De Android-wis Bluetooth-cache wist programmatisch alle in de cache opgeslagen Bluetooth-apparaten en verbindingen.Dit kan handig zijn als u ruimte op uw apparaat wilt vrijmaken of als u problemen ondervindt bij het verbinden met een bepaald Bluetooth-apparaat. Hoe wis ik de Bluetooth-cache van Android programmatisch?Om de Android-wis Bluetooth-cache programmatisch te wissen, opent u de app Instellingen op uw telefoon en navigeert u naar het gedeelte Draadloos en netwerken.Tik onder het kopje 'Bluetooth' op de menuknop (drie regels op een rij) en selecteer 'Clear Cache'.Tik vervolgens op OK om te bevestigen. Hiermee wordt alle informatie in de cache verwijderd uit de Bluetooth-instellingen van je telefoon, inclusief alle aangesloten apparaten of verbindingen.Houd er rekening mee dat hiermee ook alle aangepaste profielen worden verwijderd die zijn gemaakt met de functie Profiel wissen in het gedeelte Draadloos en netwerken van de app Instellingen. Als u verbinding moet maken met een specifiek apparaat of verbinding, kan het nodig zijn om uw profiel door een van deze stappen te volgen:1) Koppel uw telefoon opnieuw met het gewenste apparaat2) Vernieuw de firmware3) Reset de netwerkinstellingenAls geen van deze oplossingen werkt, moet u mogelijk contact opnemen met uw provider of fabrikant voor hulp.Bedankt voor het lezen !Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ons te vragen via [email protected]

Hoe werkt de Android-wis Bluetooth-cache programmatisch?

Android wist de Bluetooth-cache wanneer deze niet langer nodig is om de prestaties te verbeteren.Dit kan automatisch worden gedaan of u kunt het handmatig wissen. Het wissen van de Bluetooth-cache kan de prestaties verbeteren door ruimte vrij te maken op de interne opslag van uw telefoon en het reactievermogen van het netwerk te verbeteren. De Bluetooth-cache via programma wissen:1.Open de app Android-instellingen2.Tik onder 'Algemeen' op 'Opslag'3.Tik op “Bluetooth”4.Tik op "Cache wissen"5.Kies desgevraagd of u alle gegevens in de cache wilt wissen of alleen specifieke soorten gegevens (bijvoorbeeld profielgegevens).6.Tik op OK7 om te bevestigen dat de cache is gewist.Herhaal deze stappen als u de cache later weer wilt wissen8.Om het wissen van de Bluetooth-cache uit te schakelen, tikt u op Cache wissen onder Opslag en schakelt u "Enable Clear Cache Automatically"9 uit. (Optioneel) Om alle voorkeuren terug te zetten naar hun standaardwaarden, tikt u op Reset All Preferences10. (Optioneel) Om een ​​lijst met applicaties te bekijken die onlangs beschikbare netwerkbronnen hebt gebruikt, tikt u op Recent gebruikte toepassingen weergeven11. (Optioneel) Als u wilt voorkomen dat een toepassing netwerkbronnen gebruikt totdat de huidige taak is voltooid, tikt u op Stop forceren12. (Optioneel) Als u problemen ondervindt bij het verbinden met een Bluetooth-apparaat of het ontvangen van meldingen ervan, probeer dan eerst de Bluetooth-cache te wissen13.

Wat zijn de voordelen van het programmatisch gebruik van de Android-clear Bluetooth-cache?

Er zijn veel voordelen aan het programmatisch gebruik van de Android-clear Bluetooth-cache.Door de cache te wissen, kunt u geheugen vrijmaken en de prestaties op uw apparaat verbeteren.Bovendien kan het wissen van de cache helpen bij het oplossen van verbindingsproblemen.Ten slotte kunt u, door de cache regelmatig te wissen, uw apparaat soepel laten werken en mogelijke problemen voorkomen.

Hoe krijg ik programmatisch toegang tot de Android-wis Bluetooth-cache?

Android wist Bluetooth-cache programmatisch Hoe de Bluetooth-cache op een Android-apparaat te wissen?Android wissen Bluetooth-cache programmatisch Wat is de Android-wis Bluetooth-cachefunctie?Android Bluetooth-cache programmatisch wissen Hoe kan ik alle gegevens in de cache van mijn Android-telefoon verwijderen?Android Bluetooth-cache programmatisch wissenKan ik de cache voor een specifieke toepassing op mijn Android-apparaat wissen?AndroidclearBluetoothCacheProgrammatisch

Er zijn een paar manieren om toegang te krijgen tot de Bluetooth-instellingen van uw Android en deze te beheren.Een manier is via de app Instellingen, maar dit is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw versie van Android.Een andere manier is door middel van code, die we in deze handleiding zullen onderzoeken.

