Az epidemiológiai értékelés egy olyan folyamat, amelynek során szisztematikusan összegyűjtik és elemzik a betegség vagy betegség előfordulási gyakoriságára, eloszlására és súlyosságára vonatkozó információkat.Ezeket az információkat hipotézisek kidolgozására használják a betegség terjedésével kapcsolatban, és döntéseket hoznak a megelőzés módjáról. Az epidemiológia a fertőző betegségek, azok okai, átviteli mechanizmusai, epidemiológiája és ellenőrzése.Tartalmazza a kórokozók, például vírusok, baktériumok, gombák és paraziták természetes történetének kutatását; a fertőzés kockázati tényezőiről; a fertőzések diagnosztizálásának módszereiről; azokról a beavatkozásokról, amelyek csökkenthetik a fertőzések okozta morbiditást vagy mortalitást; valamint a fertőzések elleni védőoltások kidolgozásáról.A járványügyi felmérés a következőket foglalhatja magában:* Adatgyűjtés azoktól a betegektől, akiknél egy bizonyos betegséget diagnosztizáltak* Az emberek megbetegedésének kivizsgálása* Az ország egyes részein gyakoribb megbetegedések vizsgálata* a különböző típusú egészségügyi szolgáltatók által jelentett esetek mintázatai* A faj/etnikai hovatartozás*, életkor*, nem*, társadalmi-gazdasági státusz (SES) szerinti csoportok arányainak összehasonlítása* Népegészségügyi vizsgálatok lefolytatása, ha klaszterek vagy szokatlan tendenciák mutatkoznak az esetekben Az epidemiológiai felmérések segítenek azonosítani a járványok megelőzésének módjait, mielőtt azok nagyobb problémákká válnának.Fontos információkkal szolgálnak arról is, hogy miként lehet a legjobban kezelni a már megbetegedett embereket. A járványügyi felmérés célja a közegészségügy védelme azáltal, hogy megelőzi a járványok kitörését, mielőtt azok súlyos problémákká válnának, és fontos információkkal szolgálnak arról, hogyan lehet a legjobban kezelni azokat az embereket, akik már átestek. betegséget kapott.

Ki alkalmaz epidemiológiai felmérést?

Epidemiológiai értékeléseket használnak a közegészségügyi tisztviselők a betegség előfordulásának azonosítására és nyomon követésére egy populációban.Használhatók a betegségek kockázati tényezőinek meghatározására és megelőzési stratégiák kidolgozására is.Az epidemiológusok számos területen dolgozhatnak, beleértve a közegészségügyet, az orvostudományt, az epidemiológiát vagy a statisztikákat.

Mikor alkalmaznak epidemiológiai felmérést?

Epidemiológiai értékelést alkalmaznak, ha aggodalomra ad okot egy betegség kitörése miatt.Segíthet a fertőzés forrásának azonosításában, a betegség terjedésének nyomon követésében és megelőzési stratégiák kidolgozásában. Milyen tényezők befolyásolják, hogy szükség van-e epidemiológiai felmérésre?Néhány tényező, amely befolyásolja, hogy szükség van-e epidemiológiai felmérésre, a következők: • a járvány nagysága és súlyossága; • hogy az emberek fertőzöttek-e vírussal vagy baktériummal, vagy sem; megakadályozza a további fertőzéseket és betegségeket.Hogyan működik az epidemiológiai felmérés?A járványügyi felmérés a fertőzés által érintett személyek azonosításával kezdődik.Ez magában foglalhatja a vírusnak vagy baktériumnak kitett személyek felkutatását, valamint információk gyűjtését arról, hogy milyen gyakran betegednek meg. Ezt követően a nyomozók megpróbálják megállapítani, hogy a világ mely részén terjed a fertőzés.Azt is keresik, hogy vannak-e olyan jelek, amelyek arra utalhatnak, hogy a fertőzés mennyire elterjedt.Végül terveket dolgoznak ki a további fertőzések és betegségek megelőzésére. Készíthetek-e epidemiológiai felmérést egyedül?Nem, egy szakképzett nyomozó segítségére lesz szüksége a pontos epidemiológiai felmérés elvégzéséhez."

