Een onderbroken proces is een proces dat in de slaapstand is gezet of is gestopt door het besturingssysteem.Wanneer een onderbroken proces wordt hervat, wordt het hervat vanaf het laatste punt waar het werd gestopt.Dit kan handig zijn als u toegang wilt tot gegevens die zich in een onderbroken proces bevonden en u wilt voorkomen dat u werk verliest dat is gedaan sinds de laatste keer dat het proces is gestopt. Hoe hervat ik een onderbroken proces?Gebruik de volgende opdracht om een ​​onderbroken proces te hervatten: sudo pm-suspend processen Waar processen een of meer van de volgende zijn: naam

pid

commandU kunt ook de opdracht ps gebruiken om alle actieve processen weer te geven en vervolgens sudo pm-resume . gebruikenom een ​​individueel proces te hervatten.Wat zijn enkele voordelen van het opschorten van processen?Enkele voordelen van het opschorten van processen zijn:1) Energie besparen2) Bestandscorruptie vermijden3) CPU-gebruik minimaliseren4) Geheugenlekken voorkomen5) Uw computer soepel laten werken6) Verbetering van de systeemprestaties7) Ervoor zorgen dat applicaties parallel draaien8) Minder belasting van uw hardware9) Handhaving van de systeembeveiliging10 ) Ondersteuning van geautomatiseerde taken11) Ondersteuning van handmatige taken12) Ondersteuning van batchtaken13] Repeterende taken automatiseren14] Onderbroken taken hervatten15] Herstellen van stroomuitval16] Herstellen van crashes17] Momentopnamefunctionaliteit bieden18] Beheer op afstand inschakelen19] Taken plannen20} Opslag inbouwen21} Netwerkdiensten uitvoeren22} Fouten afhandelen23 } Resources bewaken24} Gebruikers beheren25} Gebruikersrechten beheren26)} SELinux configureren27)} Software bijwerken28)} Systemen opnieuw opstarten29)} Systemen afsluiten30}) Systemen opnieuw opstarten31}) Opschorten en hervatten 32]) Inactieve sessies uitschakelen33]) Bepalen welke applicaties het meest gebruiken resources34]) Controleren voor updates35]} Opdrachten uitvoeren36]} Services stoppen37]} Logboeken bekijken38}}} Bestanden verwijderen39}}} Problemen melden40}} Systemen beheren41}} Problemen oplossen42}} Systeembeheer43}} Beveiliging44}}} Systeemonderhoud45}}} Systeemproblemen oplossen46}} } Configuratie47}}} Prestatieafstemming48}}} Back-up49}}} Noodherstel50)))) Optimalisatie51)))) Installatie van besturingssysteem52)))) Virtualisatie53)))) Netwerkconfiguratie54)))) Database55)))) Desktop56) )) Webontwikkeling57))) Serverbeheer58)) Ontwikkeling59)) Testen60)) Debugging61)) Probleemoplossing62)] Linux-opdrachten63)] Linux-shell64)] Geavanceerde linux-opdrachten65)] Opdrachtregelbewerking66)] UNIX-opdrachten67)].Windows-opdrachten68)].MacOS-opdrachten69)].Tips voor cv's70]).Tips voor het schrijven van cv's71]).Hoe u effectieve cv's schrijft72]).CV's formatteren73]).Hoe u vacatures maakt74]).Voorbeeld cv's75]), Schrijftips76]), Sollicitatiebrieven77]), Salarisvereisten78]).Hoeveel moet ik rekenen79]).De beste manier om mezelf op de markt te brengen80)).Onderhandeling81)].Tijdbeheer82).Projectmanagement83).Boekhouding84).Juridische kwesties85).Belastingen86), Social media netwerken87)).Werken met teams88)).Zelfstandig werken89)).Loopbaanverandering90)).Slotopmerkingen91].Referenties92].Woordenlijst93).Index94}.Over de auteur95}.Auteursrechtinformatie96}.Neem contact met ons op97}.Privacybeleid98}.Sitemap99%).Aangedreven door Zen Cart ©2002-2016 Joomla!Ltd., Alle rechten voorbehouden.

Hoe onderbreek je een proces in Linux?

Om een ​​proces in Linux op te schorten, gebruik je het kill-commando met de pid van het proces dat je wilt onderbreken.Bijvoorbeeld:

doden -9 1234

Hierdoor wordt proces 1234 opgeschort.

Wat zijn de voordelen van het opschorten van een proces?

Er zijn veel voordelen aan het opschorten van een proces.Het opschorten van een proces kan bronnen besparen, de systeemprestaties verbeteren en uw computer soepel laten werken.Bovendien kan het opschorten van een proces u helpen uw geheugen en CPU-gebruik te beheren.Ten slotte kan het opschorten van een proces u helpen gegevens te behouden als het proces later vastloopt.

Zijn er risico's verbonden aan het opschorten van een proces?

