För att hitta ditt Airease-serienummer kan du använda onlineverktyget för att söka efter serienummer eller ringa Airease kundtjänst.

Om du har en produkt som är mindre än ett år gammal och har registrerats hos Airease finns ditt serienummer med på produktens etikett.Om du inte har en etikett eller om etiketten saknas kan du kontakta kundtjänst för att begära en kopia av ditt serienummer.

Airease kommer också att tillhandahålla denna information till kunder som köpt deras produkter via auktoriserade återförsäljare.

Var finns Airease-serienumret på enheten?

Airease-serienumret finns på enhetens undersida.

Är Airease serienummer detsamma som modellnumret?

Airease serienummer är inte detsamma som modellnumret.Modellnumret finns på undersidan av maskinen.Serienumret finns på en etikett nära nätsladden.

Hur kan jag säga vilket år min Airease tillverkades?

Airease-serienumret finns på maskinens undersida.Den kommer att ha en kombination av bokstaver och siffror, till exempel "A-1."Den första bokstaven anger vilket år maskinen tillverkades och den andra bokstaven anger månaden.Till exempel skulle en A-1-maskin ha tillverkats i januari samma år.Om du inte kan hitta ditt serienummer, eller om det är oläsligt, kan du använda detta onlineverktyg för att hjälpa dig bestämma ungefärlig ålder.

Vad behöver jag mitt Airease-serienummer till?

Om du behöver kontakta Airease för support, garantifrågor eller för att beställa reservdelar behöver du ditt serienummer.Serienummer finns på undersidan av din Airease-enhet.

Kan jag få ett ersättningsserienummer för Airease om jag tappade bort mitt?

Om du tappade bort ditt Airease-serienummer finns det inget sätt att få en ersättning.Det enda sättet att få information om din Airease-enhet är att kontakta tillverkaren.

Min Airease har inget serienummer, var kan jag hitta ett?

Airease serienummer finns vanligtvis på undersidan av enheten.Om du inte kan hitta ett serienummer, kontrollera datumkoden som finns på baksidan av din Airease.Datumkoden talar om när din Airease tillverkades. Om allt annat misslyckas, kontakta Airease kundtjänst för hjälp med att hitta ditt serienummer.

Varför är det viktigt att ha ett Airease-serienummer?

Airease-serienumret är viktigt eftersom det gör det möjligt för ägaren av luftkonditioneringen att spåra dess garanti- och servicehistorik.Om det finns några problem med luftkonditioneringen kan ägaren enkelt kontakta Airease för support.Dessutom, om luftkonditioneringen någonsin säljs eller ges bort, kan serienumret inkluderas i försäljnings- eller överföringspapperet för att säkerställa att garanti- och servicetäckningen förblir intakt.