Az epidemiológia (az ógörög ἔπειδος "epi" szóból, jelentése "rá" és -logia jelentése "tanulmányozása")[1] az orvostudománynak a betegségekkel,[2][3] azok okaival[4] foglalkozó ága. [5] diagnózis,[6] kezelés,[7][8][9] közegészségügyi intézkedések[10] és ellenőrzés[11]. Mint ilyen, átfedésben van számos más orvosi tudományággal, beleértve a virológiát,[12][13] patológiát,[14][15][16], bakteriológiát,[17], immunológiát[18], farmakológiát[19], ápolást[20]. , szociális munka[21], munkahelyi egészség- és biztonságmenedzsment [22],[23],[24],[25],[26].

Meg kell azonban jegyezni, hogy bár ezeken a tudományterületeken vannak általános elvek – például a fertőző ágensek (vírusok, baktériumok) megértése – minden tudományágnak megvannak a saját speciális ismeretei, amelyeket figyelembe kell venni bármely adott típusú, például molekuláris vizsgálat elvégzésekor. A biológiai vizsgálatok során figyelembe kell venni a genetikát stb.A járványügyi hírszerző tisztek (EIO-k) általában legalább 4 éves posztgraduális képzéssel rendelkeznek egy vagy több releváns tudományterületen, mint például a mikrobiológia/virológia/immunológia/közegészségügy stb.Az ENYH-k ezt a széles körű tudást a járványkitörések során a kockázatkommunikáció kezelésében szerzett speciális szakértelemmel együtt használják fel; Ez lehetővé teszi számukra, hogy vezető szerepet töltsenek be a megfelelő szervezetükön belül a járványok idején, miközben megőrzik az objektivitást, amely olyan kritikus a korai azonosítási fázisokban

A fertőző betegségeknek (pl. influenza) való kitettséggel kapcsolatos lehetséges kockázatok értékelésekor fontos, hogy a betegellátásban és a megelőzésben részt vevő egészségügyi szakemberek (HCP) kétféle adatot vegyenek figyelembe: leíró adatokat és klinikai adatokat . A leíró adatok közé tartoznak a demográfiai adatok, például korcsoport, nem, faj/etnikai hovatartozás stb.A klinikai adatok közé tartoznak a laboratóriumi értékek, például a fehérvérsejtszám (WBC), a vérlemezkeszám stb.Ahhoz, hogy az egészségügyi szakemberek tájékozott döntéseket hozhassanak a betegellátási protokollokról a világjárványok, például a SARS-CoV-2002–03 idején, mindkét típusú adathoz hozzá kell férniük.

A szezonális influenzaszezonban az egészségügyi egészségügyi szakemberek által rendszeresen használt eszköz az egész Észak-Amerikában az influenza megfigyelése. Az influenza-megfigyelés automatizált rendszereket használ, amelyeket kifejezetten a nagy populációkban keringő törzsek monitorozására terveztek hetektől hónapokig terjedő időszakokban.

Annak érdekében, hogy a világjárványra való felkészülési tevékenységekben részt vevő egészségügyi szakemberek, mint például a SARS-CoV-2002–03 választervezés, a korai észlelési fázis értékelése, a mentesítési tervezés stb.Tájékozott döntéseket hozni az érintkezés nyomon követését magában foglaló beavatkozási stratégiákkal kapcsolatban; környezettisztítás ; légzési izoláció ; profilaktikus gyógyszeres kezelés stb.

Hol alkalmaznak epidemiológiai felmérést?

Epidemiológiai értékeléseket használnak egy adott betegség vagy állapot kockázati tényezőinek azonosítására és megelőzési stratégiák kidolgozására.Az epidemiológiai értékelések segíthetnek annak meghatározásában is, hogy a járvány egy adott forráshoz, például élelmiszerhez vagy vízhez kapcsolódik-e.

Hogyan alkalmazzák az epidemiológiai értékelést?

