Skor lulus penilaian objektif WGU ialah bilangan mata minimum yang diperlukan untuk lulus kursus.Biasanya, pelajar mesti memperoleh sekurang-kurangnya 60% daripada jumlah mata yang mungkin pada penilaian objektif untuk lulus kursus.Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian - sesetengah kursus mungkin mempunyai keperluan skor kelulusan yang lebih rendah.Untuk maklumat lanjut tentang sistem penggredan WGU, sila lawati halaman dasar penggredan kami. Jika anda tidak pasti sama ada anda lulus atau gagal kursus berdasarkan skor penilaian objektif anda, sila hubungi penasihat akademik anda untuk mendapatkan bantuan.Selain itu, jika anda merasakan anda tidak menerima skor penilaian objektif yang tepat daripada WGU, sila hubungi kami untuk mendapatkan bantuan. Skor Lulus Penilaian Objektif WGU ialah __________%.

Bagaimanakah Pentaksiran Objektif ditadbir?

Penilaian objektif ditadbir dalam dua bahagian: esei dan matematik.Esei ialah ujian aneka pilihan yang merangkumi kandungan daripada keempat-empat bidang mata pelajaran kurikulum WGU.Bahagian matematik ialah ujian bermasa yang merangkumi kandungan daripada Algebra I, Geometri dan Pra-Kalkulus.Setiap bahagian penilaian objektif mempunyai markah lulus yang berbeza.Sebagai contoh, untuk lulus bahagian esei penilaian objektif, anda mesti memperoleh markah sekurang-kurangnya 70 daripada 100.Untuk lulus bahagian matematik, anda mesti memperoleh markah sekurang-kurangnya 60 daripada 100.Jika anda gagal mana-mana bahagian mana-mana bahagian penilaian objektif, ijazah WGU anda akan ditamatkan.

Apakah jenis soalan dalam Penilaian Objektif?

Terdapat tiga jenis soalan pada Pentaksiran Objektif: membaca, menulis, dan matematik.Semua soalan adalah aneka pilihan, dan anda mempunyai masa 80 minit untuk melengkapkan penilaian.Anda akan diberikan senarai topik untuk dipilih, tetapi anda bebas memilih mana-mana topik yang menarik minat anda.Tiada jawapan yang salah pada Penilaian Objektif; ia hanyalah ukuran keupayaan anda untuk memahami dan menggunakan maklumat dalam bentuk bertulis.

Panduan berikut akan membantu anda bersedia untuk Penilaian Objektif dengan menerangkan tentang maksud setiap soalan dan cara terbaik untuk menjawabnya.Ingat bahawa tiada jawapan yang salah pada penilaian objektif - hanya tahap pencapaian yang berbeza.Jika anda tidak pasti tentang cara menjawab soalan, rujuk dengan pengajar anda atau cari jawapan dalam talian sebelum mengambil ujian.Semoga berjaya!

Apakah Jenis Soalan Mengenai Pentaksiran Objektif?

Pentaksiran objektif terdiri daripada tiga bahagian: membaca, menulis, dan matematik.Setiap bahagian mempunyai 20 soalan kesemuanya- 10 dalam setiap bahagian.Terdapat lima jenis soalan dalam peperiksaan ini: soalan pemahaman (soalan yang meminta anda membaca teks), soalan aplikasi (soalan yang meminta anda menyelesaikan masalah), soalan analisis (soalan yang meminta anda mentafsir data), soalan penyelesaian masalah (soalan). di mana anda mesti mencari penyelesaian yang cekap), dan soalan draf/organisasi/pembentangan (soalan di mana anda mesti mencipta dokumen yang berkesan).

Berapa banyak masa yang diperuntukkan untuk Penilaian Objektif?

Penilaian objektif adalah dua jam.

Bagaimanakah Pentaksiran Objektif diberi markah?

Penilaian Objektif diberi markah pada skala 1-5.Skor 4 atau 5 menunjukkan pelajar telah mencapai penguasaan bahan yang terkandung dalam penilaian objektif.Skor di bawah 3 menunjukkan bahawa pelajar belum menguasai bahan dan mungkin memerlukan bantuan tambahan.Pelajar yang mencapai markah 3 ke bawah dianggap gagal dalam penilaian objektif.

Apakah maksud markah lulus?

Skor lulus bermakna seseorang pelajar telah mencapai penguasaan bahan yang terkandung dalam penilaian objektif dan tidak memerlukan bantuan tambahan.Pelajar yang mencapai markah 4 atau 5 pada Pentaksiran Objektif dianggap lulus.Pelajar yang mencapai markah di bawah 3 pada Penilaian Objektif dianggap gagal dan mungkin memerlukan bantuan tambahan untuk meningkatkan prestasi mereka pada penilaian masa hadapan.

Bolehkah saya mengambil semula Penilaian Objektif jika saya tidak lulus pada kali pertama?

Tiada peraturan yang ditetapkan sama ada pelajar boleh mengambil semula Penilaian Objektif atau tidak.Walau bagaimanapun, kebanyakan kampus WGU akan mempunyai dasar untuk menangani isu ini.Adalah penting untuk bercakap dengan penasihat di kampus anda untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara dasar ini berfungsi dan jika terdapat sebarang pengecualian kepada peraturan tersebut.

Apakah yang berlaku jika saya tidak lulus Penilaian Objektif?

Jika anda tidak lulus Penilaian Objektif, program WGU anda akan ditamatkan.Anda perlu memohon semula dan semua kerja kursus anda sebelum ini dinilai semula.Anda juga mungkin perlu mengambil semula beberapa atau semua kursus yang anda gagal.

Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang Penilaian Objektif?

Penilaian Objektif adalah sebahagian daripada proses kemasukan WGU.Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenainya di laman web WGU.Markah lulus bagi Penilaian Objektif ialah 50%.

