Turner Construction to duża firma budowlana zatrudniająca ponad 500 pracowników.Firma posiada politykę przeprowadzania testów na obecność narkotyków u wszystkich pracowników, którzy są zaangażowani w prace związane z budową.Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin, a także wykonawców, którzy pracują przy projektach Turner Construction.Wszystkie testy przeprowadzane są przez niezależne laboratorium.Jeśli pracownik uzyska pozytywny wynik testu na obecność narkotyków, zostanie on natychmiast zawieszony w projekcie i może zostać zwolniony, jeśli zostanie uznany za winnego naruszenia polityki antynarkotykowej firmy.Pracownicy, u których wynik testu na obecność narkotyków był negatywny, mogą wrócić do pracy po ukończeniu programu rehabilitacji zatwierdzonego przez Turner Construction.

Czy Turner Construction wymaga testów narkotykowych dla wszystkich pracowników?

Turner Construction jest pracodawcą stosującym zasadę równych szans i nie dyskryminuje żadnego pracownika ani kandydata do pracy ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć (w tym ciążę), narodowość, wiek, niepełnosprawność lub informacje genetyczne.Turner Construction wymaga od wszystkich pracowników przejścia testu na obecność narkotyków w ramach procesu rekrutacji.Polityka dotyczy wszystkich stanowisk, w których narkotyki mogłyby zostać użyte w celu wyrządzenia krzywdy sobie lub innej osobie.Testy mogą obejmować testy na obecność alkoholu i/lub narkotyków.Pracownicy, którzy odmówią poddania się badaniu na obecność narkotyków, mogą zostać zwolnieni z pracy.

W jaki sposób Turner Construction przeprowadza testy na obecność narkotyków?

Turner Construction przeprowadza testy narkotykowe różnymi metodami, w tym analizą moczu i analizą mieszków włosowych.Testy moczu są najpowszechniejszą formą testowania narkotyków, ale Turner wykorzystuje również analizę mieszków włosowych do wykrywania narkotyków. Analiza mieszków włosowych jest dokładniejszym sposobem testowania narkotyków, ponieważ może zidentyfikować niewielkie ilości narkotyków we włosach danej osoby.Metodę tę stosuje się głównie wtedy, gdy zachodzi podejrzenie, że ktoś może zażywać narkotyki.Firma Turner Construction zazwyczaj stosuje tego rodzaju testy narkotykowe, gdy ma powody, by sądzić, że ktoś z jej personelu może zażywać narkotyki. Turner Construction przeprowadza również losowe testy narkotykowe na swoich pracownikach.Ten rodzaj testów ma na celu zapewnienie, że wszyscy pracujący w Turner Construction są bezpieczni i przestrzegają zasad firmy dotyczących używania narkotyków. Wszystkie formy testów na obecność narkotyków w Turner Construction są uważane za poufne i prywatne.Wyniki tych testów nie są udostępniane nikomu spoza firmy, z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją dowody na to, że ktoś z personelu naruszył politykę firmy lub przepisy prawa związane z używaniem narkotyków. W celu utrzymania bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy Turner Construction podejmuje bardzo poważnie traktuje swoją politykę dotyczącą testów na obecność narkotyków”.

Czy konstrukcja Turnera wykonuje jakiekolwiek losowe testy moczu lub mieszków włosowych?

Tak, robią to zarówno losowo, jak i jeśli istnieją podejrzenia, że ​​​​pracownik robi coś nielegalnego, na przykład marihuanę itp.

Na jakie narkotyki testuje Turner Construction?

Zasady testu na obecność narkotyków w firmie Turner Construction Jakie są kary za niezdanie testu na obecność narkotyków w firmie Turner Construction?Jak mogę przygotować się do testu narkotykowego Turner Construction?Co powinienem zrobić, jeśli zostanę aresztowany i oskarżony o posiadanie narkotyków podczas pracy dla Turner Construction?Czy możliwe jest odzyskanie pracy po pozytywnym wyniku testu na obecność narkotyków podczas pracy w firmie Turner Construction?

