Η επιδημιολογική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία συστηματικής συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης, την κατανομή και τη σοβαρότητα μιας ασθένειας ή ασθένειας.Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη υποθέσεων σχετικά με τον τρόπο εξάπλωσης της νόσου και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο πρόληψης της. Επιδημιολογία είναι η μελέτη των μολυσματικών ασθενειών, των αιτιών τους, των μηχανισμών μετάδοσης, της επιδημιολογίας και του ελέγχου.Περιλαμβάνει έρευνα για τη φυσική ιστορία των παθογόνων παραγόντων όπως οι ιοί, τα βακτήρια, οι μύκητες και τα παράσιτα. σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για μόλυνση· σχετικά με τις μεθόδους διάγνωσης λοιμώξεων· σχετικά με παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν τη νοσηρότητα ή τη θνησιμότητα από λοιμώξεις· και σχετικά με την ανάπτυξη εμβολίων κατά των λοιμώξεων. Η επιδημιολογική αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει:* Συλλογή δεδομένων από ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με μια συγκεκριμένη ασθένεια* Διερεύνηση πού αρρωσταίνουν οι άνθρωποι* Μελέτη ποιες ασθένειες είναι πιο συχνές σε ορισμένες περιοχές της χώρας* Εξέταση πρότυπα σε περιπτώσεις που αναφέρθηκαν από διαφορετικούς τύπους παρόχων υγειονομικής περίθαλψης* Σύγκριση ποσοστών μεταξύ ομάδων που ορίζονται ανά φυλή/εθνικότητα*, ηλικία*, φύλο*, κοινωνικοοικονομική κατάσταση (SES)* Διεξαγωγή ερευνών δημόσιας υγείας εάν υπάρχουν ομάδες ή ασυνήθιστες τάσεις σε περιπτώσεις Οι επιδημιολογικές αξιολογήσεις βοηθούν να εντοπίσουν τρόπους πρόληψης των εστιών πριν γίνουν μεγαλύτερα προβλήματα.Παρέχουν επίσης σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων που έχουν ήδη προσβληθεί από μια ασθένεια.Ο στόχος της επιδημιολογικής αξιολόγησης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, αποτρέποντας τα κρούσματα πριν γίνουν μεγάλα προβλήματα και παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων που έχουν ήδη προσβλήθηκε από μια ασθένεια.

Ποιος χρησιμοποιεί μια επιδημιολογική αξιολόγηση;

Οι επιδημιολογικές εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται από αξιωματούχους δημόσιας υγείας για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της εμφάνισης της νόσου σε έναν πληθυσμό.Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των παραγόντων κινδύνου για ασθένεια και για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης.Οι επιδημιολόγοι μπορούν να εργαστούν σε διάφορους τομείς, όπως η δημόσια υγεία, η ιατρική, η επιδημιολογία ή η στατιστική.

Πότε χρησιμοποιείται επιδημιολογική αξιολόγηση;

Μια επιδημιολογική αξιολόγηση χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ανησυχία για ξέσπασμα ασθένειας.Μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της πηγής της λοίμωξης, στην παρακολούθηση της εξάπλωσης της νόσου και στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης. Ποιοι είναι μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν αν είναι απαραίτητη ή όχι μια επιδημιολογική αξιολόγηση;Μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν αν είναι απαραίτητη ή όχι μια επιδημιολογική αξιολόγηση περιλαμβάνουν: • Το μέγεθος και τη σοβαρότητα της επιδημίας • Αν τα άτομα έχουν μολυνθεί ή όχι από ιό ή βακτηρίδιο• Αν τα άτομα παρουσιάζουν ή όχι συμπτώματαΟ στόχος μιας επιδημιολογικής αξιολόγησης είναι να την πρόληψη περαιτέρω λοιμώξεων και ασθενειών. Πώς λειτουργεί μια επιδημιολογική αξιολόγηση;Μια επιδημιολογική αξιολόγηση ξεκινά με τον εντοπισμό του ποιος μπορεί να επηρεαστεί από τη μόλυνση.Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον εντοπισμό ατόμων που μπορεί να έχουν εκτεθεί στον ιό ή τα βακτήρια, καθώς και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πόσο συχνά αρρωσταίνουν. Στη συνέχεια, οι ερευνητές προσπαθούν να προσδιορίσουν πού στον κόσμο εξαπλώνεται η μόλυνση.Ψάχνουν επίσης για τυχόν σημάδια που μπορεί να υποδεικνύουν πόσο διαδεδομένη έχει γίνει η μόλυνση.Τέλος, αναπτύσσουν σχέδια για την πρόληψη περαιτέρω λοιμώξεων και ασθενειών. Μπορώ να κάνω μια Επιδημιολογική Εκτίμηση μόνος μου;Όχι, θα χρειαστείτε βοήθεια από ειδικευμένο ερευνητή για να ολοκληρώσετε μια ακριβή Επιδημιολογική Αξιολόγηση».