Het eerste dat u moet doen, is het Bluetooth-adres van uw apparaat achterhalen.Open hiervoor een opdrachtprompt (of terminal) en typ "adb-apparaten".Hiermee wordt een lijst weergegeven met alle aangesloten apparaten, inclusief die van u.Het adres moet onderaan de lijst worden vermeld.Als dit niet het geval is, zoek dan naar iets als "BT" of "Bluetooth".Zodra u uw adres hebt, kunt u het gebruiken om toegang te krijgen tot andere Bluetooth-gerelateerde functies in code.

Om te beginnen met het wissen van gegevens in de cache, moeten we een nieuwe klasse maken die AbstractCacheManager uitbreidt. In deze klasse overschrijven we twee methoden: getAllCachedData() en removeFromCachedData(Object key) . getAllCachedData() retourneert een reeks objecten die alle gegevens in de cache op ons apparaat bevatten.We zullen deze methode eerder gebruiken om onze gegevens in de cache op te halen van onze opdrachtprompt. removeFromCachedData(Object key) neemt een objectsleutel en verwijdert deze uit onze gegevensarray in de cache als deze bestaat.

Nu we onze klas hebben gemaakt, gaan we wat code schrijven!Eerst moeten we enkele noodzakelijke klassen importeren: android.os.* ,androidx .utils.* ,en com .google .android .gms .cache.* Vervolgens zullen we een instantie van onze klasse maken en instellen enkele basiseigenschappen: privé definitief Contextcontext ; privé finale String BT_ADDRESS ; privé finale int CACHE_SIZE = 100 * 1024 * 1024; // 1GB privé laatste boolean CLEAR_BELOW = false ; // Wel of niet wissen hieronder wanneer volledig openbaar MyCacheManager (Contextcontext, String BT_ADDRESS, int CACHE_SIZE, boolean CLEAR_BELOW) { this. context = context ; deze . BT_ADRES = BT_ADRES; deze . CACHE_SIZE = CACHE_SIZE; deze . CLEAR_BELOW = CLEAR_BELOW ; } Vervolgens implementeren we zowel getAllCachedData() als removeFromCachedData() : @Override public ArrayList getAllCachedData () { return CollectionsUtils :: createArrayList ( Arrays :: asList ( nieuwe FileNotFoundException (), nieuwe IntegerFormattingException (), null )); } @Override public void removeFromCachedData (Object key) { if (! ClearBelow &&! KeyIsExists (key)) { throw new IllegalStateException (); } else if (! IsEmpty ()) { LogUtil (). d ( TAG , "Verwijderen {} uit gecachte gegevens" , sleutel ); CollectionsUtils :: deleteIfAbsent ( Arrays :: asList (( Key ), GetType ()); } } Laten we tot slot wat eenvoudige logica schrijven die zal controleren of ons apparaat al dan niet gecachte gegevens heeft en vervolgens beslissen of u het hieronder wilt wissen of niet: beschermde boolean IsEmpty () { return !Cachegrootte || CacheSize bevatAnyObjects (); } beveiligde void LogUtil ().

Is er een manier om mijn Bluetooth-gegevens op Android automatisch te wissen?

Ja, er is een manier om uw Bluetooth-gegevens op Android programmatisch te wissen.De vereiste stappen zijn als volgt: 1.Start de app Instellingen op uw Android-apparaat2.Onder "Draadloos en netwerken"3.Selecteer "Bluetooth"4.Selecteer aan de linkerkant van het scherm "Geavanceerd"5.Selecteer in het gedeelte "Bluetooth-gegevens wissen" de optie om alle gegevens te wissen6.Tik op OK7.

Hoe wijzig ik de instellingen voor de Bluetooth-cache op mijn Android-apparaat?

Android-apparaten worden geleverd met een ingebouwde Bluetooth-cache die het verbindingsproces tussen uw telefoon en andere Bluetooth-apparaten kan versnellen.U kunt de cache handmatig wissen of u kunt deze programmatisch wissen met behulp van een specifieke Android API.Hier zijn instructies om beide te doen: 1.Open de app Instellingen van uw apparaat2.Tik onder 'Bluetooth' op de drie regels in de linkerbovenhoek3.Tik in het scherm "Instellingen voor Bluetooth" op "Geavanceerd"4.Tik onder 'Cachebeheer' op 'Cache wissen'.5.Selecteer of u alle gegevens in de cache wilt wissen, alleen recente gegevens of alleen verbindingen van vertrouwde apparaten6.Tik op OK om te bevestigen7.Start uw apparaat indien nodig opnieuw op8.Geniet van snellere Bluetooth-verbindingen!Als het wissen van de cache uw probleem niet oplost, neem dan contact op met de klantenservice voor verdere hulp. - Wis alle gegevens in de cache (standaard): hiermee worden alle gegevens gewist die zijn opgeslagen in de Bluetooth-cache van uw apparaat. - Recente gegevens wissen: hiermee worden verwijderd alle gegevens die onlangs zijn gebruikt door apps die via Bluetooth met uw telefoon zijn verbonden.- Wis alleen vertrouwde apparaten: hiermee worden alle gegevens in de cache verwijderd van apparaten die u als vertrouwd hebt aangemerkt. telefoon via Bluetooth, open de app Instellingen en selecteer onder "Draadloos en netwerken" "Bluetooth".Scrol vervolgens naar beneden totdat u een item voor elke app ziet en klik erop om de instellingenpagina te openen.- Om te verwijderen dat een app als een vertrouwd apparaat wordt beschouwd, gaat u naar de instellingenpagina (meestal onder Draadloos en netwerken) en schakelt u het selectievakje volgende uit naar "Vertrouwde apparaten." - Voor meer informatie over het wissen van caches en het beheren van opslagruimte op Android-telefoons, bezoek onze ondersteuningssite op androidcentral dot com/support/clear-cache/.

