Chcete-li v Android Studio vytvořit archiv ZIP (.ZIP), nejprve otevřete IDE a poté postupujte takto:

Chcete-li v Android Studio vytvořit archiv ZIP (.ZIP), nejprve otevřete IDE a poté postupujte takto:

Chcete-li vytvořit ZIP (.

 1. Otevřete Android Studio Klikněte na nabídku Soubor Vybrat nový projekt V dialogovém okně Nový projekt vyberte Soubor Zip Zadejte název projektu (např. MyZipFile) a klikněte na OK Na hlavní obrazovce Android Studia klikněte na složku Assets Vyhledejte res/ raw adresář Přetáhněte všechny soubory v tomto adresáři do souboru zip, který jste právě vytvořili Klikněte na tlačítko Vytvořit Nyní byste měli mít soubor zip s názvem MyZipFile- Chcete-li tento soubor rozbalit: V počítači otevřete okno příkazového řádku (Windows ) nebo terminál (MacOSX). Přejděte do kořenového adresáře projektu zadáním cd. Chcete-li jej rozbalit do počítače, zadejte příkaz unzip MyZipFile- Instalace tohoto souboru zip: Zkopírujte soubor MyZipFile do /sdcard/AndroidStudioProjects//.Cesta se bude lišit v závislosti na verzi Android Studia, kterou používáte- Pokud chcete tento zip soubor použít jako součást existujícího projektu, zkopírujte jej místo toho do ~/.androidstudio/config/projects//.
 2. V Android Studiu vyberte Soubor > Nový projekt... z hlavní nabídky. V novém okně, které se otevře, vyberte ze všech dostupných možností Soubor Zip Zadejte vhodný název pro váš archiv ZIP (např. „MyFirstZIP“ ) a klepněte na OK 4a. Na hlavní obrazovce aplikace Android Studio nyní vyhledejte složku aktiv vašeho projektu 5b. Přetáhněte veškerý jeho obsah do nově vytvořeného archivu ZIP 6c. Nyní klikněte na 'Build' v levém horním rohu 7d, poté uvidíte, že byla vytvořena složka 'MyFirstZIP' 8e v kořenovém adresáři vašeho projektu 9f . Nakonec, pokud byste chtěli nainstalovat tento archiv ZIP na SD kartu pro budoucí použití, jednoduše jej zkopírujte do /sdcard/(písmeno vašeho OS)/AndroidStudioProjects/(název vašeho projektu)' 10g kde „(vaše písmeno vašeho OS )" bude něco jako "C:". 11h Užijte si to!

Jak přistupujete k rozhraní Android Studio?

V Android Studiu otevřete hlavní nabídku a vyberte Soubor > Nový projekt.V dialogovém okně, které se otevře, zadejte do pole Název soubor ZipFile a klepněte na tlačítko OK.Nový projekt bude vytvořen ve vašem aktuálním pracovním adresáři.

Při prvním vytvoření souboru zip v aplikaci Android Studio budete vyzváni k vytvoření souboru manifestu.Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

Android Studio zobrazí dialogové okno Vytvořit soubor Zip.Zadejte název souboru zip (například MyFirstZip) a klikněte na Uložit.

Android Studio poté vygeneruje soubor manifestu pro váš projekt a zavře dialogové okno.Nyní máte přístup k nově vytvořenému souboru zip tak, že jej vyberete na kartě Projekty v hlavní nabídce a kliknete na Otevřít soubor ZIP...

Pokud vytváříte soubor zip, který obsahuje více projektů, ujistěte se, že každý projekt je přidán jako položka v části Manifest v dialogovém okně Vytvořit soubor ZIP.V opačném případě nebude Android Studio moci vytvořit platný manifest pro soubory vašeho projektu.

Kde můžete vytvořit nový projekt v Android Studiu?

Nový projekt můžete vytvořit v Android Studiu kliknutím na tlačítko Nový projekt na hlavním panelu nástrojů a výběrem Android ze seznamu dostupných typů projektů.Případně můžete použít nabídku Soubor > Nový projekt.Až budete vyzváni k výběru typu projektu, zvolte Aplikace pro Android.Poté zadejte název projektu a klikněte na OK.

