Istnieje kilka sposobów instalowania plików MSI na komputerze Mac.Możesz użyć pakietu instalacyjnego...

Jak odinstalować plik msi z mojego komputera Mac?

Istnieje kilka sposobów odinstalowania pliku MSI z komputera Mac.Możesz użyć pakietu odinstalowującego...

Co to jest plik MSI?

Plik MSI to skompresowane archiwum plików używanych przez programy instalacyjne do instalowania oprogramowania na komputerze.Pliki MSI są zwykle używane podczas instalowania oprogramowania z systemu operacyjnego Windows lub ze źródła online.Jak zainstalować plik MSI na komputerze Mac?Istnieją dwa sposoby zainstalowania pliku MSI na komputerze Mac:1.Użyj aplikacji Instalator2.Użyj terminala Aby użyć aplikacji Instalator, otwórz ją i kliknij Plik > Dodaj źródło.W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz adres URL pliku MSI, który chcesz zainstalować, i kliknij OK.Aby użyć terminala, otwórz go i wpisz sudo msi -install, a następnie nazwę pliku MSI, który chcesz zainstalować. Na przykład, jeśli chcesz zainstalować pakiet Microsoft Office 2016 Professional Plus ze źródła online, wpisz sudo msi - zainstaluj microsoft-office-2016-professional-plus.msi w Terminalu i naciśnij Enter./usr/local/bin/msiexec /i microsoft-office-2016-professional-plus.msiJeśli używasz macOS 10.13 High Sierra lub nowszego, Firma Apple włączyła wbudowaną obsługę instalacji plików MSI za pomocą aplikacji Instalator. - Otwórz Finder (znajduje się w Aplikacje > Narzędzia) -> Kliknij kartę „Instalatory” -> Kliknij dwukrotnie „Microsoft Office 2016 Professional Plus” -> kliknij przycisk Dalej, gdy pojawi się monit o gdzie zapisać pakiety instalacyjne, wybierz żądany folder docelowy (na przykład: Pulpit). Teraz wystarczy dwukrotnie kliknąć ikonę „Microsoft Office 2016 Professional Plus”, która automatycznie rozpocznie proces instalacji!Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:Jak zainstalować plik MSI za pomocą aplikacji instalacyjnej systemu macOS?https://supportmac.com/en_US/article/326871 Jak zainstalować plik MSI z terminalem macOS?

.

Jak mogę otworzyć plik MSI na moim Macu?

Jeśli masz plik MSI, który chcesz zainstalować na komputerze Mac, możesz to zrobić na kilka różnych sposobów.

Pierwszym sposobem jest otwarcie pliku w Preview lub Adobe Acrobat Reader.Po otwarciu pliku musisz kliknąć przycisk Instaluj znajdujący się w lewym dolnym rogu dokumentu.

Następnie musisz wybrać, gdzie na komputerze chcesz zainstalować plik MSI.Możesz wybrać lokalizację na dysku twardym lub zdecydować się na instalację w określonym folderze.

Po zakończeniu instalacji konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera Mac, aby aktywować nowe oprogramowanie.

Gdzie mogę znaleźć pliki MSI dla mojego Maca?

  1. Aby zainstalować plik MSI na komputerze Mac, otwórz menu „Plik” i wybierz „Zainstaluj pakiet z dysku”.Spowoduje to otwarcie okna „Zainstaluj pakiet z dysku”.
  2. W polu „Nazwa pakietu” wpisz nazwę pliku MSI, który chcesz zainstalować.
  3. W polu „Ścieżka” wpisz ścieżkę, do której pobrałeś plik MSI.
  4. Kliknij „Otwórz”.Plik MSI zostanie zainstalowany na komputerze Mac.

Jakiego oprogramowania potrzebuję, aby otworzyć plik MSI na moim Macu?

Istnieje kilka różnych programów, których możesz użyć do otwarcia pliku MSI na komputerze Mac.Najpopularniejszym programem jest narzędzie MsiExec, które jest dołączone do większości wersji systemu operacyjnego Mac OS X.Aplikację MsiExec można również pobrać i zainstalować ze strony internetowej Apple.

Jeśli nie masz zainstalowanego programu MsiExec na swoim komputerze, możesz również otworzyć plik MSI za pomocą aplikacji „Instalator” znajdującej się w folderze Aplikacje na komputerze Mac.Ta aplikacja jest zwykle instalowana, gdy kupujesz lub pobierasz oprogramowanie ze sklepu App Store lub innych źródeł online.

Po otwarciu pliku MSI musisz zlokalizować i uruchomić zawarte w nim okno „Instalator MSI”.To okno pozwoli Ci wybrać, które pliki i foldery powinny zostać skopiowane do lokalnego katalogu instalacyjnego komputera podczas instalacji pakietu oprogramowania zawartego w pliku MSI.

Na koniec upewnij się, że wszystkie wymagane składniki są zainstalowane, zanim spróbujesz zainstalować pakiet MSI.Obejmuje to zarówno instalator Microsoft Windows (jeśli dotyczy), jak i wszelkie wymagane zależności (takie jak Microsoft Visual C++).

