Proses yang digantung ialah proses yang telah dimasukkan ke dalam hibernasi atau dihentikan oleh sistem pengendalian.Apabila proses yang digantung disambung semula, ia akan disambung semula dari titik terakhir di mana ia dihentikan.Ini boleh berguna jika anda perlu mengakses data yang berada dalam proses yang digantung dan ingin mengelak daripada kehilangan sebarang kerja yang telah dilakukan sejak kali terakhir proses dihentikan. Bagaimanakah cara saya menyambung semula proses yang digantung?Untuk menyambung semula proses yang digantung, gunakan arahan berikut:sudo pm-suspend prosesDi mana proses adalah satu atau lebih daripada yang berikut: nama

pid

commandAnda juga boleh menggunakan arahan ps untuk menyenaraikan semua proses aktif dan kemudian gunakan sudo pm-resumeuntuk menyambung semula proses individu.Apakah beberapa faedah menggantung proses?Beberapa faedah menggantung proses termasuk:1) Menjimatkan tenaga2) Mengelakkan rasuah fail3) Meminimumkan penggunaan CPU4) Mencegah kebocoran memori5) Memastikan komputer anda berjalan lancar6) Meningkatkan prestasi sistem7) Memastikan aplikasi berjalan selari8) Mengurangkan tekanan pada perkakasan anda9) Menjaga keselamatan sistem10 ) Menyokong tugas automatik11) Menyokong tugas manual12) Menyokong kerja kelompok13] Mengautomasikan tugasan berulang14] Menyambung semula tugas yang terganggu15] Memulihkan daripada gangguan bekalan elektrik16] Memulihkan daripada ranap17] Menyediakan kefungsian syot kilat18] Mendayakan pentadbiran jauh19] Menjadualkan kerja-kerja rangkaian22}2 Melaksanakan ralat storan dengan tangan222} Menjalankan kerja rangkaian tangan2 } Memantau sumber24} Mengurus pengguna25} Mengawal keistimewaan pengguna26)} Mengkonfigurasi SELinux27)} Mengemas kini perisian28)} Memulakan semula sistem29)} Mematikan sistem30}) But semula sistem31}) Menggantung dan menyambung semula 32]) Melumpuhkan sesi terbiar33]) Menentukan kebanyakan aplikasi yang sumber34]) Menyemak untuk kemas kini35]} Menjalankan arahan36]} Menghentikan perkhidmatan37]} Melihat log38}}} Memadamkan fail39}}} Masalah pelaporan40}} Mentadbir sistem41}} Penyelesaian masalah42}} Pengurusan sistem43}} Keselamatan44}}} Penyelenggaraan sistem45}}} Penyelesaian masalah sistem46}} } Konfigurasi47}}} Penalaan prestasi48}}} Sandaran49}}} Pemulihan bencana50)))) Pengoptimuman51)))) Pemasangan sistem pengendalian52)))) Maya53)))) Konfigurasi rangkaian54)))) Pangkalan Data55)))) Desktop56) )) Pembangunan web57))) Pentadbiran pelayan58)) Pembangunan59)) Ujian60)) Penyahpepijatan61)) Penyelesaian masalah62)] Perintah Linux63)] Linux shell64)] Perintah linux lanjutan65)] Penyuntingan baris perintah66)] Perintah UNIX67)].Perintah Windows68)].Perintah MacOS69)].Petua untuk resume70]).Petua untuk menulis resume71]).Cara menulis resume yang berkesan72]).Cara memformat resume73]).Cara membuat siaran kerja74]).Contoh resume75]), Petua menulis76]), Surat iringan77]), Keperluan gaji78]).Berapa banyak yang perlu saya caj79]).Cara terbaik untuk memasarkan diri saya80)).Rundingan81)].Pengurusan masa82).Pengurusan projek83).Perakaunan84).Isu undang-undang85).Cukai86), rangkaian media sosial87)).Bekerjasama dengan pasukan88)).Bekerja secara berdikari89)).Perubahan kerjaya90)).Ucapan penutup91].Rujukan92].Glosari93).Indeks94}.Mengenai Pengarang95}.Maklumat Hak Cipta96}.Hubungi Kami97}.Dasar Privasi98}.Peta Laman99%).Dikuasakan oleh Zen Cart ©2002-2016 Joomla!Ltd., Hak cipta terpelihara.

Bagaimanakah anda menggantung proses dalam Linux?

Untuk menggantung proses dalam Linux, gunakan perintah bunuh dengan pid proses yang anda ingin tangguhkan.Sebagai contoh:

bunuh -9 1234

Ini akan menggantung proses 1234.

Apakah faedah menggantung proses?

Terdapat banyak faedah untuk menangguhkan proses.Menggantung proses boleh menjimatkan sumber, meningkatkan prestasi sistem dan memastikan komputer anda berjalan lancar.Selain itu, menggantung proses boleh membantu anda mengurus memori dan penggunaan CPU anda.Akhir sekali, menggantung proses boleh membantu anda mengekalkan data jika proses ranap kemudian.

Adakah terdapat sebarang risiko yang berkaitan dengan penggantungan proses?

