Po dokončení úprav stiskněte OK pro uložení změn a zavřete dialogové okno (viz obrázek níže).

9 ) Dále budete muset vytáhnout importovaný polygonální objekt směrem ven tak, aby vytvořil pevný objekt v SolidWorks (viz obrázek níže). Chcete-li to provést, nejprve vyberte všechny jeho vrcholy tak, že na každý z nich jednou kliknete kurzorem myši a poté stisknete Enter (nebo na ně jednou kliknete pravým tlačítkem myši se stisknutou klávesou Shift ). Poté použijte Ctrl + E (nebo Cmd + E na počítačích Mac), poté Směr vytažení : Vně a poté Hodnota :

 1. Otevřete Fusion 360 a vytvořte nový 3D model.
 2. Vyberte tlačítko "Export" na panelu nástrojů a ze seznamu možností vyberte "SLDPRT".
 3. V dialogovém okně Export zadejte název souboru pro exportovaný soubor a klepněte na OK.
 4. Váš 3D model bude exportován jako soubor .SLDPRT.
 5. Otevřete SolidWorks a importujte svůj soubor .SLDPRT.
 6. Chcete-li importovat svůj 3D model do SolidWorks, vyberte Soubor > Import > STL > Polygony.
 7. Nyní budete muset upravit importovaný polygonální objekt v SolidWorks.Chcete-li to provést, poklepejte na něj nebo jej vyberte v režimu objektů (stisknutím A). Otevře se dialogové okno Upravit polygon (viz obrázek níže).
 8. Nakonec zadejte 0 pro obě pole Délka a Šířka v rozbalovacím okně Parametry (viz obrázek níže). Poznámka: Pokud chcete při vysunování objektu ponechat určité plochy skryté, jednoduše je před vytažením skryjte tak, že je vyberete pomocí Ctrl + H (nebo Cmd + H na počítačích Mac) a poté zadáte 0 do polí Délka i Šířka v okně rozbalení Parametry. 10) Jakmile dokončíte vysunutí importovaného polygonálního objektu směrem ven, stiskněte dvakrát F9 (nebo GoToViewport ), aby se Solidworks přiblížil v různých úrovních – viz obrázek níže vlevo, kde je příklad toho, jak by to mohlo vypadat, když se to udělá správně. 11 ) Nyní použijte možnost Úroveň přiblížení: Uprostřed a nejpravější výřezy () v rozevírací nabídce Výřezy v levém horním rohu obrazovky pro přiblížení každého z těchto pohledů samostatně (). 12 ) Nakonec .vyberte v Objektový režim (stisknutím A)), poté klikněte pravým tlačítkem na nita vyberte ze seznamu, který se zobrazí v části Výběry (), poté klikněte na OK (). 13) Váš upravený polygonální objekt by se nyní měl objevit jako pevná entita v SolidWorks (přípona souboru .jgl), jak je znázorněno vpravo dole: 14) Uložte svou práci kliknutím na tlačítko v horní části obrazovky a zadejte název nového souboru (.

Problém s exportem: Nelze získat stp nebo iges z fusion, který bude fungovat v Solidworks!Ví někdo jak??PROSÍM POMOZTE!?

Exportní řešení:

Existuje několik věcí, které můžete udělat pro export svých modelů z Fusion 360 do SolidWorks.Nejprve se ujistěte, že jsou formáty souborů kompatibilní.Fusion 360 podporuje různé formáty souborů, ale SolidWorks podporuje pouze některé.Pokud formát souboru není podporován, SolidWorks jej nebude moci otevřít.Zadruhé se ujistěte, že rozlišení a měřítko vašich modelů jsou správné.Modely exportované z Fusion 360 by měly mít vyšší rozlišení než modely importované do SolidWorks.Nakonec zkuste exportovat svůj model jako soubor ve formátu STL nebo IGES.Tyto soubory se běžněji používají v SolidWorks a může být snazší s nimi pracovat.

Při pokusu o export jako IGES/STEP/atd. je mi nabídnut pouze parasolid, který nefunguje na to, na co ho potřebuji. -Uživatel komunitního fóra Autodesk 'Mech Engineer'?

Exportujte své 3D návrhy z Fusion 360 do SolidWorks pro použití ve výrobě nebo navrhování produktů.Tato příručka vám ukáže, jak exportovat vaše modely jako soubory STEP, IGES nebo Parasolid.

 1. Otevřete Fusion 360 a vytvořte nový 3D model.
 2. V okně „Nastavení modelu“ na kartě „Export“ vyberte „SolidWorks“.
 3. V rozbalovací nabídce „Formát“ vyberte „KROK“.
 4. V rozbalovací nabídce „Typ souboru“ vyberte „Standardní“.
 5. Klikněte na modrou šipku vedle pole pro název souboru a vyberte název souboru svého modelu.Například my_model_step .
 6. Klepnutím na Uložit a zavřít v okně Nastavení modelu dokončete export modelu do formátu SolidWorks.

Uložil jsem to jako STL, ale když jsem se pokusil otevřít v SW, nic se neukázalo. -Uživatel komunitního fóra Autodesk 'IanJ'?

Exportujte své 3D návrhy z Fusion 360 do SolidWorks pro další vylepšení, produkci nebo archivaci.Tento průvodce vás provede procesem krok za krokem.

 1. Otevřete Fusion 360 a vytvořte nový 3D model nebo otevřete existující soubor SolidWorks.
 2. V rozhraní Fusion360 klikněte na Soubor > Export > STL (nebo vyberte jiný typ exportu).
 3. V rozevíracím seznamu Výstupní formát vyberte požadovaný výstupní formát a vyberte umístění v počítači pro uložení souboru.
 4. Klepnutím na Uložit uložte soubor a zavřete Fusion 36
 5. Poklepáním na exportovaný soubor STL jej otevřete v SolidWorks.

Jak to, že když se pokusím importovat svůj návrh do solidních děl, nic neukazuje?-Uživatel Quora 'Tyler Cleary'?

Když se pokusíte importovat svůj návrh do SolidWorks, nemusí se nic zobrazit, protože formát souboru je jiný.Fusion 360 exportuje své návrhy ve formátu souboru .f3d, který je kompatibilní se SolidWorks, ale ne se všemi ostatními 3D software.Chcete-li exportovat svůj návrh jako soubor SolidWorks, budete muset použít nástroj třetí strany, jako je FileZilla nebo WinRAR, k extrahování souborů a jejich otevření v SolidWorks.

Při provádění Soubor>Otevřít -Další uživatel Quora?

 1. Nejprve budete muset mít na svém počítači nainstalovanou aplikaci Fusion 360.
 2. Dále otevřete Fusion 360 a klikněte na možnost nabídky Soubor.
 3. Odtud vyberte možnost Otevřít…
 4. Na další obrazovce vyberte možnost Importovat ze SolidWorks .
 5. Jakmile to uděláte, budete moci vidět všechny své soubory SolidWorks uvnitř Fusion 360!
 6. Chcete-li exportovat konkrétní soubor nebo skupinu souborů ze SolidWorks do Fusion 360, jednoduše vyberte soubor nebo soubory, které chcete exportovat, a poté klikněte na tlačítko Exportovat na panelu nástrojů v horní části okna.