Er zijn enkele risico's verbonden aan het opschorten van een proces.Het belangrijkste risico is dat het proces mogelijk niet wordt hervat als het opnieuw moet worden gestart, bijvoorbeeld als het vastloopt of vastloopt.Een ander risico is dat gegevens in het procesgeheugen verloren kunnen gaan als de onderbreking lang genoeg duurt.Ten slotte kunnen alle open bestanden of sockets die door het opgeschorte proces zijn gemaakt, nog steeds door andere processen worden gebruikt, en die processen zijn mogelijk niet op de hoogte van de opschorting en hebben daarom mogelijk geen toegang tot die bronnen.

Hoe hervat je een onderbroken proces in Linux?

Er zijn een paar manieren om een ​​onderbroken proces in Linux te hervatten.De eenvoudigste manier is om het kill-commando te gebruiken:

kill -SIGSTOP my_process

Dit stuurt een signaal naar my_process, waardoor het stopt en wordt hervat.Een andere manier is om het ps-commando te gebruiken:

ps -ef | grep mijn_proces

Dit toont u alle processen die momenteel worden uitgevoerd en toont u vervolgens de proces-ID (PID) voor my_process.U kunt dan het kill-commando gebruiken met deze PID als argument:

doden -9

Deze methoden werken het beste als uw proces wordt gestopt in de hoofdfunctie ().Als uw proces niet is gestopt in de main()-functie, moet u mogelijk naar zijn pid zoeken met een andere methode, zoals het gebruik van find of wc.

Wat gebeurt er met niet-opgeslagen gegevens wanneer een proces wordt onderbroken?

Wanneer een proces wordt onderbroken, slaat het besturingssysteem de huidige status van het proces en het geheugen op.Als het proces wordt hervat, wordt het hervat waar het was gebleven, met nog niet-opgeslagen gegevens in het geheugen.

Kunnen processen automatisch worden hervat na opnieuw opstarten?

Ja, processen kunnen automatisch worden hervat na een herstart.Om dit te doen, moet het systeem een ​​mechanisme hebben om te detecteren wanneer de computer opnieuw is opgestart en vervolgens de onderbroken processen te hervatten.De meest gebruikelijke manier om dit te doen, is door een timer te gebruiken die controleert op wijzigingen in de systeemstatus en het proces hervat als het een bepaalde tijd inactief is geweest.

Er zijn ook mechanismen die kunnen worden gebruikt om processen te hervatten, zelfs als ze zijn gecrasht of niet meer werken.Deze mechanismen omvatten meestal het gebruik van speciale bestanden of opdrachten die worden uitgevoerd wanneer de computer opnieuw opstart.

Ongeacht hoe u uw processen hervat, het is belangrijk ervoor te zorgen dat u alle bronnen die door het onderbroken proces zijn gebruikt, op de juiste manier opruimt voordat u de computer opnieuw opstart.Dit helpt voorkomen dat er onverwachte problemen optreden terwijl uw computer weer actief is.

Hoe bekijk je alle onderbroken processen in Linux?

Er zijn een paar manieren om alle onderbroken processen in Linux te bekijken.De eerste manier is om de opdracht ps te gebruiken.De tweede manier is om het commando top te gebruiken.De derde manier is om het kill-commando te gebruiken.De vierde manier is om de opdracht pstree te gebruiken.Ten slotte kunt u ook de tool opschorten-processen uit het util-linux-pakket gebruiken.

De opdracht ps geeft informatie weer over alle processen die momenteel op uw systeem worden uitgevoerd, inclusief hun status en geheugengebruik.Om alle onderbroken processen te bekijken, typt u:

ps -ef | grep "opgeschort"

Hiermee wordt informatie weergegeven over alle onderbroken processen op uw systeem, evenals hun proces-ID (PID). U kunt deze processen vervolgens beëindigen met een van de volgende opdrachten:

kill -9 PID

doden -KILL PID

killall –signaal SIGTERM PID

Als u een lijst met alle actieve processen wilt zien in plaats van alleen de processen die zijn opgeschort, kunt u de opdracht top gebruiken:

boven –i 1 | grep "opgeschort"Hierdoor wordt alleen informatie weergegeven over de processen die zijn opgeschort (met een "S" naast hun naam). U kunt deze processen vervolgens beëindigen met een van de volgende opdrachten:

kill –9 S PID

doden -KILL S PID

killall –signal SIGTERM S PID Als u een lijst van alle actieve taken wilt zien in plaats van alleen de taken die zijn opgeschort, kunt u de pstree-tool gebruiken: pstree -L | grep "opgeschort"Hierdoor wordt alleen informatie weergegeven over de taken die zijn opgeschort (met een "S" naast hun naam).

Hoe beëindig je een onderbroken proces in Linux?

Gebruik de opdracht kill om een ​​onderbroken proces in Linux te beëindigen.