Η επιδημιολογία (από τα αρχαία ελληνικά ἔπειδος «επί», που σημαίνει «επάνω» και -λογία που σημαίνει «η μελέτη»)[1] είναι και οι δύο κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τις ασθένειες,[2][3] τις αιτίες τους,[4] [5] διάγνωση, [6] θεραπεία, [7][8][9] μέτρα δημόσιας υγείας[10] και έλεγχος.[11] Ως εκ τούτου, επικαλύπτεται με πολλούς άλλους ιατρικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της ιολογίας, [12][13] παθολογίας, [14][15][16], βακτηριολογίας, [17], ανοσολογίας[18], φαρμακολογίας[19], νοσηλευτικής[20] , κοινωνική εργασία[21], διαχείριση υγείας και ασφάλειας στην εργασία [22],[23],[24],[25],[26].

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ενώ υπάρχουν γενικές αρχές σε όλους αυτούς τους κλάδους – για παράδειγμα κατανόηση των μολυσματικών παραγόντων (ιούς, βακτήρια) – κάθε κλάδος έχει τη δική του εξειδικευμένη γνώση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε τύπου έρευνας, π.χ. οι έρευνες της βιολογίας απαιτούν εξέταση της γενετικής κλπ...Οι Αξιωματικοί Πληροφοριών Επιδημίας (EIO) συνήθως έχουν τουλάχιστον 4 χρόνια μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε έναν ή περισσότερους σχετικούς κλάδους όπως μικροβιολογία/ιολογία/ανοσολογία/δημόσια υγεία κ.λπ.Οι EIO χρησιμοποιούν αυτή την ευρεία γνώση μαζί με ειδική τεχνογνωσία στη διαχείριση της επικοινωνίας κινδύνου κατά τη διάρκεια εστιών. Αυτό τους επιτρέπει να παρέχουν ηγεσία εντός των αντίστοιχων οργανισμών τους κατά τη διάρκεια των κρουσμάτων, διατηρώντας παράλληλα την αντικειμενικότητα τόσο κρίσιμη κατά τις πρώτες φάσεις αναγνώρισης

Κατά την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την έκθεση σε μεταδοτικές ασθένειες (π.χ. γρίπη), είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες υγείας (HCP) που συμμετέχουν στις προσπάθειες φροντίδας και πρόληψης ασθενών να λαμβάνουν υπόψη δύο τύπους δεδομένων: περιγραφικά και κλινικά δεδομένα . Τα περιγραφικά δεδομένα περιλαμβάνουν δημογραφικές πληροφορίες όπως ηλικιακή ομάδα, φύλο, φυλή/εθνικότητα κ.λπ.Τα κλινικά δεδομένα περιλαμβάνουν εργαστηριακές τιμές όπως αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (WBC), αριθμός αιμοπεταλίων κ.λπ.Προκειμένου οι HC να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα πρωτόκολλα φροντίδας ασθενών κατά τη διάρκεια πανδημιών όπως το SARS-CoV-2002–03, χρειάζονται πρόσβαση και στους δύο τύπους δεδομένων

Ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται συστηματικά από τους HC σε όλη τη Βόρεια Αμερική κατά τη διάρκεια των περιόδων εποχικής γρίπης είναι η επιτήρηση της γρίπης. Η επιτήρηση της γρίπης χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την παρακολούθηση των κυκλοφορούντων στελεχών σε μεγάλους πληθυσμούς σε χρονικές περιόδους που κυμαίνονται από εβδομάδες έως μήνες

Προκειμένου οι HC να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ετοιμότητας για πανδημίες, όπως ο σχεδιασμός απόκρισης SARS-CoV-2002–03, η αξιολόγηση της φάσης έγκαιρης ανίχνευσης, ο σχεδιασμός απαλλαγής κ.λπ.Λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με στρατηγικές παρέμβασης που περιλαμβάνουν εντοπισμό επαφών. περιβαλλοντικός καθαρισμός ; αναπνευστική απομόνωση ; προφυλακτική χορήγηση φαρμάκων κλπ...

Πού χρησιμοποιείται η επιδημιολογική αξιολόγηση;

Οι επιδημιολογικές αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου για μια συγκεκριμένη ασθένεια ή πάθηση και για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης.Οι επιδημιολογικές εκτιμήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του εάν μια εστία σχετίζεται με μια συγκεκριμένη πηγή, όπως φαγητό ή νερό.

