Data uložená v mezipaměti jsou dočasnou kopií informací, která je uložena v počítači pro rychlejší přístup.Když navštívíte web, server webu odešle vašemu prohlížeči požadavek na stránku, kterou hledáte.Prohlížeč se poté podívá do své mezipaměti, aby zjistil, zda již tento požadavek ze serveru obdržel.Pokud ano, prohlížeč nemusí požadavek posílat znovu a místo toho může začít zpracovávat jiné požadavky.To šetří čas vám i webu.

Když ze svého počítače něco smažete, například e-mailovou zprávu nebo dokument, budou tyto informace odstraněny také z mezipaměti.Data uložená v mezipaměti však lze stále nalézt na webových stránkách, pokud byla uložena do mezipaměti před odstraněním z vašeho počítače.

Existují různé typy keší:

-Local Cache: Tato mezipaměť je umístěna ve vašem počítači a ukládá kopie webových stránek, které jste navštívili lokálně (na tomto počítači).

-Webová mezipaměť: Tato mezipaměť ukládá kopie webových stránek, které webové stránky odesílají do prohlížečů jako součást jejich běžného provozu.

-Serverová mezipaměť: Tato mezipaměť ukládá kopie webových stránek, které webové stránky odesílají na jejich vlastní servery (místo aby byly odesílány přímo do prohlížečů).

Co znamenají data uložená v mezipaměti?

Data uložená v mezipaměti jsou data, která byla uložena v počítači nebo jiném zařízení pro budoucí použití.Když přistupujete k datům uloženým v mezipaměti, počítač nebo zařízení načte informace ze své paměti, místo aby si je vyžádalo z internetu.To může ušetřit čas a šířku pásma, zejména pokud často navštěvujete stejné webové stránky.

Chcete-li vyslovit data uložená v mezipaměti, řekněte „kuh-sept“.

Kde jsou uložena data uložená v mezipaměti?

Data mezipaměti jsou uložena na pevném disku vašeho počítače.Je to dočasná úložná oblast, která pomáhá zrychlit váš počítač ukládáním nedávno použitých souborů.

Kdy se přistupuje k datům uloženým v mezipaměti?

K datům uloženým v mezipaměti se přistupuje, když uživatel požaduje stránku, která byla dříve zobrazena.To lze provést kliknutím na odkaz v e-mailu, přečtením novinového článku online nebo zobrazením fotografie na Flickru.Data uložená v mezipaměti jsou načtena z webového serveru a okamžitě zobrazena.

Proč jsou data uložená v mezipaměti důležitá?

Data uložená v mezipaměti jsou důležitá, protože urychlují načítání webových stránek.Když uživatel navštíví webovou stránku, webová stránka může často vyžadovat malé kousky informací z jiných webových stránek, které uživatel v minulosti navštívil.Tento proces se nazývá „cachování“ a pomáhá zrychlit načítání webové stránky.Data uložená v mezipaměti také pomáhají snižovat využití šířky pásma a časy zatížení serveru.

Jaké jsou výhody ukládání dat do mezipaměti?

Ukládání dat do mezipaměti má mnoho výhod.Ukládání do mezipaměti může zlepšit výkon webu snížením počtu požadavků odeslaných na server.Ukládání do mezipaměti navíc může pomoci zabránit tomu, aby se uživatelům zobrazoval zastaralý obsah.Ukládání do mezipaměti může také pomoci zajistit, aby byl uživatelský vstup vždy zpracován konzistentním způsobem.

Jak ukládání do mezipaměti zlepšuje výkon?

Ukládání do mezipaměti zlepšuje výkon snížením počtu načtení webové stránky ze serveru.Když je požadována webová stránka, prohlížeč odešle serveru požadavek na stránku.Prohlížeč pak uloží tento požadavek do paměti, aby mohl stejný požadavek zadat znovu v budoucnu.Pokud byla požadovaná stránka již dříve stažena a uložena do paměti, může ji prohlížeč rychle načíst a zobrazit na obrazovce, aniž by musel serveru odesílat další požadavek.

