Om een ​​ZIP (.ZIP)-archief aan te maken in Android Studio, open je eerst de IDE en volg je deze stappen:

Om een ​​ZIP (.ZIP)-archief te maken in Android Studio, opent u eerst de IDE en volgt u deze stappen:

Om een ​​ZIP (.

 1. Open Android Studio Klik op het menu Bestand Selecteer nieuw project Selecteer in het dialoogvenster Nieuw project Zip-bestand Voer een projectnaam in (bijv. MyZipFile) en klik op OK Klik in het hoofdscherm van Android Studio op de map Assets Zoek de res/ van uw project onbewerkte map Sleep alle bestanden in deze map naar het zipbestand dat u zojuist hebt gemaakt Klik op de knop Build U zou nu een zipbestand moeten hebben met de naam MyZipFile- Om dit bestand uit te pakken: Open op uw computer een opdrachtpromptvenster (Windows ) of terminal (MacOSX). Ga naar de hoofdmap van uw project door cd . te typen. Typ unzip MyZipFile om het naar uw computer uit te pakken. Om dit zipbestand te installeren: Kopieer MyZipFile naar /sdcard/AndroidStudioProjects//.Het pad is afhankelijk van de versie van Android Studio die u gebruikt. Als u dit zipbestand als onderdeel van een bestaand project wilt gebruiken, kopieert u het in plaats daarvan naar ~/.androidstudio/config/projects//.
 2. Selecteer vanuit Android Studio Bestand > Nieuw project... in de hoofdmenubalk. Selecteer in het nieuwe venster dat wordt geopend Zip-bestand uit alle beschikbare opties Voer een geschikte naam in voor uw ZIP-archief (bijv. "MyFirstZIP" ) en klik op OK 4a. Zoek nu op het hoofdscherm van Android Studio de activamap van uw project 5b . Sleep alle inhoud ervan naar uw nieuw aangemaakte ZIP-archief 6c. Klik nu linksboven op 'Build' 7d , waarna je ziet dat er een outputmap 'MyFirstZIP' is aangemaakt 8e in de rootdirectory van je project 9f . Tot slot, als u dit ZIP-archief op een SD-kaart wilt installeren voor toekomstig gebruik, kopieer het dan gewoon naar /sdcard/(uw OS-stationsletter)/AndroidStudioProjects/(uw projectnaam)' 10g waar "(uw OS-stationsletter )" zal zoiets zijn als "C:". 11u Genieten!

Hoe krijg je toegang tot de Android Studio-interface?

Open in Android Studio het hoofdmenu en selecteer Bestand > Nieuw project.Typ in het dialoogvenster dat wordt geopend ZipFile in het veld Naam en klik op OK.Het nieuwe project wordt aangemaakt in uw huidige werkmap.

De eerste keer dat u een zipbestand maakt in Android Studio, wordt u gevraagd een manifestbestand te maken.Klik op 'volgende' om door te gaan.

Android Studio geeft het dialoogvenster Zip-bestand maken weer.Voer een naam in voor uw zipbestand (bijvoorbeeld MyFirstZip) en klik op Opslaan.

Android Studio genereert vervolgens een manifestbestand voor uw project en sluit het dialoogvenster.U hebt nu toegang tot uw nieuw gemaakte zip-bestand door het te selecteren op het tabblad Projecten van het hoofdmenu en op Zip-bestand openen te klikken...

Als u een zipbestand maakt dat meerdere projecten bevat, zorg er dan voor dat elk project wordt toegevoegd als een item in het gedeelte Manifest van het dialoogvenster Zipbestand maken.Anders kan Android Studio geen geldig manifest voor uw projectbestanden maken.

Van waar kun je een nieuw project maken in Android Studio?

U kunt een nieuw project maken in Android Studio door op de knop Nieuw project op de hoofdwerkbalk te klikken en Android te selecteren in de lijst met beschikbare projecttypen.U kunt ook de menuoptie Bestand > Nieuw project gebruiken.Wanneer u wordt gevraagd om een ​​projecttype te selecteren, kiest u Android-toepassing.Geef vervolgens een naam op voor uw project en klik op OK.

Nadat u uw nieuwe project hebt gemaakt, moet u enkele basisbestanden en bronnen toevoegen.Open hiervoor het bestand MainActivity.java dat zich in de src/main-directory van uw project bevindt en voeg de volgende regels toe bovenaan het bestand:

pakket com.voorbeeld; android.os.Bundel importeren; android.support.v . importeren

Voeg vervolgens een verwijzing toe naar het androidx . ondersteuningsbibliotheek door deze regel toe te voegen aan uw importsectie:

androidx importeren. steun . v

Voeg ten slotte een instantie van GoogleApiClient toe aan uw klas door deze regel toe te voegen:

