Aside je krátká řeč nebo dialog, který není podstatný pro děj hry, ale který poskytuje další informace o postavách nebo prostředí.Ve většině případů bude jedna z hlavních postav pronesena stranou, aby poskytla nějaký kontext pro to, co říkají nebo dělají.Asides může být také použit jako komická úleva a může být použit k posunutí zápletky neočekávaným způsobem.

Co ve hře naznačuje odvrácená jevištní režie?

Jevištní režie stranou typicky naznačuje, že herec nebo herečka má mluvit v zákulisí.To může být použito k označení, kdy by měl herec zlomit postavu nebo si udělat krátkou pauzu během svého vystoupení.Navíc může být použit jako způsob, jak zaměřit pozornost na konkrétní části jeviště.

Kdy smí herec mluvit přímo k publiku?

Herci obecně není dovoleno mluvit přímo k publiku ve hře.Ponechání režie jeviště může naznačovat, že herci je dovoleno oslovit publikum, ale mělo by to být provedeno střídmě a opatrně.Obecně platí, že režie bude určovat, kdy a jak herec promlouvá k publiku.

Jak by mohl herec využít stranou k podpoře vývoje své postavy?

Aside může být použit hercem k dalšímu rozvoji své postavy.Například, pokud herec hraje padoucha, může použít stranu, aby ukázal, jak je chytrý a mazaný.Alternativně, pokud herec hraje vedlejší postavu, mohli by použít stranou, aby odhalili něco o své osobnosti nebo příběhu.Asides lze také použít jako komickou úlevu nebo k urychlení děje hry.V konečném důsledku je na herci, aby rozhodl, k čemu bude postranní hra sloužit v jeho konkrétní hře.

Jaké jsou výhody a nevýhody použití aside na jevišti?

Směr jeviště stranou typicky naznačuje, že řečník není součástí hlavní akce na jevišti.To lze použít k poskytnutí dalších informací nebo k rozbití monotónnosti scény.Výhody použití postranní hry jsou v tom, že může přidat hře na zajímavosti a složitosti a může pomoci zaměřit pozornost publika na konkrétní postavy nebo body zápletky.Nevýhodou je, že kromě řečníků bývají v příběhu méně ústřední a mohou odvádět pozornost od celkového toku vyprávění.

Existují nějaká rizika spojená s mluvením nahlas?

Směr jeviště stranou typicky naznačuje, že řečník není postava ve hře a mělo by se s ním tak zacházet.To může vytvářet určitá rizika, když mluvíte stranou nahlas, protože to může prozradit informace, které by měly zůstat utajeny.Navíc tím, že mluví stranou nahlas, může řečník narušit tok hry a potenciálně zmást nebo naštvat členy publika.Je důležité zvážit tato rizika s potenciálními výhodami použití aside pro přidání další hloubky hry.Pokud je postranní hra používána střídmě a opatrně, může poskytnout jedinečný pohled na příběh nebo postavu.

Jak může doručení aside ovlivnit jeho interpretaci publikem?

Když je ve hře zahrnuta scénická režie „stranou“, obvykle to znamená, že řečník nebo postava není součástí hlavní akce a měli by se pozorně poslouchat.Doručení aside může ovlivnit jeho interpretaci publikem, protože může přidat další vrstvu informací k tomu, co se děje na jevišti.Kromě toho lze aside použít jako způsob, jak se řečník spojit s publikem nebo poskytnout další kontext pro to, co se děje na scéně.Při správném podání může aside pomoci vytvořit ve hře silnější pocit dramatu a příběhu.

Měli by herci při hraní hry vždy přísně dodržovat jevištní pokyny, nebo jsou chvíle, kdy může být prospěšné se od nich odchýlit?

Pomineme-li scénickou režii, je to stručná písemná instrukce, která je hercům poskytnuta předtím, než začnou hrát.Přísné dodržování těchto pokynů je často povinné pro správné divadelní představení, ale jsou chvíle, kdy může být pro dosažení požadovaného účinku nutné odchylky.Pokud se například herec potřebuje během své scény přesunout z jedné strany jeviště na druhou, musel by se striktně držet směru jeviště, který mu říká, kde má stát, a čekat na další pokyny.Pokud však jejich postava neustále pobíhá po jevišti a nepotřebuje konkrétní pokyny ohledně toho, kde by měla stát nebo co by měla dělat dál, pak pro ni může být prospěšné se od těchto směrů odchýlit a přijít na to, jak co nejlépe provést svůj scéna na vlastní pěst.V konečném důsledku je na každém jednotlivém herci, zda se cítí pohodlně držet se těchto směrů přísně nebo se od nich odchylovat, aby vytvořil lepší výkon.

Jakými způsoby může ignorování režie scény změnit význam scény nebo dokonce celé hry pro diváky?

Jevištní režie jako stranou může naznačovat, že postava mluví k publiku, nebo může být použita jako náznak toho, kde by mělo být zaměření scény.Ignorování režie jeviště jako stranou může změnit význam scény nebo dokonce celé hry pro diváky.Pokud je například scéna, kde se dvě postavy hádají, zahrnuta jevištní režie, jejíž ignorování může způsobit, že jedna z postav náhle odvrátí pozornost od druhé a začne na jevišti mluvit s někým jiným.To by změnilo tón hádky a mohlo by to potenciálně vést k odlišným závěrům o tom, co se mezi postavami dělo.V některých případech může ignorování jevištní režie jako stranou úplně změnit způsob, jakým diváci chápou, co se ve scéně děje.Například, pokud existuje scénická režie jako "Petr vypadá smutně", ignorování toho může způsobit, že Peter bude místo toho náhle vypadat šťastně.Tento posun v emocích by pravděpodobně zmátl nebo překvapil diváky, kteří od dosavadního vývoje Peterovy postavy ve hře očekávali něco víc v tomto smyslu.

Existují nějaké další jevištní režie, které běžně podrazují herce nebo matou diváky, a jak je lze efektivně řešit?

Směr jeviště stranou obvykle naznačuje, že by se herec měl přesunout na stranu nebo do zadní části jeviště.Může také naznačovat, že se postava chystá promluvit nebo že se na scénu chystá přinést nějaký předmět.Mezi další běžné směry jeviště patří „výstup“ a „vstup“.Při práci s těmito pokyny je důležité mít na paměti, co naznačují a jak jsou ve hře použity.Pokud má například herec opustit scénu vlevo, je užitečné dát mu konkrétní pokyny, kam by měl jít.Podobně, pokud má být předmět přiveden na scénu, je užitečné, aby herci, kteří tyto role hrají, věděli, kdy a kde se objeví.Dodržováním těchto základních pokynů se mohou diváci vyhnout jakémukoli zmatku nebo frustraci při sledování hry.