Exportera en Fusion 360-design till Solidworks genom att följa dessa steg:1.Öppna Fusion 360-filen som du vill exportera designen i.2.Välj Arkiv > Exportera 3D-modell... 4.På fliken Exportalternativ, välj SolidWorks från rullgardinsmenyn Format och klicka på Nästa 5. Ange ett namn för din exporterade fil (t.ex. "Fusion360_SolidWorks") och klicka på Spara 6. Välj var du vill spara din exporterade fil och klicka på Nästa 7. På fliken Alternativ, ställ in önskad komprimeringsnivå och klicka på Nästa 8. Klicka på Slutför 9.

Vilka är stegen för att exportera en Fusion 360-fil till Solidworks?

Hallå där!

Om du vill exportera en Fusion 360-modell till solidworks, här är några steg som borde hjälpa:

 1. Öppna Fusion 360 och skapa en ny fil.Välj knappen "Exportera" i verktygsfältet och välj "SolidWorks".I rullgardinsmenyn "Destination" väljer du "SolidWorks 2013 (.swd)"Klicka på knappen "Nästa" för att fortsätta.Välj "Fusion 360 Model" i rullgardinsmenyn "Filtyp".Klicka på knappen "Nästa" för att fortsätta.I fältet "Output File Name" skriver du ett namn för din Solidworks-fil (t.ex. Exporter_fusion360_model). Klicka på knappen "Slutför" för att exportera din modell till Solidworks 2013-format.Öppna din exporterade Solidworks-fil i SolidWorks och börja redigera som du vill!Skapa en ny Fusion 360-fil Välj Exportera från huvudverktygsfältet Välj SolidWorks från Destination rullgardinsmenyn Ange utdatafilens namn i textrutan Klicka på Slutför Din importerade modell kommer att vara öppen i SolidWorks!Hoppas det här hjälper!
 2. Skapa först en ny fusion 360-fil genom att klicka på Arkiv > Ny > Fusion 360-modell...Detta kommer att öppna ditt standard fusion 360-fönster med alla dess verktyg redo att användas inklusive en exportflik i det övre högra hörnet av din skärm (se bilden nedan).
 3. Från denna exportflik klickar du på Exportera > SolidWorks som kommer att ta upp följande fönster (se bilden nedan). Här måste du ange några viktiga detaljer om din exporterade modell som dess filnamn (t.ex. Exporter_fusion360_model), utdataformat (solidworks 20 och målprogramvaruplattform (solidworks eller maya). Se till att du också bocka av Use Origin Coordinate System om du vill att dina exporterade filer ska använda ursprungskoordinater när de skrivs ut eller visas i 3D-applikationer som Maya eller SketchUp - annars kommer de att projiceras på vilket koordinatsystem som helst som är aktivt när de importeras till dessa program - se bilden nedan för mer information om koordinat system:
 4. När du har angett alla dessa detaljer, klicka på Nästa för att fortsätta med att exportera din modell till solidworks 2013-format:
 5. När du har slutfört detta steg kommer du att presenteras med två sista fönster - ett som innehåller alla dina importerade geometridata i standardtriangulerad mesh-form medan det andra visar eventuella fel som uppstod under modellering/exportprocessen: antingen på grund av saknade ytor eller felaktiga geometrier etc.: se bilder nedan för exempel: . Om allt ser bra ut, stäng helt enkelt båda fönstren utan att spara ändringarna och fortsätt och öppna din nygenererade solidworks 2013-projektfil (.

Är det möjligt att konvertera en Fusion 360-fil till en Solidworks-fil?

Ja, det är möjligt att exportera en Fusion 360-fil till en Solidworks-fil.Det finns flera steg som måste följas för att uppnå detta mål.Det första steget är att öppna Fusion 360-filen i SolidWorks.Välj sedan alternativet Arkiv > Exportera > SolidWorks från menyraden.Detta kommer att starta ExportSolidWorks-guiden.På den första sidan i guiden måste du välja vilken typ av fil du vill skapa.I det här fallet vill vi skapa en Solidworks .swd-fil.När du har valt det här alternativet kommer du att bli ombedd att ge lite information om ditt projekt.Du måste ange namnet på ditt projekt, samt filnamnet och platsen för dina projektfiler.Slutligen måste du välja vilka objekt och funktioner du vill inkludera i din slutliga Solidworks-fil.Efter att ha angett dessa detaljer, klicka på nästa knapp på sidan 1 i guiden och fortsätt med steg 2 nedan."