// Krijg toegang tot Google's API-services privé GoogleApiClient googleApiClient = new GoogleApiClient(); // Stel authenticatiegegevens in googleApiClient .setAuthConfig (nieuwe AuthConfig (" YOUR_GOOGLE_API_KEY " , " YOUR_GOOGLE_SECRET_KEY ")); // Maak een instantie van GsonBuilder die zal worden gebruikt om JSON-gegevens om te zetten in Java-objecten GsonBuilder gsonBuilder = googleApiClient .createJsonFactory(); // Gebruik GsonBuilder om enkele voorbeeld-JSON-gegevens om te zetten in Java-objecten. String jsonData = "{ 'name': 'John', 'age': 25 }"; Object obj1 = gsonBuilder .fromJson(jsonData, TypeConverter .ofType(Person)); Systeem . uit .println(obj

 1. appcompat.*; android.view.* importeren; openbare klasse MainActivity breidt AppCompatActivity uit { @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {super .onCreate(savedInstanceState); setContentView(R .layout .activity_main); } }
 2. appcompat ;
 3. ; String jsonData2 = "{ 'naam': 'Jane', 'leeftijd': 30 }"; Object obj2 = gsonBuilder .fromJson(jsonData2, TypeConverter ::ofTypeArray()); Systeem . out println (obj; // Gebruik in plaats daarvan de generieke converter van GSON, zodat we niet elke keer een type hoeven op te geven int [] numbers = { 1 , 2 , 3 }; Object obj3 = gsonBuilder -> fromJsonArray (getallen); Systeem out println (obj; }// end constructor public static void main (String [] args) { launchApp (args); }// end main () private static void launchApp (String [] args) { Intent intent=new Intent ( ); intent ->putExtra(" APPID ", getPackageManager ().getApplicationId()); intent ->putExtra("KEY ", getPackageManager ().getSecretKey()); startActivityForResult(intent, R ." /MainActivity ");}// end launchApp() /** * Krijgt of stelt pakketbeheerderinformatie in */ privé gesynchroniseerde PackageManager getPackageManager (){ return mgr;} /** * Start activiteit voor resultaat met opgegeven identifier */ protected void startActivityForResult (Intent intent , String resultName ){ if (!mgr == null ){ mgr ->startActivitiesWithArguments((ArrayList>)intent).

Hoe open je een bestaand project in Android Studio?

Hoe maak je een nieuw project aan in Android Studio?Hoe importeer je een bestaand project in Android Studio?Wat zijn de verschillende soorten bestanden die kunnen worden opgenomen in een project in Android Studio?Hoe maak en gebruik je klassen in een Android-project?Hoe voeg je bronnen toe aan je projecten in Android Studio?Wat zijn enkele veelvoorkomende taken die moeten worden uitgevoerd bij het werken met projecten in Android Studio?Wat zijn enkele tips voor het optimaliseren van projecten die zijn gemaakt met Android Studio?

 1. Om een ​​bestaand project te openen, zoekt u eerst het bestand op uw computer en opent u het vervolgens in de IDE.Als het bestand niet bestaat, kunt u het maken door op Nieuw project te klikken in het menu Bestand.
 2. Om een ​​nieuw project aan te maken, klikt u op Nieuw project in het menu Bestand en selecteert u Java-project in de lijst met opties die verschijnt.
 3. Geef op het volgende scherm een ​​naam op voor uw project en kies een locatie op uw computer waar het zal worden opgeslagen.
 4. Zodra uw project is gemaakt, klikt u op OK om terug te keren naar het hoofdvenster van IDE.
 5. Om een ​​bestaand project in Android Studio te importeren, zoekt u eerst de map met de bestanden die u wilt opnemen en sleept u deze vervolgens naar het IDE-venster.
 6. Zodra alle bestanden zijn geïmporteerd, klikt u op Voltooien om het dialoogvenster Importeren te sluiten en terug te keren naar uw projectvenster.
 7. Om met uw nieuw geïmporteerde project aan de slag te gaan, selecteert u het gewoon in het Projecten-paneel onder in het IDE-venster en begint u de inhoud te bewerken.

Wat is het proces voor het maken van een zipbestand in Android Studio?

In Android Studio kunt u een zipbestand maken door Bestand > Nieuw > Zipbestand te selecteren.Geef in het dialoogvenster Nieuw zipbestand de naam en locatie van het zipbestand op en klik vervolgens op OK.Selecteer Project > Exporteren > Zip om een ​​zipbestand van een bestaand project te maken.Het dialoogvenster ZIP exporteren verschijnt.Geef in het dialoogvenster ZIP exporteren de naam en locatie van het zipbestand op en klik vervolgens op Opslaan. Een zipbestand uitpakken:

Hoe Gradle te gebruiken voor Android Development

In deze handleiding laten we u zien hoe u Gradle kunt gebruiken voor Android-ontwikkeling met IntelliJ IDEA Ultimate Edition.We laten u ook zien hoe u verschillende functies van Gradle kunt gebruiken, zoals taken, profielen en builds.Tot slot zullen we enkele tips geven over hoe u uw productiviteit kunt verbeteren wanneer u met Gradle werkt.