Jak uruchomić plik MSI na moim Macu?

1.Otwórz Finder na komputerze Mac i przejdź do folderu Aplikacje.2.Kliknij dwukrotnie plik MSI, który chcesz zainstalować3.Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie4.Po zakończeniu instalacji zamknij Finder5.Uruchom ponownie komputer Mac6.Ciesz się nowym plikiem MSI!Jak uruchomić plik MSI na moim Macu?1: Otwórz Finder na komputerze Mac i przejdź do folderu Aplikacje2: Kliknij dwukrotnie plik MSI, który chcesz zainstalować3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie4: Po zakończeniu instalacji zamknij Finder5: Uruchom ponownie komputer Mac6: Ciesz się nowym plikiem MSI !Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z instalacją lub uruchomieniem pliku MSI, możesz je zadać w sekcji komentarzy poniżej lub skontaktować się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego. Chętnie pomożemy!Dziękujemy za przeczytanie naszego przewodnika, jak zainstalować plik MSI na komputerze Mac!Wykonując te proste kroki, będziesz mógł łatwo zainstalować dowolny pakiet oprogramowania z poziomu OS X bez konieczności zajmowania się poszczególnymi plikami.

Czy mogę zainstalować oprogramowanie z pliku MSI na komputerze Mac?

Istnieje kilka sposobów instalowania oprogramowania z pliku MSI na komputerze Mac.

Najprostszym sposobem jest użycie aplikacji Instalator w systemie macOS Sierra lub nowszym.Ta aplikacja może automatycznie znajdować i instalować pliki MSI.

Innym sposobem jest użycie funkcji „Zainstaluj z USB” w systemie macOS Sierra lub nowszym.Dzięki temu możesz zainstalować oprogramowanie z dysku USB podłączonego do komputera Mac.

Na koniec możesz również użyć funkcji „Otwórz za pomocą...” w Finderze, aby otworzyć plik MSI, a następnie kliknij przycisk „Zainstaluj” u góry okna, aby zainstalować zawarte w nim oprogramowanie.

Czy instalowanie oprogramowania z pliku MSI na komputerze Mac jest bezpieczne?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ bezpieczeństwo instalacji oprogramowania z plików MSI będzie się różnić w zależności od używanego modelu i wersji komputera Mac.Jednak ogólnie rzecz biorąc, instalowanie oprogramowania z plików MSI na komputerze Mac jest bezpieczne, jeśli masz włączone odpowiednie ustawienia zabezpieczeń i wiesz, jak prawidłowo korzystać z tych funkcji.

Aby zainstalować plik MSI na komputerze Mac:

  1. Otwórz Finder i przejdź do folderu, w którym znajduje się plik MSI.
  2. Kliknij dwukrotnie plik MSI, aby otworzyć go w Eksploratorze Windows.
  3. Przeciągnij wszystkie pliki znajdujące się w pliku MSI do folderu Aplikacje na komputerze Mac.
  4. Zamknij Eksploratora Windows i wróć do folderu Aplikacje na komputerze Mac.
  5. Kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji, która została dodana do folderu Aplikacje podczas przeciągania do niego wszystkich plików z Eksploratora Windows.
  6. Kliknij „Otwórz” w wyskakującym oknie aplikacji, a następnie kliknij „OK” w odpowiedzi na wszelkie komunikaty ostrzegawcze, które mogą pojawić się podczas instalacji (te ostrzeżenia są zazwyczaj nieszkodliwe).

Czy instalacja oprogramowania z pliku MSI w jakikolwiek sposób zaszkodzi mojemu komputerowi Mac?

Instalacja oprogramowania z pliku MSI na komputerze Mac nie stanowi żadnej szkody.Jednak zawsze najlepiej jest upewnić się, że instalowane oprogramowanie pochodzi z renomowanego źródła.Ponadto przed rozpoczęciem procesu instalacji należy uważnie przeczytać instrukcję instalacji.Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Jakie są zagrożenia związane z instalacją oprogramowania z pliku MSI na moim Macu?

Istnieje kilka zagrożeń związanych z instalacją oprogramowania z pliku MSI na komputerze Mac.Po pierwsze, jeśli oprogramowanie nie jest prawidłowo podpisane, jego instalacja może być niebezpieczna.Po drugie, jeśli oprogramowanie jest uszkodzone lub zainfekowane, może uszkodzić komputer Mac i/lub dane.Wreszcie, jeśli nie masz odpowiednich uprawnień do instalacji oprogramowania, możesz nie być w stanie tego zrobić.Wszystkie te zagrożenia można złagodzić, podejmując pewne środki ostrożności przed zainstalowaniem pliku MSI.Na przykład zawsze sprawdzaj reputację oprogramowania w Internecie przed jego pobraniem i zainstalowaniem.Ponadto upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia do instalowania oprogramowania na komputerze Mac i że korzystasz z renomowanego źródła do pobierania plików MSI.Jeśli którekolwiek z tych zagrożeń dotyczy Ciebie, skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem, aby uzyskać pomoc w bezpiecznej i bezpiecznej instalacji pliku MSI na komputerze Mac.