Cachelagrede data er en midlertidig kopi af information, der er gemt på en computer for hurtigere adgang.Når du besøger et websted, sender webstedets server din browser en anmodning om den side, du leder efter.Browseren kigger derefter i sin cache for at se, om den allerede har modtaget denne anmodning fra serveren.Hvis det er tilfældet, behøver browseren ikke at sende anmodningen igen og kan i stedet begynde at behandle andre anmodninger.Dette sparer tid for både dig og hjemmesiden.

Når du sletter noget fra din computer, f.eks. en e-mail eller et dokument, fjernes disse oplysninger også fra din cache.Cachelagrede data kan dog stadig findes på websteder, hvis de blev gemt, før de blev slettet fra din computer.

Der er forskellige typer caches:

-Lokal cache: Denne cache er placeret på din computer og gemmer kopier af websider, som du har besøgt lokalt (på denne maskine).

-Web Cache: Denne cache gemmer kopier af websider, der sendes af websteder til browsere som en del af deres normale trafikflow.

-Server Cache: Denne cache gemmer kopier af websider, der sendes af websteder til deres egne servere (i stedet for at blive sendt direkte til browsere).

Hvad betyder cachelagrede data?

Cachelagrede data er data, der er blevet gemt på en computer eller anden enhed til fremtidig brug.Når du får adgang til cachelagrede data, henter computeren eller enheden oplysningerne fra sin hukommelse i stedet for at anmode om dem fra internettet.Dette kan spare tid og båndbredde, især hvis du ofte besøger de samme websteder.

Sig "kuh-sept" for at udtale cachelagrede data.

Hvor gemmes cachelagrede data?

Cachedata gemmes på din computers harddisk.Det er et midlertidigt lagerområde, der hjælper med at fremskynde din computer ved at gemme nyligt brugte filer.

Hvornår tilgås cachelagrede data?

Der tilgås cachedata, når brugeren anmoder om en side, der tidligere er blevet vist.Dette kan gøres ved at klikke på et link i en e-mail, læse en nyhedsartikel online eller se et billede på Flickr.De cachelagrede data hentes fra webserveren og vises med det samme.

Hvorfor er cachelagrede data vigtige?

Cachelagrede data er vigtige, fordi det fremskynder indlæsningen af ​​websider.Når en bruger besøger en hjemmeside, kan hjemmesiden ofte anmode om små stykker information fra andre hjemmesider, som brugeren tidligere har besøgt.Denne proces kaldes "caching", og den hjælper med at forbedre hastigheden på indlæsning af websider.Cachelagrede data hjælper også med at reducere båndbreddeforbrug og serverindlæsningstider.

Hvad er fordelene ved at cache data?

Der er mange fordele ved at cache data.Caching kan forbedre ydeevnen af ​​et websted ved at reducere antallet af anmodninger til serveren.Derudover kan caching hjælpe med at forhindre forældet indhold i at blive vist til brugerne.Endelig kan caching også hjælpe med at sikre, at brugerinput altid behandles på en ensartet måde.

Hvordan forbedrer caching ydeevnen?

Caching forbedrer ydeevnen ved at reducere antallet af gange, en webside skal hentes fra en server.Når der anmodes om en webside, sender browseren en anmodning til serveren om siden.Browseren gemmer derefter denne anmodning i hukommelsen, så den kan foretage den samme anmodning igen i fremtiden.Hvis den side, der blev anmodet om, tidligere er blevet downloadet og gemt i hukommelsen, kan browseren hurtigt hente den og vise den på skærmen uden at skulle sende en ny anmodning til serveren.

Fordelene ved caching er todelt: For det første indlæses cachelagrede sider hurtigere, fordi de ikke skal sendes over netværket; for det andet, hvis der opstår en fejl under hentning af en cachelagret side, skal kun en del af den gentransmitteres i stedet for det hele.Dette reducerer brugen af ​​båndbredde og forsinker den samlede responstid på websiden.

Der er flere forskellige typer caching-mekanismer: klient-side caching (som sker i din webbrowser), filbaseret caching (hvor data gemmes på disken) og applikationscache (en speciel type cache, der ligger på en applikationsserver ). Hver har sine egne fordele og ulemper, men alle tre bruges almindeligvis sammen for at forbedre ydeevnen.

Caching på klientsiden fungerer bedst, når du har hyppige anmodninger om små stykker information fra en enkelt URL eller et sæt URL'er.Hvis du f.eks. ofte besøger Googles søgeresultatsider, gemmer din browser disse resultater i hukommelsen, så efterfølgende anmodninger om disse sider vil være meget hurtigere, end hvis du skulle sende hvert resultat tilbage over netværket, hver gang du besøgte Google.

Filbaseret caching er nyttig, når der er store mængder data, der skal gemmes midlertidigt på disken, før de tilgås af klienter.For eksempel, når du besøger www.yahoo.com og ser deres hjemmesides diasshow, gemmer Yahoo kopier af hvert billede for at vise dem asynkront senere – også selvom du aldrig klikker på nogen billeder!På denne måde behøver Yahoo ikke at blive ved med at sende anmodninger over HTTP/1.1-forbindelser for hvert billede på deres websted - de gemmer bare dem alle i filer på disken, indtil nogen faktisk vil have dem vist!