Turner Construction to jedna z największych firm budowlanych w Stanach Zjednoczonych.Mają ścisłe zasady i procedury dotyczące testowania narkotyków.Wszyscy pracownicy, którzy pracują na miejscu, muszą przejść test narkotykowy przed zatrudnieniem i muszą przechodzić losowe testy przez cały okres zatrudnienia w firmie Turner.Jeśli pracownik nie przejdzie testu narkotykowego, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym do zwolnienia ze stanowiska.Konsekwencje niepowodzenia testu na obecność narkotyków mogą być poważne, dlatego ważne jest, aby pracownicy byli świadomi tych zasad i wiedzieli, jak przygotować się do potencjalnego testu na obecność narkotyków.

Turner zazwyczaj przeprowadza testy na obecność marihuany, kokainy, amfetaminy (w tym metamfetaminy), opiatów (takich jak heroina) i PCP.Niektóre inne substancje okazjonalnie testowane to barbiturany i benzodiazepiny.Chociaż nie ma ustalonego limitu liczby narkotyków, które można wykryć podczas standardowego badania moczu lub krwi, większość pracodawców decyduje się nie przeprowadzać badań przesiewowych pod kątem więcej niż trzech tuzinów substancji w danym momencie, ponieważ coraz trudniej jest wiarygodnie rozróżnić je wszystkie .Ponadto wielu pracodawców uważa, że ​​testowanie zbyt wielu substancji zwiększa prawdopodobieństwo, że pracownik oszuka swoje testy, używając jednocześnie wielu narkotyków.

Jeśli w ramach zatrudnienia w Turner Construction zostaniesz wybrany do poddania się testowi narkotykowemu, możesz zrobić kilka rzeczy, aby się przygotować:

Najlepszym sposobem na przygotowanie się do testu na obecność narkotyków jest zapoznanie się z typami leków, które są powszechnie testowane i jak są metabolizowane przez organizm.Informacje te można znaleźć w Internecie lub w materiałach drukowanych dostarczonych przez pracodawcę lub w zasobach do samodzielnej nauki, takich jak te dostępne w Centrum zasobów ds. testów narkotykowych NIDA. Pomocna jest również wiedza o tym, jakie pokarmy wpłyną na zdolność oddawania moczu lub badania krwi na obecność niektórych leków i które leki mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki w przypadku niektórych rodzajów testów. Wreszcie, zawsze zaleca się rozmowę z prawnikiem przed podjęciem jakiegokolwiek rodzaju badań wstępnych badanie na obecność narkotyków w celu upewnienia się, że Twoje prawa są chronione przez prawo.

Chociaż nie ma gwarancji, że nie przejdziesz testu na obecność narkotyków, jeśli używasz leków lub żywności, które mają wpływ na dokładność testu, zawsze zaleca się wcześniejsze wykonanie testu i ujawnienie wszelkich schorzeń lub suplementów, które mogą mieć wpływ na wynik testu.

Jeśli zostaniesz aresztowany pod zarzutem posiadania narkotyków podczas pracy dla firmy TurnerConstruction, powinieneś skontaktować się z adwokatem, aby uzyskać najlepszą dostępną reprezentację prawną.

Jeśli nie zdasz egzaminu lub nie zdasz egzaminu lub testu lekarskiego związanego z pracą w TurnerConstruction, możesz zostać uznany za osobę niekwalifikującą się do przejścia do kolejnego kroku w firmie podczas tej fazy procesu sukcesji.

Oprócz kontaktu z adwokatem, jeśli uważasz, że twoje prawa zostały naruszone na dowolnym etapie procesu wnioskowania o nieudany test narkotykowy.

Czy istnieje limit liczby testów na obecność narkotyków u pracownika?

Turner Construction to organizacja, która wymaga testów na obecność narkotyków jako warunku zatrudnienia.Firma stwierdziła, że ​​nie ma ograniczeń co do tego, ile razy pracownik może zostać przebadany na obecność narkotyków.Należy jednak pamiętać, że każde użycie nielegalnych narkotyków spowoduje rozwiązanie umowy z Turner Construction.

Co się stanie, jeśli pracownik uzyska pozytywny wynik testu na obecność narkotyków?

