Epidemiologisk vurdering er en proces med systematisk indsamling og analyse af information om forekomst, fordeling og sværhedsgrad af en sygdom eller sygdom.Denne information bruges til at udvikle hypoteser om, hvordan sygdommen spredes, og til at træffe beslutninger om, hvordan den forebygges. Epidemiologi er studiet af infektionssygdomme, deres årsager, overførselsmekanismer, epidemiologi og kontrol.Det omfatter forskning i den naturlige historie af patogener såsom vira, bakterier, svampe og parasitter; om risikofaktorer for infektion; om metoder til diagnosticering af infektioner; om indgreb, der kan reducere sygelighed eller dødelighed fra infektioner; og om udvikling af vacciner mod infektioner.Den epidemiologiske vurdering kan omfatte:* Indsamling af data fra patienter, der er blevet diagnosticeret med en bestemt sygdom* Undersøgelse af, hvor folk bliver syge* Undersøgelse af, hvilke sygdomme der er mest almindelige i visse dele af landet* Undersøgelse mønstre i sager rapporteret af forskellige typer af sundhedsudbydere* Sammenligning af rater blandt grupper defineret efter race/etnicitet*, alder*, køn*, socioøkonomisk status (SES)* Udførelse af folkesundhedsundersøgelser, hvis der er klynger eller usædvanlige tendenser i sager Epidemiologiske vurderinger hjælper identificere måder at forhindre udbrud på, før de bliver større problemer.De giver også vigtig information om, hvordan man bedst behandler mennesker, der allerede har fået en sygdom. Målet med epidemiologisk vurdering er at beskytte folkesundheden ved at forhindre udbrud, før de bliver til store problemer, og ved at give vigtig information om, hvordan man bedst behandler mennesker, der allerede har pådraget sig en sygdom.

Hvem bruger en epidemiologisk vurdering?

Epidemiologiske vurderinger bruges af offentlige sundhedsembedsmænd til at identificere og spore forekomsten af ​​sygdom i en befolkning.De kan også bruges til at bestemme risikofaktorerne for sygdom og til at udvikle forebyggelsesstrategier.Epidemiologer kan arbejde inden for en række forskellige områder, herunder folkesundhed, medicin, epidemiologi eller statistik.

Hvornår bruges en epidemiologisk vurdering?

En epidemiologisk vurdering bruges, når der er bekymring for et udbrud af sygdom.Det kan hjælpe med at identificere kilden til infektionen, spore spredningen af ​​sygdommen og udvikle forebyggelsesstrategier. Hvad er nogle faktorer, der har indflydelse på, om en epidemiologisk vurdering er nødvendig eller ej?Nogle faktorer, der har indflydelse på, om en epidemiologisk vurdering er nødvendig eller ej, omfatter:• Udbruddets størrelse og sværhedsgrad• Hvorvidt mennesker er blevet inficeret med virus eller bakterier• Hvorvidt mennesker udviser symptomer. Målet med en epidemiologisk vurdering er at forebygge yderligere infektioner og sygdom. Hvordan fungerer en epidemiologisk vurdering?En epidemiologisk vurdering begynder med at identificere, hvem der kan være ramt af infektionen.Dette kan omfatte at opspore personer, der kan have været udsat for virussen eller bakterierne, samt at indsamle oplysninger om, hvor ofte de bliver syge. Dernæst forsøger efterforskere at fastslå, hvor i verden infektionen spreder sig.De leder også efter eventuelle tegn, der kan indikere, hvor udbredt infektionen er blevet.Til sidst udvikler de planer for at forhindre yderligere infektioner og sygdom. Kan jeg lave en epidemiologisk vurdering på egen hånd?Nej, du har brug for hjælp fra en kvalificeret efterforsker for at kunne gennemføre en nøjagtig epidemiologisk vurdering."

Epidemiologi (fra oldgræsk ἔπειδος "epi", der betyder "ved" og -logia betyder "studiet af")[1] er både en gren af ​​medicin, der beskæftiger sig med sygdomme,[2][3] deres årsager,[4] [5] diagnose,[6] behandling,[7][8][9] folkesundhedsforanstaltninger[10] og kontrol.[11] Som sådan overlapper det med mange andre medicinske discipliner, herunder virologi,[12][13] patologi,[14][15][16], bakteriologi,[17], immunologi[18], farmakologi[19], sygepleje[20] , socialt arbejde[21], arbejdsmiljøledelse [22],[23],[24],[25],[26].