Az epidemiológiai felmérés olyan folyamat, amely segít azonosítani és nyomon követni egy betegség vagy betegség terjedését.Használható annak meghatározására, hogy előfordul-e járvány, nyomon követhető a közegészségügyi beavatkozások hatékonysága, és megbecsülhető azon emberek száma, akik valószínűleg megbetegszenek egy adott fertőzéstől.A járványügyi felmérések segíthetnek a járványkitörések kockázati tényezőinek azonosításában és döntéshozatalban arról, hogy mely populációkat célozzák meg a közegészségügyi beavatkozásokkal.

Mit tartalmaz az epidemiológiai felmérés?

Az epidemiológiai felmérés a betegséggel vagy egészségügyi állapottal kapcsolatos kockázatok azonosításának, mérésének és kezelésének folyamata.Ez magában foglalja a betegségek előfordulási gyakoriságáról, prevalenciájáról, súlyosságáról és tendenciáiról szóló információk gyűjtését, hogy megalapozott döntéseket hozhassunk a közegészségügyi politikával kapcsolatban.Az epidemiológiai felmérések segíthetnek a betegségek kockázati tényezőinek azonosításában és megelőzési stratégiák kidolgozásában is.

Ki végez epidemiológiai felmérést?

Epidemiológiai felméréseket végeznek a közegészségügyi tisztviselők, hogy azonosítsák és értékeljék a betegség terjedésének kockázatát egy populációban.Az értékelés magában foglalhatja a demográfiai adatokra, a viselkedésre és a kitettségekre vonatkozó adatok gyűjtését.Az értékelés célja annak megállapítása, hogy fennáll-e a betegség terjedésének fokozott kockázata a lakosság körében.

Az értékelést végző epidemiológus általában közegészségügyi vagy más kapcsolódó területen végzett.Tapasztalattal rendelkeznek epidemiológiai vizsgálatok elvégzésében is, amelyek magukban foglalják a populációkra vonatkozó adatok gyűjtését elemzés céljából.A hatékony epidemiológiai felmérés elvégzése érdekében az epidemiológusnak pontos információkhoz kell jutnia a vizsgált populációról.Ez az információ számos forrásból származhat, beleértve a felméréseket, interjúkat és orvosi feljegyzéseket.

A közegészségügyi tisztviselők ezeket az információkat arra használják fel, hogy döntéseket hozzanak arról, hogyan védjék meg a lakosságot a lehetséges járványkitörésektől.Olyan változtatásokat javasolhatnak a közegészségügyi politikákban vagy intézkedésekben, amelyekről úgy vélik, hogy csökkentik a betegség terjedésének kockázatát a közösségükben.

Mikor használt először epidemiológiai felmérést a munkájában?

Munkám során először epidemiológiai értékelést alkalmaztam, amikor MPH-ra tanultam.Ez egy nagyszerű módja annak, hogy jobban megértsük, hogyan terjednek a betegségek, és hogyan előzhetjük meg őket.

Milyen szempontból találta hasznosnak az epidemiológiai felméréseket?

Az epidemiológiai felmérések több szempontból is hasznosak lehetnek.Először is átfogó áttekintést nyújthatnak egy betegség jelenlegi epidemiológiájáról.Ez az információ felhasználható arra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak az erőforrások elosztásával és a járványkitörésekre való reagálással kapcsolatban.Másodszor, a járványügyi értékelések segíthetnek azonosítani a közegészségügyet fenyegető új vagy újonnan megjelenő veszélyeket.A betegségek különböző populációk közötti megoszlásának és súlyosságának megértésével a tisztviselők jobban megtervezhetik a lehetséges járványkitöréseket és megvédhetik a veszélyeztetett populációkat.Végül, az epidemiológiai értékelések segíthetnek azonosítani a lehetséges fertőzési forrásokat, és javítani a betegségek terjedésének megértését.Az ilyen típusú részletes információk megadásával jobban célozhatjuk a megelőzési erőfeszítéseket, és csökkenthetjük a jövőbeni járványkitörések kockázatát.Összességében a járványügyi értékelések fontos eszközt jelentenek a döntéshozók számára, hogy megóvják az embereket a fertőző betegségektől.