Jeśli wynik testu na obecność narkotyków u pracownika będzie pozytywny, firma Turner Construction może podjąć działania dyscyplinarne, w tym zwolnienie z pracy.Turner Construction może również wymagać od pracownika udziału w programie odwykowym lub odwykowym.Jeśli pracownik odmówi poddania się leczeniu odwykowemu lub programowi uzależnień, firma Turner Construction może wystąpić o zadośćuczynienie na drodze sądowej w celu wyegzekwowania zgodności.W niektórych przypadkach pracodawcy mogą potrącać wydatki związane z narkotykami z wynagrodzenia pracownika.

Czy pracownik może odwołać się od pozytywnego wyniku testu na obecność narkotyków?

Testy na obecność narkotyków są powszechną praktyką w wielu miejscach pracy.Wielu pracodawców wymaga od swoich pracowników poddania się testom narkotykowym w ramach ich zatrudnienia.Niektórzy pracownicy mogą być zaniepokojeni potencjalnymi konsekwencjami pozytywnego wyniku testu na obecność narkotyków.Ten artykuł zawiera informacje o tym, jak pracownik może odwołać się od pozytywnego wyniku testu na obecność narkotyków i omawia niektóre możliwe powody, dla których wynik testu na obecność narkotyków może być pozytywny.

Pracownik, który uzyskał pozytywny wynik testu na obecność narkotyków, może być zaniepokojony konsekwencjami wyników.Istnieje wiele możliwych konsekwencji, które mogą wynikać z pozytywnego wyniku testu na obecność narkotyków, w tym zawieszenie w pracy, zwolnienie z pracy i zarzuty karne.Ważne jest, aby zrozumieć swoje prawa, jeśli chodzi o otrzymanie negatywnego lub pozytywnego wyniku testu na obecność narkotyków.

Jeśli martwisz się konsekwencjami wyniku testu narkotykowego, powinieneś porozmawiać ze swoim pracodawcą.Twój pracodawca prawdopodobnie udzieli Ci informacji o Twoich prawach i możliwościach związanych z wynikami testu.Możesz również mieć możliwość zażądania dodatkowych informacji od laboratorium, które przeprowadziło badanie, lub przejrzenia dokumentacji medycznej związanej z incydentem.Jeśli uważasz, że podczas testów na obecność narkotyków doszło do niewłaściwego zachowania, możesz porozmawiać z prawnikiem na temat złożenia pozwu przeciwko pracodawcy lub skorzystania z innych środków dostępnych na mocy prawa.

Jakie konsekwencje grożą pracownikom, którzy odmówią poddania się badaniu na obecność narkotyków?

Jeśli pracownik odmówi poddania się badaniu na obecność narkotyków, może zostać wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne, w tym zwolnienie z pracy.Jeśli odmowa zostanie uznana za umyślną lub umyślną, pracownik może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.W większości przypadków pracownicy, którzy odmawiają poddania się badaniu na obecność narkotyków, są zobowiązani do uzasadnienia swojej decyzji.Jeśli jednak pracodawca ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że pracownik używa narkotyków lub alkoholu w sposób naruszający politykę firmy, może zażądać od pracownika poddania się testowi na obecność narkotyków bez podania przyczyny.

Jak często Turner Construction przeprowadza testy na obecność narkotyków?

Turner Construction nie przeprowadza testów na obecność narkotyków.

Firma prowadzi politykę zerowej tolerancji dla zażywania narkotyków, a pracownicy poddawani są losowym testom.

Jeśli okaże się, że pracownik zażywa narkotyki, może zostać zwolniony ze stanowiska.

Czy w Turner Construction przeprowadzane są losowe testy narkotykowe?

Turner Construction, podobnie jak większość innych firm budowlanych, przeprowadza losowe testy narkotykowe na swoich pracownikach.Jest to zgodne z przepisami federalnymi i stanowymi, które wymagają od pracodawców testowania swoich pracowników na obecność narkotyków.Turner Construction ma również politykę nie zatrudniania nikogo, kto nie przeszedł testu narkotykowego.