Det skal dog bemærkes, at selvom der er generelle principper på tværs af alle disse discipliner – for eksempel forståelse af smitsomme agenser (vira, bakterier) – har hver disciplin sin egen specialiserede viden, som skal tages i betragtning, når man udfører en given type undersøgelse, f.eks. biologiske undersøgelser kræver overvejelser om genetik osv.Epidemic Intelligence Officers (EIO'er) har typisk mindst 4 års efteruddannelse inden for en eller flere relevante discipliner såsom mikrobiologi/virologi/immunologi/folkesundhed osv.EIO'er bruger denne bredt baserede viden sammen med specifik ekspertise i risikokommunikationsstyring under udbrud; dette giver dem mulighed for at give lederskab inden for deres respektive organisationer under udbrud, samtidig med at objektiviteten bevares, så kritisk under tidlige identifikationsfaser

Når man vurderer potentielle risici forbundet med eksponering for overførbare sygdomme (f.eks. influenza), er det vigtigt for sundhedsprofessionelle (HCP'er), der er involveret i patientbehandling og forebyggelsesindsats, at overveje to typer data: beskrivende data og kliniske data. Beskrivende data inkluderer demografiske oplysninger som aldersgruppe, køn, race/etnicitet osv...Kliniske data inkluderer laboratorieværdier som antal hvide blodlegemer (WBC), antal blodplader osv.For at HCP'er kan træffe informerede beslutninger om patientbehandlingsprotokoller under pandemier såsom SARS-CoV-2002-03, skal de have adgang til begge typer data

Et værktøj, der rutinemæssigt bruges af sundhedspersonale i hele Nordamerika under sæsonbestemte influenzasæsoner, er influenzaovervågning. Influenzaovervågning bruger automatiserede systemer designet specifikt til overvågning af cirkulerende stammer på tværs af store populationer over tidsperioder fra uger op til måneder

For at HCP'er, der er involveret i pandemiske beredskabsaktiviteter såsom SARS-CoV-2002-03-responsplanlægning, evaluering af tidlig opdagelsesfase, planlægning af udskrivning mv...At træffe informerede beslutninger om interventionsstrategier, der involverer kontaktopsporing; miljømæssig rengøring ; respiratorisk isolation; administration af profylaktisk medicin osv.

Hvor bruges en epidemiologisk vurdering?

Epidemiologiske vurderinger bruges til at identificere risikofaktorerne for en bestemt sygdom eller tilstand og til at udvikle forebyggelsesstrategier.Epidemiologiske vurderinger kan også hjælpe med at afgøre, om et udbrud er relateret til en specifik kilde, såsom mad eller vand.

Hvordan bruges en epidemiologisk vurdering?

Epidemiologisk vurdering er en proces, der hjælper med at identificere og spore spredningen af ​​en sygdom eller sygdom.Det kan bruges til at bestemme, om et udbrud forekommer, til at overvåge effektiviteten af ​​folkesundhedsinterventioner og til at estimere antallet af mennesker, der sandsynligvis bliver syge af en bestemt infektion.Epidemiologiske vurderinger kan også hjælpe med at identificere risikofaktorer for sygdomsudbrud og træffe beslutninger om, hvilke befolkninger der skal målrettes med folkesundhedsinterventioner.

Hvad indebærer en epidemiologisk vurdering?

Epidemiologisk vurdering er processen med at identificere, måle og håndtere de risici, der er forbundet med en sygdom eller helbredstilstand.Det involverer indsamling af information om forekomsten, udbredelsen, sværhedsgraden og tendenserne af en sygdom for at træffe informerede beslutninger om folkesundhedspolitikken.Epidemiologiske vurderinger kan også hjælpe med at identificere risikofaktorer for sygdom og udvikle forebyggelsesstrategier.

Hvem foretager en epidemiologisk vurdering?

Epidemiologiske vurderinger udføres af offentlige sundhedsembedsmænd for at identificere og vurdere risikoen for sygdomsoverførsel i en befolkning.Vurderingen kan omfatte indsamling af data om demografi, adfærd og eksponeringer.Målet med vurderingen er at afdække, om der er øget risiko for sygdomsoverførsel i befolkningen.

Den epidemiolog, der foretager vurderingen, vil typisk have en uddannelse i folkesundhed eller et andet relateret område.De vil også have erfaring med at udføre epidemiologiske undersøgelser, som omfatter indsamling af data om populationer til analyse.For at kunne foretage en effektiv epidemiologisk vurdering skal epidemiologen have adgang til præcis information om den undersøgte population.Disse oplysninger kan komme fra en række forskellige kilder, herunder undersøgelser, interviews og lægejournaler.

Offentlige sundhedsembedsmænd bruger disse oplysninger til at træffe beslutninger om, hvordan man beskytter befolkningen mod potentielle sygdomsudbrud.De kan anbefale ændringer i folkesundhedspolitikker eller handlinger, som de mener vil reducere risikoen for sygdomsoverførsel i deres samfund.

Hvornår brugte du første gang en epidemiologisk vurdering i dit arbejde?