Výhody ukládání do mezipaměti jsou dvojí: zaprvé se stránky uložené v mezipaměti načítají rychleji, protože se nemusí odesílat přes síť; za druhé, pokud dojde k chybě při načítání stránky uložené v mezipaměti, může být nutné znovu odeslat pouze její část namísto celé.To snižuje využití šířky pásma a zpomaluje celkovou dobu odezvy webové stránky.

Existuje několik různých typů mechanismů mezipaměti: mezipaměť na straně klienta (která probíhá ve webovém prohlížeči), mezipaměť založená na souborech (kde jsou data uložena na disku) a mezipaměť aplikace (speciální typ mezipaměti, která se nachází na aplikačním serveru. ). Každý má své výhody a nevýhody, ale všechny tři se běžně používají společně ke zlepšení výkonu.

Ukládání do mezipaměti na straně klienta funguje nejlépe, když máte časté požadavky na malé části informací z jedné adresy URL nebo sady adres URL.Pokud například často navštěvujete stránky s výsledky vyhledávání Google, váš prohlížeč uloží tyto výsledky do paměti, takže následné požadavky na tyto stránky budou mnohem rychlejší, než kdybyste museli při každé návštěvě Googlu posílat každý výsledek zpět přes síť.

Ukládání do mezipaměti založené na souborech je užitečné, když existuje velké množství dat, které je třeba dočasně uložit na disk, než k nim klienti přistoupí.Když například navštívíte www.yahoo.com a zobrazíte prezentaci jejich domovské stránky, Yahoo uloží kopie každého obrázku, aby je později asynchronně poskytla – i když na žádné obrázky nikdy nekliknete!Tímto způsobem Yahoo nemusí neustále posílat požadavky přes připojení HTTP/1.1 pro každý obrázek na svém webu – pouze je všechny uloží do souborů na disku, dokud je někdo nebude chtít skutečně zobrazit!

Aplikační mezipaměti jsou speciální druhy mezipaměti, které jsou umístěny na serverech spíše než v jednotlivých aplikacích, jako jsou prohlížeče nebo e-mailové klienty.Mezipaměti aplikací mohou urychlit přístupové časy tím, že ukládají předem načtené verze často používaných aplikací nebo webů, takže uživatelé nemusí čekat, až se tyto zdroje načtou od začátku, pokaždé, když je vyzkouší.

Direktivy mezipaměti umožňují správcům řídit, jak často by měl obsah uložený v mezipaměti vypršet, na základě specifických kritérií, jako je stav ověření uživatele nebo datum vypršení platnosti relace atd. Direktivy mezipaměti také pomáhají optimalizovat databázový provoz, protože objekty, jejichž platnost vypršela, již nevyžadují načítání z databázových tabulek.

Zneplatnění mezipaměti umožňuje správcům automaticky zneplatnit objekty uložené v mezipaměti po uplynutí určité doby bez ohledu na to, zda se k nim uživatelé pokoušejí přistupovat či nikoli. Invalidace pomáhá zajistit čerstvost mezi objekty uloženými v mezipaměti, čímž zlepšuje celkový výkon systému, zejména při vysokém zatížení, kde by jinak mohla být zneplatnění vzácná kvůli sporům způsobeným více aktivními uživateli, kteří přistupují ke stejnému objektu současně prostřednictvím svých příslušných prohlížečů s následnými závodními podmínkami vedoucími k vítězství jedné strany. katastrofální následky, např. ztracené transakce se souvisejícím obchodním dopadem nebo patová situace na obou stranách vedoucí nakonec k situaci otravy mezipaměti, kdy nějaký jiný proces začne zabírat prostor mezipaměti, čímž se zcela zhorší dostupnost systému bez ohledu na to, jaké optimalizační techniky mohly být dosud použity ....

Jaké jsou některé běžné strategie ukládání do mezipaměti?