Kan ik meer dan één type gegevens opslaan in de Bluetooth-cache op mijn Android-apparaat?

Ja.U kunt verschillende soorten gegevens opslaan in de Bluetooth-cache op uw Android-apparaat, waaronder app-gegevens, muziekbestanden, foto's en tekstberichten.U kunt echter slechts één type gegevens tegelijk opslaan in de Bluetooth-cache op uw Android-apparaat.U kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd muziekbestanden en foto's in de Bluetooth-cache opslaan.

Hoe vaak moet ik mijn Bluetooth-cache op mijn Android-apparaat wissen?

Hoe de Bluetooth-cache op een Android-apparaat handmatig te wissen

Er zijn een paar manieren om de Bluetooth-cache op uw Android-apparaat handmatig te wissen.De eenvoudigste manier is om naar Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth te gaan, uw apparaat te selecteren en op Cache wissen te tikken.Als u een tablet of telefoon met een toetsenbord gebruikt, kunt u de cache ook wissen door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het apparaat wordt uitgeschakeld en vervolgens opnieuw op te starten.Ten slotte, als het wissen van de cache niet werkt of als u dit met bepaalde tussenpozen automatisch wilt doen (bijvoorbeeld elke dag), kunt u een app van derden gebruiken, zoals Bluetooth Manager van Greenify.

Wat gebeurt er als ik mijn Bluetooth-cache op mijn Android-apparaat niet regelmatig wis?

Android-apparaten slaan Bluetooth-gegevens in de cache op om het verbindingsproces te versnellen.Als u uw cachegeheugen niet wist, kunnen deze opgeslagen gegevens de prestaties van uw apparaat vertragen.Als u uw cache wist, komt er ook opslagruimte vrij op uw Android-apparaat. Hoe wis ik mijn Bluetooth-cache op een Android-apparaat?Om de Bluetooth-cache op een Android-apparaat te wissen:1) Open de app Instellingen2) Tik onder 'Draadloos en netwerken' op 'Bluetooth'3) Tik op 'Geavanceerd'4) Tik onder 'Cachebeheer' op 'Cache wissen'.5 ) Tik op OK om te bevestigen.Als het wissen van de cache het probleem niet oplost, neem dan contact op met de klantenservice voor hulp.Android wist zijn eigen Bluetooth-cache automatisch elke 24 uur.Als u het echter vaker handmatig wilt reinigen, kunt u een timer instellen en deze elke dag om middernacht of wekelijks om 7.00 uur laten wissen.Als u bovendien een provider gebruikt die kosten in rekening brengt voor overmatig gebruik van mobiele data (zoals Verizon), kan het wissen van uw cache helpen om wat geld te besparen door ruimte op uw telefoon vrij te maken voor ander gebruik.(

.

Hoe kan het wissen van mijn Bluetooth de prestaties op mijn Android-apparaat verbeteren?

Er zijn een paar manieren om uw Bluetooth-cache programmatisch te wissen.Een manier is om de BluetoothManager-klasse te gebruiken.Met deze klasse kunt u de status van Bluetooth-apparaten op uw apparaat beheren en opvragen.U kunt ook de methode getDefaultAdapter() van de klasse BluetoothManager gebruiken om een ​​instantie van een specifiek adaptertype op te halen.Ten slotte kunt u de methode clearBluetoothCache() van het BluetoothAdapter-object gebruiken om alle vermeldingen in de cache voor dat adaptertype te wissen.

Gebruik de klasse BluetoothManager om de status van Bluetooth-apparaten op uw apparaat te beheren en op te vragen.Gebruik de methode getDefaultAdapter() van de klasse BluetoothManager om een ​​instantie van een specifiek adaptertype te krijgen.Gebruik de methode clearBluetoothCache() van het BluetoothAdapter-object om alle vermeldingen in de cache voor dat adaptertype te wissen.