Jakmile vytvoříte svůj nový projekt, budete muset přidat některé základní soubory a zdroje.Chcete-li to provést, otevřete soubor MainActivity.java umístěný v adresáři src/main vašeho projektu a přidejte následující řádky na začátek souboru:

balíček com.příklad; importovat android.os.Bundle; importovat android.support.v

Dále přidejte odkaz na androidx . podpořte knihovnu přidáním tohoto řádku do sekce importů:

importovat androidx. Podpěra, podpora . proti

Nakonec přidejte instanci GoogleApiClient do své třídy přidáním tohoto řádku:

// Získejte přístup ke službám Google API private GoogleApiClient googleApiClient = new GoogleApiClient(); // Nastavení ověřovacích údajů googleApiClient .setAuthConfig(new AuthConfig ( " YOUR_GOOGLE_API_KEY " , " YOUR_GOOGLE_SECRET_KEY " )); // Vytvořte instanci GsonBuilder, která bude použita k převodu dat JSON na objekty Java GsonBuilder gsonBuilder = googleApiClient .createJsonFactory(); // Použijte GsonBuilder k převodu některých ukázkových dat JSON na objekty Java String jsonData = "{ 'name': 'John', 'age': 25 }"; Object obj1 = gsonBuilder .fromJson(jsonData, TypeConverter .ofType(Person)); Systém . out .println(obj

 1. appcompat.*; import android.view.*; public class MainActivity rozšiřuje AppCompatActivity { @Override protected void onCreate(Bundle SaveInstanceState) { super .onCreate(savedInstanceState); setContentView(R .layout .activity_main); } }
 2. appcompat;
 3. ; String jsonData2 = "{ 'jméno': 'Jana', 'věk': 30 }"; Object obj2 = gsonBuilder .fromJson(jsonData2, TypeConverter ::ofTypeArray()); Systém . out println (obj; // Místo toho použijte obecný převodník GSON, abychom nemuseli zadávat typ pokaždé, když int [] numbers = { 1 , 2 , 3 }; Object obj3 = gsonBuilder ->fromJsonArray (čísla); System out println (obj; }// end konstruktor public static void main (String[] args) { launchApp(args); }// end main() private static void launchApp (String[] args) { Intent intent=new Intent ( ); záměr ->putExtra(" APPID ", getPackageManager ().getApplicationId()); záměr ->putExtra("KEY ", getPackageManager ().getSecretKey()); startActivityForResult(intent, R ." /MainActivity " );}// end launchApp() /** * Získá nebo nastaví informace správce balíčků */ soukromý synchronizovaný PackageManager getPackageManager (){ return mgr;} /** * Spustí aktivitu pro výsledek s daným identifikátorem */ protected void startActivityForResult (Intent intent , String resultName ){ if (!mgr == null ){ mgr ->startActivitiesWithArguments(( ArrayList > )intent).

Jak otevřete existující projekt v Android Studiu?

Jak vytvoříte nový projekt v Android Studiu?Jak importujete existující projekt do Android Studia?Jaké různé typy souborů lze zahrnout do projektu v aplikaci Android Studio?Jak vytváříte a používáte třídy v projektu Android?Jak přidáváte zdroje do svých projektů v Android Studiu?Jaké jsou některé běžné úkoly, které je třeba provést při práci s projekty v Android Studiu?Jaké jsou tipy pro optimalizaci projektů vytvořených pomocí Android Studio?

 1. Chcete-li otevřít existující projekt, nejprve vyhledejte soubor ve svém počítači a poté jej otevřete v IDE.Pokud soubor neexistuje, můžete jej vytvořit kliknutím na Nový projekt z nabídky Soubor.
 2. Chcete-li vytvořit nový projekt, klikněte na Nový projekt z nabídky Soubor a ze seznamu možností, který se zobrazí, vyberte Java Project.
 3. Na další obrazovce zadejte název projektu a vyberte umístění v počítači, kde bude uložen.
 4. Po vytvoření projektu se kliknutím na OK vraťte do hlavního okna IDE.
 5. Chcete-li importovat existující projekt do Android Studia, nejprve vyhledejte složku obsahující soubory, které chcete zahrnout, a poté je přetáhněte do okna IDE.
 6. Jakmile jsou všechny soubory naimportovány, klikněte na Finish pro zavření dialogového okna Import a návrat do okna vašeho projektu.
 7. Chcete-li začít pracovat s nově importovaným projektem, jednoduše jej vyberte z panelu Projekty umístěného ve spodní části okna IDE a začněte upravovat jeho obsah.

Jaký je proces vytvoření souboru zip v Android Studio?

V Android Studio můžete vytvořit soubor zip výběrem možnosti Soubor > Nový > Soubor ZIP.V dialogovém okně Nový soubor zip zadejte název a umístění souboru zip a klepněte na OK.Chcete-li vytvořit soubor zip z existujícího projektu, vyberte Projekt > Export > Zip.Zobrazí se dialogové okno Export ZIP.V dialogovém okně Exportovat ZIP zadejte název a umístění souboru zip a poté klikněte na Uložit. Chcete-li rozbalit soubor ZIP:

Jak používat Gradle pro vývoj pro Android

V této příručce vám ukážeme, jak používat Gradle pro vývoj Android pomocí IntelliJ IDEA Ultimate Edition.Ukážeme vám také, jak používat různé funkce Gradle, jako jsou úkoly, profily a sestavení.Nakonec vám poskytneme několik tipů, jak zlepšit vaši produktivitu při práci s Gradle.