Wat is Gradle?

Gradle is een open-source build-automatiseringssysteem dat wordt gebruikt voor het bouwen van softwareprojecten met behulp van Java-taal.Het is erg populair geworden vanwege zijn eenvoud en flexibiliteit, waardoor het perfect is voor het ontwikkelen van mobiele apps, omdat het verschillende programmeertalen ondersteunt, zoals Java, Kotlin en Scala, samen met Android SDK-versies 22 (Lollipop), 23 (KitKat), 24 (Oreo ), 25 (Puls). Afgezien van app-ontwikkeling, kan het voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals webontwikkeling of software-architectuurbeheer, enz.

Waarom Gradle gebruiken?

Er zijn verschillende redenen waarom u Gradle zou willen gebruiken in plaats van andere build-automatiseringssystemen:

 1. Open het zip-bestand op uw computer Pak alle bestanden uit in hun eigen mappen Hernoem elke map zodat deze overeenkomt met de overeenkomstige bestandsnaam in uw oorspronkelijke project Kopieer alle bronnen die bij het gecomprimeerde project waren meegeleverd Bouw uw project opnieuw op Als u vragen of problemen heeft met het maken of als u een zipbestand wilt uitpakken, neemt u contact op met de ondersteuning via [email protected]
 2. Snelheid - Vergeleken met andere build-automatiseringssystemen zoals Ant of Maven, is Gradle veel sneller omdat het Groovy-scripttaal gebruikt die bekend staat als snel in vergelijking met Java-codebase-manipulatiescripts die zijn geschreven in JVM-bytecode-indeling.Modulariteit - In tegenstelling tot Ant of Maven, waar elke taak zijn eigen configuratiebestanden nodig heeft, stelt Gradle ons in staat ons werk op te splitsen in kleinere taken die onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd zonder elkaar te beïnvloeden. Dit maakt het beheer van onze builds veel eenvoudiger, omdat wijzigingen die in een deel van onze codebase worden aangebracht, geen invloed hebben op andere delen, tenzij expliciet anders geconfigureerd. Interoperabiliteit - Omdat Gradle open source is, kunnen ontwikkelaars over de hele wereld verbeteringen en bugfixes bijdragen, wat betekent dat zelfs als je geen toegang hebt tot specifieke functies die worden aangeboden door een ander build-automatiseringssysteem zoals Ant of Maven, de kans groot is dat er iemand is heeft ze al uitgevoerd. Uitbreidbaarheid - Zoals eerder vermeld, stelt modulariteit ons in staat onze build op te splitsen in kleinere taken, waardoor het toevoegen van nieuwe functionaliteit eenvoudig wordt zonder de bestaande codebase te hoeven wijzigen.

Waar kunt u de bestanden vinden die moeten worden gecomprimeerd in het projectvenster?

Ga in Android Studio naar Bestand > Nieuw project.Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend Android in de vervolgkeuzelijst van het platform en klik op Volgende.Stel in het volgende scherm de projectnaam en locatie in en klik op Voltooien.De projectbestanden bevinden zich in uw werkmap (de map waarin u Android Studio hebt uitgevoerd). Een project zippen:

 1. Selecteer een of meer projecten in het venster Project.
 2. Klik in de hoofdwerkbalk opZip/Unzip....
 3. Geef in het dialoogvenster Zip-bestanden dat wordt geopend een naam op voor uw zip-bestand en kies een locatie op uw computer waar het kan worden opgeslagen.
 4. Klik op OK om uw zipbestand te maken.

Hoe selecteert u de bestanden die u in uw zipbestand wilt opnemen?

In Android Studio kunt u bestanden zippen door het tabblad Bestanden te selecteren en vervolgens op de knop Zip te klikken.U kunt ook de sneltoets Ctrl+Z (Windows) of Cmd+Z (Mac) gebruiken.

Wanneer u een project zipt, comprimeert Android Studio alle bestanden in het project in één ZIP-bestand.Het ZIP-bestand bevat een XML-manifest met een lijst van alle bestanden in het project en hun corresponderende locaties op schijf.

Om bestanden in uw zip-bestand op te nemen die zich niet in uw projectdirectory bevinden, moet u ze als bronbestanden aan uw project toevoegen.Open hiervoor het build.gradle-bestand van uw project en voeg een nieuwe afhankelijkheid toe:

compileer 'com.android.tools:zip:

Voeg vervolgens de bronbestanden als volgt toe aan uw buildconfiguratie:

sourceCompatibility = "

Nadat u deze afhankelijkheden hebt toegevoegd, kunt u uw project zippen door Bestand > Zip > Opslaan als... te selecteren en een bestandsnaam voor uw ZIP-bestand in te voeren.

 1. 0'
 2. 6"