Applikationscaches er specielle typer caches, der ligger på servere i stedet for inde i individuelle applikationer som browsere eller e-mail-klienter.Applikationscacher kan fremskynde adgangstider ved at gemme forudindlæste versioner af ofte adgang til applikationer eller websteder, så brugerne ikke skal vente på, at disse ressourcer indlæses fra bunden, hver gang de prøver dem.

Cache-direktiver giver administratorer mulighed for at kontrollere, hvor ofte cachelagret indhold skal udløbe baseret på specifikke kriterier, såsom brugergodkendelsesstatus eller sessionsudløbsdato osv., hvilket hjælper med at reducere problemer med forældet indhold og derved forbedre slutbrugeroplevelsen. Cache-direktiver hjælper også med at optimere databasetrafik, da udløbne objekter ikke længere kræver hentning fra databasetabeller.

Cache-invalidering gør det muligt for administratorer at ugyldiggøre cachelagrede objekter automatisk efter visse perioder, uanset om brugerne forsøger at få adgang til dem eller ej. Invalidering hjælper med at sikre friskhed blandt cachelagrede objekter og forbedrer derved den overordnede systemydeevne, især under høje belastninger, hvor ugyldiggørelser ellers kan blive sjældne på grund af [på] uenighed forårsaget af flere aktive brugere, der får adgang til det samme objekt samtidigt gennem deres respektive browsere med deraf følgende løbsbetingelser, der fører til, at begge sider vinder, hvilket resulterer i. katastrofale konsekvenser, f.eks. mistede transaktioner med tilhørende forretningspåvirkning, eller begge sider gik i stå, hvilket i sidste ende fører til en cacheforgiftningssituation, hvor en anden proces begynder at tære på cachepladsen og dermed forringe systemtilgængeligheden helt, uanset hvilke optimeringsteknikker der kunne have været anvendt hidtil ....

Hvad er nogle almindelige cachingstrategier?

Der er mange cachingstrategier, men nogle af de mest almindelige inkluderer:

-Caching af statiske filer: Det er her et websted gemmer kopier af alle de statiske filer, det har brug for, så de ikke skal downloades, hver gang nogen besøger webstedet.Dette kan spare en masse båndbredde og tid.

-Caching af dynamisk indhold: Det er her, et websted gemmer kopier af de seneste versioner af dets dynamiske indhold (såsom brugerprofiler eller produktoplysninger), så det ikke skal genindlæses, hver gang nogen besøger webstedet.Dette kan også spare båndbredde og tid.

-Caching af serversvar: Når et websted sender anmodninger til andre websteder, kan det cache resultaterne af disse anmodninger på sine egne servere for at fremskynde fremtidige anmodninger.

-Caching sessionsdata: Websites holder ofte styr på, hvilke brugere der i øjeblikket er logget ind og bruger disse oplysninger til at generere sider automatisk for dem uden at skulle sende dem individuelle sider hver gang.

Hvordan kan du bestemme, hvad der skal cachelagres?

Hvad er fordelene ved caching?Hvordan kan du optimere din cachestrategi?Hvad er nogle almindelige cachemekanismer?Hvornår skal du slette cachelagrede data?Hvad er nogle bedste fremgangsmåder til cachelagring af data?

  1. Cache data for at forbedre ydeevnen.
  2. Forstå, hvad der skal cachelagres og hvorfor.
  3. Optimer din cachestrategi for at opnå de ønskede resultater.
  4. Slet cachelagrede data, når det er nødvendigt for at opretholde ydeevnen.

hvor længe skal data forblive i cachen?

Hvor længe skal data forblive i cachen?Dette er et svært spørgsmål at besvare, fordi det afhænger af en række faktorer, herunder typen af ​​data og hvor ofte de bruges.Generelt skal cachelagrede data dog opbevares så længe som muligt for at forbedre ydeevnen.

Hvad sker der, når cachen er fuld?13.Hvordan ugyldiggør du forældede cacheposter?

  1. Hvad er fordelene ved at bruge en cache?
  2. Hvordan kan du optimere dine cacheindstillinger?
  3. Når data cachelagres, gemmes de midlertidigt på enheden for at fremskynde fremtidige adgange.Dette kan være nyttigt, når du ofte har tilgået information, eller når du vil undgå at skulle indlæse oplysningerne fra netværket, hver gang du har brug for dem.
  4. Cacheposter kan blive forældede, hvis de ikke længere bruges, eller hvis de data, de indeholder, er ændret, siden de sidst blev hentet fra serveren.Ugyldiggørelse af forældede cache-poster kan hjælpe med at forbedre ydeevnen ved at undgå unødvendig indlæsning af data fra serveren.
  5. Der er mange forskellige måder at optimere dine cacheindstillinger på for at opnå specifikke præstationsmål.For eksempel vil du måske deaktivere caching for visse typer indhold for at reducere brugen af ​​båndbredde eller øge brugeroplevelsen på langsomme netværk; eller du vil måske kun begrænse caching til bestemte sektioner af dit websted for at minimere krav til diskplads og forbedre sideindlæsningstider.
  6. Cacheoptimering er en løbende proces, der regelmæssigt bør evalueres og opdateres efter behov for ikke kun at forbedre webstedets overordnede ydeevne, men også for at imødekomme brugernes skiftende behov og forventninger.