Πώς χρησιμοποιείται η επιδημιολογική αξιολόγηση;

Η επιδημιολογική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που βοηθά στον εντοπισμό και την παρακολούθηση της εξάπλωσης μιας ασθένειας ή ασθένειας.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει εάν εμφανίζεται μια επιδημία, να παρακολουθήσει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία και να εκτιμήσει τον αριθμό των ατόμων που είναι πιθανό να νοσήσουν από μια συγκεκριμένη μόλυνση.Οι επιδημιολογικές εκτιμήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον εντοπισμό παραγόντων κινδύνου για εστίες ασθενειών και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το ποιοι πληθυσμοί θα πρέπει να στοχεύουν στις παρεμβάσεις δημόσιας υγείας.

Τι περιλαμβάνει μια επιδημιολογική αξιολόγηση;

Η επιδημιολογική αξιολόγηση είναι η διαδικασία εντοπισμού, μέτρησης και διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με μια ασθένεια ή κατάσταση υγείας.Περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης, τον επιπολασμό, τη σοβαρότητα και τις τάσεις μιας ασθένειας προκειμένου να ληφθούν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την πολιτική δημόσιας υγείας.Οι επιδημιολογικές εκτιμήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον εντοπισμό παραγόντων κινδύνου για νόσο και στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης.

Ποιος διενεργεί επιδημιολογική εκτίμηση;

Διενεργούνται επιδημιολογικές αξιολογήσεις από αξιωματούχους δημόσιας υγείας για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του κινδύνου μετάδοσης της νόσου σε έναν πληθυσμό.Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, συμπεριφορές και εκθέσεις.Στόχος της αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης της νόσου στον πληθυσμό.

Ο επιδημιολόγος που διεξάγει την αξιολόγηση θα έχει τυπικά πτυχίο στη δημόσια υγεία ή σε άλλο σχετικό τομέα.Θα έχουν επίσης εμπειρία στη διεξαγωγή επιδημιολογικών μελετών, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων για πληθυσμούς για ανάλυση.Για τη διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής επιδημιολογικής αξιολόγησης, ο επιδημιολόγος πρέπει να έχει πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον υπό μελέτη πληθυσμό.Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προέρχονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων ερευνών, συνεντεύξεων και ιατρικών αρχείων.

Οι υπεύθυνοι δημόσιας υγείας χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο προστασίας του πληθυσμού από πιθανές επιδημίες ασθενειών.Μπορούν να προτείνουν αλλαγές στις πολιτικές ή ενέργειες δημόσιας υγείας που πιστεύουν ότι θα μειώσουν τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών στην κοινότητά τους.

Πότε χρησιμοποιήσατε για πρώτη φορά μια επιδημιολογική αξιολόγηση στην εργασία σας;

Χρησιμοποίησα για πρώτη φορά μια επιδημιολογική αξιολόγηση στην εργασία μου όταν σπούδαζα για το MPH μου.Ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς εξαπλώνονται οι ασθένειες και πώς να τις αποτρέψουμε από το να συμβούν.

Με ποιους τρόπους βρήκατε τις επιδημιολογικές αξιολογήσεις χρήσιμες;

Οι επιδημιολογικές εκτιμήσεις μπορεί να είναι χρήσιμες με διάφορους τρόπους.Πρώτον, μπορούν να παρέχουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της τρέχουσας επιδημιολογίας μιας νόσου.Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο κατανομής πόρων και αντιμετώπισης εστιών.Δεύτερον, οι επιδημιολογικές εκτιμήσεις μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό νέων ή αναδυόμενων απειλών για τη δημόσια υγεία.Κατανοώντας την κατανομή και τη σοβαρότητα της νόσου σε διαφορετικούς πληθυσμούς, οι αξιωματούχοι μπορούν να σχεδιάσουν καλύτερα για πιθανές επιδημίες και να προστατεύσουν τους ευάλωτους πληθυσμούς.Τέλος, οι επιδημιολογικές εκτιμήσεις μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό πιθανών πηγών μόλυνσης και να βελτιώσουν την κατανόησή μας για τον τρόπο εξάπλωσης των ασθενειών.Παρέχοντας αυτού του είδους τις λεπτομερείς πληροφορίες, μπορούμε να στοχεύσουμε καλύτερα τις προσπάθειες πρόληψης και να μειώσουμε τον κίνδυνο μελλοντικών κρουσμάτων.Συνολικά, οι επιδημιολογικές αξιολογήσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να προστατεύουν τους ανθρώπους από μολυσματικές ασθένειες.

Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε κατά τη διεξαγωγή αυτών των αξιολογήσεων;

  1. Οι προκλήσεις κατά τη διεξαγωγή μιας αξιολόγησης epi μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας πόρων, των δυσκολιών στην ακριβή μέτρηση των παραγόντων κινδύνου και των πολιτισμικών διαφορών.
  2. Μια κοινή πρόκληση είναι η εύρεση ακριβών και αξιόπιστων μεθόδων για τη μέτρηση των παραγόντων κινδύνου.Συχνά, αυτό απαιτεί τη συμβολή ειδικών στον τομέα, η οποία μπορεί να είναι δύσκολη ή δαπανηρή για εφαρμογή.
  3. Μια άλλη πρόκληση είναι ότι πολλοί άνθρωποι που διατρέχουν κίνδυνο για καρδιακή νόσο δεν έχουν εμφανή συμπτώματα ή σημεία που να υποδεικνύουν ότι έχουν προσβληθεί.Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν αυτά τα άτομα κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης επιπ.
  4. Τέλος, οι πολιτισμικές διαφορές μπορεί συχνά να περιπλέξουν τη διαδικασία διεξαγωγής μιας αξιολόγησης επι.Για παράδειγμα, ορισμένοι πολιτισμοί πιστεύουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι σημάδι αδυναμίας ή κακής τύχης, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει τα άτομα να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια εάν παρουσιάζουν συμπτώματα που σχετίζονται με την πάθηση.

Πώς έχει αλλάξει η προσέγγισή σας στη διεξαγωγή επιδημολογικών αξιολογήσεων με την πάροδο του χρόνου, αν έχει αλλάξει;

Οι επιδημιολογικές εκτιμήσεις έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου ως απάντηση σε νέες έρευνες και αλλαγές στον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης.Στο παρελθόν, οι επιδημιολογικές εκτιμήσεις βασίζονταν συχνά σε κλινική κρίση και ανέκδοτα στοιχεία.Πιο πρόσφατα, οι επιδημιολογικές εκτιμήσεις βασίζονται όλο και περισσότερο σε επιστημονικές μεθόδους, όπως μελέτες κοόρτης και τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές.Η χρήση επιστημονικών μεθόδων έχει οδηγήσει σε ακριβέστερες εκτιμήσεις της επίπτωσης της νόσου και σε καλύτερη κατανόηση του τρόπου εξάπλωσης των ασθενειών.Ωστόσο, ορισμένες πτυχές της επιδημιολογίας - όπως ο εντοπισμός παραγόντων κινδύνου για ασθένεια - παραμένουν δύσκολο να μετρηθούν χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους.Κατά συνέπεια, οι επιδημιολογικές εκτιμήσεις συνεχίζουν να εξελίσσονται προκειμένου να αποτυπωθεί καλύτερα η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης υγείας και ασθένειας.

12 Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ αυτό το είδος αξιολόγησης αλλά θα γίνει σύντομα;

Πρώτα και κύρια, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η αξιολόγηση επιπ δεν είναι διαγνωστικό εργαλείο.Είναι απλώς ένας τρόπος να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ασθενών σας προκειμένου να λάβετε καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα τους.

Εάν είστε νέοι στη διεξαγωγή αξιολογήσεων επι, οι ακόλουθες συμβουλές μπορεί να είναι χρήσιμες:

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα εφόδια πριν ξεκινήσετε την αξιολόγηση.Αυτό περιλαμβάνει χαρτί και στυλό, μεζούρα και χάρακα.
  2. Αφιερώνετε πάντα χρόνο για να εξηγήσετε τα ευρήματά σας στους ασθενείς ή στους φροντιστές σας.Αυτό θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τι παρατηρήθηκε κατά την αξιολόγηση και γιατί ήταν σημαντικό.
  3. Να είστε υπομονετικοί κατά τη διεξαγωγή μιας αξιολόγησης epi. μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να ανταποκριθούν με ακρίβεια οι ασθενείς ή οι φροντιστές.
  4. Θυμηθείτε ότι μια αξιολόγηση επιπ πρέπει να διενεργείται μόνο σε όσους εμφανίζουν συμπτώματα ή σημεία που σχετίζονται με μια κατάσταση υγείας.Μην κάνετε αξιολόγηση σε κάποιον που δεν φαίνεται να αισθάνεται καλά.
  5. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διεξαγωγή μιας αξιολόγησης επιπ, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον προϊστάμενό σας ή το ιατρικό προσωπικό σας για βοήθεια.