Co je Gradle?

Gradle je open-source systém pro automatizaci sestavování používaný pro vytváření softwarových projektů pomocí jazyka Java.Stala se velmi populární díky své jednoduchosti a flexibilitě, díky které je ideální pro vývoj mobilních aplikací, protože podporuje různé programovací jazyky, jako je Java, Kotlin a Scala, spolu s Android SDK verzemi 22 (Lollipop), 23 (KitKat), 24 (Oreo). ), 25 (puls). Kromě vývoje aplikací může být použit pro jiné účely, jako je vývoj webu nebo správa softwarové architektury atd.

Proč používat Gradle?

Existuje několik důvodů, proč byste mohli chtít používat Gradle místo jiných systémů automatizace sestavení:

 1. Otevřete soubor zip v počítači Rozbalte všechny soubory do jejich vlastních složek Přejmenujte každou složku tak, aby odpovídala jejímu názvu souboru ve vašem původním projektu Zkopírujte všechny zdroje, které byly součástí zazipovaného projektu. Znovu sestavte svůj projekt. po rozbalení souboru zip kontaktujte podporu na adrese [email protected]
 2. Rychlost – Ve srovnání s jinými systémy automatizace sestavení, jako je Ant nebo Maven, je Gradle mnohem rychlejší, protože používá skriptovací jazyk Groovy, který je známý svou rychlostí ve srovnání s manipulačními skripty Java codebase napsanými ve formátu bytecode JVM.Modularita – Na rozdíl od Ant nebo Maven, kde každá úloha potřebuje své vlastní konfigurační soubory, nám Gradle umožňuje rozdělit naši práci na menší úlohy, které lze provádět nezávisle, aniž by se navzájem ovlivňovaly. Díky tomu je správa našich sestavení mnohem snazší, protože změny provedené v jedné části naší kódové základny neovlivní ostatní části, pokud není výslovně nakonfigurováno jinak. Interoperabilita – Vzhledem k tomu, že Gradle je open source, mohou vývojáři z celého světa přispívat vylepšeními a opravami chyb, což znamená, že i když nemáte přístup ke konkrétním funkcím nabízeným jiným systémem automatizace sestavování, jako je Ant nebo Maven, je velká šance, že tam někdo je. již je implementoval . Rozšiřitelnost – Jak již bylo zmíněno dříve, modularita nám umožňuje rozdělit naše sestavení na menší úkoly, což usnadňuje přidávání nových funkcí, aniž bychom museli upravovat stávající kódovou základnu.

Kde můžete v okně projektu najít soubory potřebné ke komprimaci?

V Android Studiu přejděte na Soubor > Nový projekt.V dialogovém okně, které se otevře, vyberte z rozevíracího seznamu platforem Android a klikněte na Další.Na další obrazovce nastavte název a umístění projektu a klikněte na Dokončit.Soubory projektu jsou umístěny ve vašem pracovním adresáři (složka, ve které jste spustili Android Studio). Chcete-li projekt komprimovat:

 1. Vyberte jeden nebo více projektů v okně Projekt.
 2. Na hlavním panelu nástrojů klikněte na Zip/Unzip....
 3. V dialogovém okně Soubory ZIP, které se otevře, zadejte název souboru ZIP a vyberte umístění v počítači, kam jej lze uložit.
 4. Klepnutím na tlačítko OK vytvořte soubor zip.

Jak vyberete soubory, které mají být zahrnuty do souboru zip?

V aplikaci Android Studio můžete soubory komprimovat výběrem karty Soubory a kliknutím na tlačítko Zip.Můžete také použít klávesovou zkratku Ctrl+Z (Windows) nebo Cmd+Z (Mac).

Když zazipujete projekt, Android Studio zkomprimuje všechny soubory v projektu do jednoho souboru ZIP.Soubor ZIP obsahuje manifest XML, který uvádí všechny soubory v projektu a jejich odpovídající umístění na disku.

Chcete-li do souboru zip zahrnout soubory, které nejsou umístěny v adresáři projektu, musíte je přidat do projektu jako zdrojové soubory.Chcete-li to provést, otevřete soubor build.gradle vašeho projektu a přidejte novou závislost:

zkompilovat 'com.android.tools:zip:

Poté přidejte zdrojové soubory do konfigurace sestavení takto:

sourceCompatibility = "

Po přidání těchto závislostí můžete svůj projekt zazipovat výběrem Soubor > Zip > Uložit jako... a zadáním názvu souboru ZIP.

 1. 0'
 2. 6"