Siapa yang membangunkan Penilaian Objektif?

Penilaian objektif telah dibangunkan oleh Persatuan Gabenor Barat. Apakah tujuan Penilaian Objektif?Tujuan penilaian objektif adalah untuk menyediakan gabenor dengan cara untuk mengukur keberkesanan individu mereka sebagai gabenor. Bagaimanakah Pentaksiran Objektif diberi markah?Penilaian Objektif diberi markah pada skala dari 0-100. Apakah beberapa faktor yang menyumbang kepada markah gabenor pada Penilaian Objektif?Beberapa faktor yang menyumbang kepada skor gabenor pada Penilaian Objektif termasuk: sejauh mana mereka memenuhi objektif yang ditetapkan dalam dasar negeri mereka, sejauh mana keberkesanan mereka berkomunikasi dengan konstituen mereka dan sejauh mana mereka mengurus sumber. Apakah skor tinggi pada Penilaian Objektif maksud untuk gabenor?Skor tinggi pada Penilaian Objektif bermakna seorang gabenor sedang melakukan tugas dengan cemerlang memenuhi objektif yang ditetapkan dalam dasar negeri mereka dan berkomunikasi dengan konstituen mereka.Skor rendah pada Penilaian Objektif mungkin bermakna seorang gabenor perlu meningkatkan bidang prestasi tertentu. Siapakah yang boleh menggunakan Penilaian Objektif?Gabenor boleh menggunakan Penilaian Objektif untuk mengukur keberkesanan mereka sendiri sebagai gabenor.Mereka juga boleh menggunakannya untuk membandingkan diri mereka dengan gabenor lain di negeri mereka atau merentas negeri. Bolehkah saya melihat skor saya sendiri pada Penilaian Objektif?Ya, anda boleh melihat skor anda sendiri pada Penilaian Objektif di www.westerngovernorsassociation.org/objectiveassessment/. Bagaimanakah cara untuk saya mengetahui sama ada saya layak untuk menyertai program dalam talian WGU?Anda mesti melengkapkan dan menyerahkan borang permohonan pendaftaran terlebih dahulu. Jika sebelum ini anda telah melengkapkan kursus dalam talian yang ditawarkan oleh WGU, anda tidak perlu melengkapkan borang permohonan pendaftaran lain; penyiapan kursus anda sebelum ini akan dicatatkan pada transkrip anda. Setelah permohonan pendaftaran anda telah diproses, kami akan menghantar pemberitahuan e-mel kepada anda yang menunjukkan sama ada anda layak atau tidak untuk program dalam talian WGU..Jika saya tidak layak untuk program dalam talian WGU kerana saya tidak mempunyai ijazah dari kolej atau universiti yang bertauliah, bolehkah saya mendaftar dalam salah satu program sijilnya?

Tidak, hanya pelajar yang telah memperoleh ijazah daripada kolej atau universiti yang bertauliah layak untuk mendaftar dalam program dalam talian WGU..Jika saya sedang mendaftar di kolej tetapi merancang untuk keluar selepas menamatkan ijazah saya tahun depan, adakah saya masih layak untuk program dalam talian WGU?

Ya - sebaik sahaja anda menyelesaikan semua kerja kursus yang diperlukan di institusi semasa anda dan menyerahkan semua kertas kerja yang diperlukan (termasuk transkrip), anda akan dianggap sebagai mendaftar secara rasmi dan boleh mula mengambil kursus melalui Program Pembelajaran Dalam Talian kami tanpa mengira bila tahun depan anda menamatkan pengajian dari kolej ..Saya telah pun mengambil beberapa kursus melalui Program Pembelajaran Dalam Talian kami pada semester ini; adakah kredit tersebut dikira dalam keperluan ijazah saya di institusi semasa saya?

Tidak - kredit yang diperoleh melalui Program Pembelajaran Dalam Talian kami pada semester ini tidak boleh digunakan untuk keperluan ijazah di institusi semasa anda..Bolehkah orang lain membantu saya melengkapkan borang permohonan pendaftaran saya jika saya tidak dapat mengakses Internet kerana hilang upaya atau sakit?

Ya - ahli keluarga yang tinggal berdekatan dan ingin membantu menyokong anda boleh melengkapkan dan menghantar borang permohonan pendaftaran dalam talian untuk ahli keluarga anda untuk memastikan mereka layak mendapat program dalam talian WGU dan menjadiWGUPerunding (lihat Panduan Pendaftaran Ahli Keluarga). Adakah sebarang arahan khas perlu dipatuhi semasa menyerahkan borang permohonan pendaftaran Microsoft A dan lain-lain secara elektronik seperti menggunakan borang permohonan pendaftaran Microsoft A dan lain-lain secara elektronik?

Tiada arahan khas yang perlu dipatuhi apabila menyerahkan permohonan pendaftaran anda secara elektronik menggunakan AdobeAcrobat dan bukannya MicrosoftWordorPDFformat dan lain-lain, walaupunProgram Pembelajaran Dalam Talian anda akan diprogramkan untuk serasi dengan kebanyakan pelayar web biasa.(Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakanAdobeAcrobat sila layari

.

Bilakah Tugasan Objektif diperkenalkan?

Tugasan Objektif telah diperkenalkan pada Musim Gugur 2009.

.Apakah dasar WGU untuk menipu penilaian seperti penilaian objektif?

Dasar penilaian objektif WGU ialah pelajar tidak dibenarkan menipu dalam penilaian.Ini termasuk menggunakan sebarang bantuan yang tidak dibenarkan, seperti kalkulator atau peranti elektronik lain.Pelajar yang didapati menipu akan dikenakan tindakan tatatertib, termasuk kemungkinan dibuang universiti.