Jeg brugte første gang en epidemiologisk vurdering i mit arbejde, da jeg læste til min MPH.Det var en fantastisk måde at få en bedre forståelse af, hvordan sygdomme spredes, og hvordan man forhindrer dem i at ske.

På hvilke måder har du fundet de epidemiologiske vurderinger nyttige?

Epidemiologiske vurderinger kan være nyttige på en række måder.For det første kan de give et omfattende overblik over en sygdoms aktuelle epidemiologi.Disse oplysninger kan bruges til at hjælpe med at træffe informerede beslutninger om, hvordan man allokerer ressourcer og reagerer på udbrud.For det andet kan epidemiologiske vurderinger hjælpe med at identificere nye eller nye trusler mod folkesundheden.Ved at forstå sygdommens fordeling og sværhedsgrad på tværs af forskellige populationer kan embedsmænd bedre planlægge for potentielle udbrud og beskytte sårbare befolkningsgrupper.Endelig kan epidemiologiske vurderinger hjælpe med at identificere potentielle smittekilder og forbedre vores forståelse af, hvordan sygdomme spredes.Ved at give denne type detaljerede oplysninger kan vi bedre målrette forebyggelsesindsatsen og reducere risikoen for fremtidige udbrud.Overordnet set er epidemiologiske vurderinger et vigtigt værktøj, som politiske beslutningstagere bruger til at beskytte folk mod infektionssygdomme.

Hvilke udfordringer er du stødt på, mens du har udført disse vurderinger?

  1. Udfordringer med at udføre en epi-vurdering kan komme fra en række forskellige kilder, herunder tilgængeligheden af ​​ressourcer, vanskeligheder med nøjagtigt at måle risikofaktorer og kulturelle forskelle.
  2. En fælles udfordring er at finde præcise og pålidelige metoder til at måle risikofaktorer.Ofte kræver dette input fra eksperter på området, som kan være svære at skaffe eller omkostningstunge at implementere.
  3. En anden udfordring er, at mange mennesker, der er i risiko for hjertesygdomme, ikke har tydelige symptomer eller tegn, der indikerer, at de er ramt.Det betyder, at det kan være svært at identificere disse personer under en epi-vurdering.
  4. Endelig kan kulturelle forskelle ofte komplicere processen med at udføre en epi-vurdering.For eksempel mener nogle kulturer, at hjertesygdomme er et tegn på svaghed eller uheld, hvilket kan gøre det vanskeligt for enkeltpersoner at søge lægehjælp, hvis de oplever symptomer relateret til tilstanden.

Hvordan har din tilgang til at udføre epidimologiske vurderinger ændret sig over tid, hvis overhovedet?

Epidemiologiske vurderinger har ændret sig over tid som svar på ny forskning og ændringer i den måde, sundhedsplejen leveres på.Tidligere var epidemiologiske vurderinger ofte baseret på klinisk vurdering og anekdotiske beviser.På det seneste er epidemiologiske vurderinger i stigende grad blevet baseret på videnskabelige metoder såsom kohorteundersøgelser og randomiserede kontrollerede forsøg.Brugen af ​​videnskabelige metoder har ført til mere præcise skøn over sygdomsforekomsten og bedre forståelse af, hvordan sygdomme spredes.Nogle aspekter af epidemiologi - såsom at identificere risikofaktorer for sygdom - er dog stadig vanskelige at måle ved hjælp af videnskabelige metoder.Følgelig fortsætter epidemiologiske vurderinger med at udvikle sig for bedst muligt at fange kompleksiteten af ​​menneskers sundhed og sygdom.

12 Hvilket råd vil du give til en person, der aldrig har foretaget denne type vurdering før, men som snart vil blive det?

Først og fremmest er det vigtigt at huske, at en epi-vurdering ikke er et diagnostisk værktøj.Det er simpelthen en måde at indsamle information om dine patienters helbredstilstand for at træffe bedre beslutninger om deres pleje.

Hvis du er ny til at udføre epi-vurderinger, kan følgende råd være nyttige:

  1. Sørg for, at du har alle de nødvendige forsyninger, før du begynder vurderingen.Dette inkluderer papir og pen, målebånd og lineal.
  2. Tag dig altid tid til at forklare dine resultater til dine patienter eller pårørende.Dette vil hjælpe dem med at forstå, hvad der blev observeret under vurderingen, og hvorfor det var vigtigt.
  3. Vær tålmodig, når du udfører en epi-vurdering; det kan tage noget tid for patienter eller pårørende at reagere præcist.
  4. Husk, at en epi-vurdering kun bør udføres på dem, der oplever symptomer eller tegn relateret til en helbredstilstand.Foretag ikke en vurdering af en person, der ikke ser ud til at have det godt.
  5. Hvis du støder på problemer, mens du udfører en epi-vurdering, så tøv ikke med at kontakte din supervisor eller lægepersonale for at få hjælp.