Milyen kihívásokkal szembesült ezen értékelések elvégzése során?

  1. Az epi-értékelés elvégzésével kapcsolatos kihívások számos forrásból származhatnak, beleértve az erőforrások elérhetőségét, a kockázati tényezők pontos mérésének nehézségeit és a kulturális különbségeket.
  2. Az egyik gyakori kihívás a kockázati tényezők mérésére szolgáló pontos és megbízható módszerek megtalálása.Ez gyakran a terület szakértőinek közreműködését igényli, ami nehezen beszerezhető vagy költséges lehet a megvalósítása.
  3. Egy másik kihívás, hogy sok olyan embernél, akinél fennáll a szívbetegség kockázata, nincsenek nyilvánvaló tünetei vagy jelei, amelyek arra utalnának, hogy érintettek.Ez azt jelenti, hogy nehéz lehet azonosítani ezeket a személyeket az epi értékelés során.
  4. Végül a kulturális különbségek gyakran megnehezíthetik az epi-értékelés elvégzésének folyamatát.Például egyes kultúrák úgy vélik, hogy a szívbetegség a gyengeség vagy balszerencse jele, ami megnehezítheti az egyének számára, hogy orvosi segítséget kérjenek, ha az állapothoz kapcsolódó tüneteket tapasztalnak.

Hogyan változott az idők során, ha egyáltalán változott a járványvizsgálatok elvégzéséhez való hozzáállása?

A járványügyi értékelések az idők során változtak az új kutatások és az egészségügyi ellátás módjában bekövetkezett változások hatására.A múltban az epidemiológiai értékelések gyakran klinikai megítélésen és anekdotikus bizonyítékokon alapultak.A közelmúltban az epidemiológiai értékelések egyre inkább olyan tudományos módszereken alapulnak, mint a kohorszvizsgálatok és a randomizált, ellenőrzött vizsgálatok.A tudományos módszerek alkalmazása a betegségek előfordulásának pontosabb becsléséhez és a betegségek terjedésének jobb megértéséhez vezetett.Az epidemiológia egyes aspektusai azonban – mint például a betegségek kockázati tényezőinek azonosítása – továbbra is nehezen mérhetők tudományos módszerekkel.Következésképpen az epidemiológiai értékelések folyamatosan fejlődnek annak érdekében, hogy a lehető legjobban megragadják az emberi egészség és betegség összetettségét.

12 Mit tanácsolna annak, aki még soha nem végzett ilyen típusú értékelést, de hamarosan megteszi?

Mindenekelőtt fontos megjegyezni, hogy az epi-értékelés nem diagnosztikai eszköz.Ez egyszerűen egy módja annak, hogy információkat gyűjtsön páciensei egészségi állapotáról, hogy jobb döntéseket hozhasson az ellátásukkal kapcsolatban.

Ha még nem ismeri az epi-értékeléseket, a következő tanácsok hasznosak lehetnek:

  1. Az értékelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden szükséges kellékkel rendelkezik.Ez magában foglal egy papírt és tollat, mérőszalagot és vonalzót.
  2. Mindig szánjon időt arra, hogy elmagyarázza a megállapításait pácienseinek vagy gondozóinak.Ez segít nekik megérteni, hogy mit figyeltek meg az értékelés során, és miért volt ez fontos.
  3. Legyen türelmes az epi-értékelés során; eltarthat egy ideig, amíg a betegek vagy a gondozók pontosan reagálnak.
  4. Ne feledje, hogy az epi-értékelést csak azokon szabad elvégezni, akiknél valamilyen egészségügyi állapothoz kapcsolódó tünetek vagy jelek jelentkeznek.Ne végezzen értékelést olyan személyen, aki úgy tűnik, hogy nem érzi jól magát.
  5. Ha bármilyen problémába ütközik az epi-értékelés elvégzése során, ne habozzon felvenni a kapcsolatot felettesével vagy az egészségügyi személyzettel segítségért.