Existuje mnoho strategií ukládání do mezipaměti, ale mezi ty nejběžnější patří:

-Ukládání statických souborů do mezipaměti: Toto je místo, kde web ukládá kopie všech statických souborů, které potřebuje, aby se nemusely stahovat pokaždé, když web někdo navštíví.To může ušetřit spoustu šířky pásma a času.

-Ukládání dynamického obsahu do mezipaměti: Toto je místo, kde web ukládá kopie nejnovějších verzí svého dynamického obsahu (jako jsou uživatelské profily nebo informace o produktech), takže jej není nutné znovu načítat pokaždé, když web někdo navštíví.To může také ušetřit šířku pásma a čas.

-Ukládání odpovědí serveru do mezipaměti: Když webová stránka odesílá požadavky na jiné webové stránky, může ukládat výsledky těchto požadavků do mezipaměti na svých vlastních serverech, aby se urychlily budoucí požadavky.

-Ukládání dat relací do mezipaměti: Webové stránky často sledují, kteří uživatelé jsou aktuálně přihlášeni, a používají tyto informace k automatickému generování stránek pro ně, aniž by jim bylo nutné pokaždé posílat individualizované stránky.

Jak můžete určit, co by se mělo ukládat do mezipaměti?

Jaké jsou výhody ukládání do mezipaměti?Jak můžete optimalizovat svou strategii ukládání do mezipaměti?Jaké jsou některé běžné mechanismy ukládání do mezipaměti?Kdy byste měli vymazat data uložená v mezipaměti?Jaké jsou některé osvědčené postupy pro ukládání dat do mezipaměti?

  1. Ukládání dat do mezipaměti pro zlepšení výkonu.
  2. Pochopte, co by mělo být uloženo do mezipaměti a proč.
  3. Optimalizujte strategii mezipaměti, abyste dosáhli požadovaných výsledků.
  4. V případě potřeby vymažte data z mezipaměti pro udržení výkonu.

jak dlouho by měla data zůstat v mezipaměti?

Jak dlouho by měla data zůstat v mezipaměti?Na tuto otázku je obtížné odpovědět, protože závisí na řadě faktorů, včetně typu dat a četnosti jejich používání.Obecně řečeno, data uložená v mezipaměti by měla být uchovávána co nejdéle, aby se zlepšil výkon.

Co se stane, když je mezipaměť plná?13. Jak zrušíte platnost zastaralých položek mezipaměti?

  1. Jaké jsou výhody použití mezipaměti?
  2. Jak můžete optimalizovat nastavení mezipaměti?
  3. Když jsou data uložena do mezipaměti, jsou dočasně uložena v zařízení, aby se urychlil budoucí přístup.To může být užitečné, když často přistupujete k informacím nebo když se chcete vyhnout nutnosti načítat informace ze sítě pokaždé, když je potřebujete.
  4. Položky mezipaměti mohou být zastaralé, pokud již nejsou používány nebo pokud se data, která obsahují, změnila od doby, kdy byla naposledy načtena ze serveru.Zrušení platnosti zastaralých položek mezipaměti může pomoci zlepšit výkon tím, že zabrání zbytečnému načítání dat ze serveru.
  5. Existuje mnoho různých způsobů, jak optimalizovat nastavení mezipaměti za účelem dosažení konkrétních výkonnostních cílů.Můžete například chtít zakázat ukládání do mezipaměti pro určité typy obsahu, abyste snížili využití šířky pásma nebo zvýšili uživatelský komfort na pomalých sítích; nebo můžete chtít omezit ukládání do mezipaměti pouze na určité části vašeho webu, abyste minimalizovali požadavky na místo na disku a zkrátili dobu načítání stránky.
  6. Optimalizace mezipaměti je nepřetržitý proces, který by měl být pravidelně vyhodnocován a podle potřeby aktualizován, aby se nejen zlepšil celkový výkon webu, ale také aby vyhovovaly vyvíjejícím se potřebám a očekáváním uživatelů.