Terdapat beberapa risiko yang berkaitan dengan penggantungan proses.Risiko yang paling ketara ialah proses itu mungkin tidak disambung semula jika ia perlu dimulakan semula, contohnya jika ia ranap atau hang.Risiko lain ialah data dalam memori proses mungkin hilang jika penggantungan itu cukup lama.Akhir sekali, sebarang fail atau soket terbuka yang dicipta oleh proses yang digantung mungkin masih digunakan oleh proses lain, dan proses tersebut mungkin tidak mengetahui tentang penggantungan dan oleh itu mungkin tidak dapat mengakses sumber tersebut.

Bagaimanakah anda menyambung semula proses yang digantung dalam Linux?

Terdapat beberapa cara untuk menyambung semula proses yang digantung dalam Linux.Cara paling mudah ialah menggunakan perintah bunuh:

bunuh -SIGSTOP my_process

Ini akan menghantar isyarat kepada my_process, yang akan menyebabkannya berhenti dan disambung semula.Cara lain ialah menggunakan arahan ps:

ps -ef | grep my_process

Ini akan menunjukkan kepada anda semua proses yang sedang berjalan dan kemudian menunjukkan kepada anda ID proses (PID) untuk my_process.Anda kemudian boleh menggunakan perintah bunuh dengan PID ini sebagai hujah:

bunuh -9

Kaedah ini berfungsi paling baik jika proses anda dihentikan dalam fungsi main()nya.Jika proses anda tidak dihentikan dalam fungsi main()nya, anda mungkin perlu mencari pidnya menggunakan kaedah lain, seperti menggunakan find atau wc.

Apakah yang berlaku kepada data yang tidak disimpan apabila proses digantung?

Apabila proses digantung, sistem pengendalian menyimpan keadaan semasa proses dan ingatannya.Jika proses itu disambung semula, ia akan disambung semula di tempat ia berhenti dengan mana-mana data yang belum disimpan masih dalam ingatan.

Bolehkah proses disambung semula secara automatik selepas but semula?

Ya, proses boleh disambung semula secara automatik selepas but semula.Untuk melakukan ini, sistem mesti mempunyai mekanisme untuk mengesan apabila komputer telah dimulakan semula dan kemudian menyambung semula proses yang digantung.Cara paling biasa untuk melakukan ini ialah menggunakan pemasa yang menyemak perubahan dalam keadaan sistem dan meneruskan proses jika ia tidak aktif untuk jangka masa tertentu.

Terdapat juga mekanisme yang boleh digunakan untuk menyambung semula proses walaupun ia telah ranap atau berhenti berfungsi.Mekanisme ini biasanya melibatkan penggunaan fail atau arahan khas yang dijalankan apabila komputer dihidupkan semula.

Tidak kira bagaimana anda menyambung semula proses anda, adalah penting untuk memastikan anda membersihkan dengan betul mana-mana sumber yang digunakan oleh proses yang digantung sebelum anda memulakan semula komputer.Ini akan membantu mengelakkan sebarang masalah yang tidak dijangka daripada berlaku semasa komputer anda berjalan semula.

Bagaimanakah anda melihat semua proses yang digantung dalam Linux?

Terdapat beberapa cara untuk melihat semua proses yang digantung dalam Linux.Cara pertama ialah menggunakan arahan ps.Cara kedua ialah menggunakan arahan atas.Cara ketiga ialah menggunakan arahan bunuh.Cara keempat ialah menggunakan arahan pstree.Akhir sekali, anda juga boleh menggunakan alat suspend-processes daripada pakej util-linux.

Perintah ps memaparkan maklumat tentang semua proses yang sedang berjalan pada sistem anda, termasuk status dan penggunaan memorinya.Untuk melihat semua proses yang digantung, taip:

ps -ef | grep "digantung"

Ini akan memaparkan maklumat tentang semua proses yang digantung pada sistem anda, serta ID proses (PID) mereka. Anda kemudian boleh mematikan proses ini menggunakan salah satu daripada arahan berikut:

bunuh -9 PID

bunuh -BUNUH PID

killall –isyarat SIGTERM PID

Jika anda ingin melihat senarai semua proses aktif dan bukannya hanya proses yang telah digantung, anda boleh menggunakan arahan atas:

atas –i 1 | grep "digantung"Ini akan memaparkan maklumat tentang hanya proses yang telah digantung (dengan "S" di sebelah nama mereka). Anda kemudian boleh mematikan proses ini menggunakan salah satu daripada arahan berikut:

bunuh –9 S PID

bunuh –BUNUH S PID

killall –signal SIGTERM S PID Jika anda ingin melihat senarai semua tugasan aktif dan bukannya tugasan yang telah digantung sahaja, anda boleh menggunakan alat pstree: pstree -L | grep "digantung"Ini akan memaparkan maklumat tentang tugasan yang telah digantung sahaja (dengan "S" di sebelah nama mereka).

Bagaimanakah anda menamatkan proses yang digantung dalam Linux?

Untuk menamatkan proses yang digantung dalam Linux, gunakan perintah bunuh.