 1. På sidan 2 i ExportSolidWorks-guiden måste du ange hur du vill att dina exporterade objektfiler ska organiseras.Du har två alternativ: antingen skapa en sammanställning eller generera delar från enskilda objekt. Om du väljer monteringsläge kommer alla objektfiler som är associerade med ditt projekt att kompileras till en stor .asm-sammansättningsfil (.swd). Om du väljer delläge, kommer varje objektfil som motsvarar en del i din modell att genereras i sin egen separata .ptspart-fil (.swd). Efter att ha gjort ditt val på sidan 2 i guiden kan du gå vidare till steg 3 nedan."
 2. På sidan 3i guiden Export Solid Works.kommer du att behöva konfigurera dina exportalternativ för 3D-utskriftsändamål..Om du inte väljer att göra en tilldelning på sidan 3 i guiden.kommer alla objektfiler som är associerade med ditt projekt att vara begränsade till samarbetsmodeller i samma trollkarl för användningen av samma trollkarl i DE-strukturen.
 3. När du har gjort ditt val på sidan 3 i guiden, kan du gå vidare till det sista steget i designprocessen genom att välja den verktygslådan märkt "Utskriftsalternativ".Här kommer du att kunna få ytterligare information om hur varje objektfil ska skrivas ut separat från maskinens högra sida och huruvida det är värt att skriva ut med Fusion360s avancerade utskriftsfunktioner."
 4. Klicka på knappen märkt "Skriv ut" bredvid"Utmatningsväg"och ange slutligen en sökväg för den fasta verksfilen som du vill producera. (Du kan också kräva en filsökväg för de källbilder som används i designprocessen.) Efter att ha gjort dessa inställningar, klicka på "Slutför".

Om jag har en design i Fusion 360, kan jag öppna den i Solidworks?

Ja, du kan öppna en Fusion 360-design i Solidworks.Det finns dock vissa begränsningar.Först måste du exportera designen som en .STL-fil.För det andra kanske du bara kan öppna delar av designen i Solidworks.För det tredje kanske vissa funktioner i Fusion 360 (som 3D-utskrift) inte fungerar korrekt när de öppnas i Solidworks.För det fjärde kanske vissa aspekter av designen (som material) inte är synliga i Solidworks.Slutligen kommer du att behöva uppmärksamma skillnaderna mellan hur Fusion 360 och Solidworks fungerar när det gäller att rita objekt och ytor.

Hur går jag tillväga för att exportera mina ritningar från den ena programvaran till den andra?

Exportera dina ritningar från Fusion 360 till SolidWorks genom att följa dessa steg:

 1. Öppna Fusion 360-ritningen där du vill exportera filerna.
 2. I verktygsfältet klickar du på Arkiv > Exportera > PDF/A (eller välj ett annat exportalternativ om tillgängligt).
 3. I dialogrutan Exportinställningar anger du ett namn för den exporterade filen och väljer en målmapp på din dator.
 4. Klicka på Exportera.De exporterade filerna kommer att sparas på den angivna platsen.

Kan du guida mig genom processen att överföra mina designs från Autodesks App Fusion 360 till SOLIDWORKS?

När du vill exportera dina mönster från Autodesks App Fusion 360 till SOLIDWORKS finns det några steg som måste följas.Det första steget är att öppna upp SOLIDWORKS och skapa ett nytt projekt.När projektet har skapats måste du välja menyalternativet Arkiv > Exportera och välja alternativet Fusion360.Detta öppnar dialogrutan Fusion360 Export.

Nästa steg är att välja fliken Designs och sedan klicka på knappen Bläddra.Detta gör att du kan bläddra igenom dina befintliga mönster i Fusion 360.När du har hittat designen som du vill exportera, klicka på den och klicka sedan på OK-knappen.

Därefter måste du välja fliken Utdataformat och se till att formatet SolidWorks 2017 (.swd) är valt.Därefter måste du ange vilka delar av din design som ska exporteras.Du kan antingen välja enskilda objekt eller hela sammansättningar.Slutligen måste du ange ytterligare information som filnamn och plats.

När alla dessa detaljer har angetts trycker du helt enkelt på knappen Exportera och väntar på att SOLIDWORKS har avslutat exporten av dina designfiler.

Hur kan jag få in min modell från Autodesk Fusion360 till SolidWorks?

Det finns några sätt att exportera din modell från Fusion360 till SolidWorks.

Ett sätt är att använda funktionen Exportera till SolidWorks i Fusion 36. Ett annat sätt är att använda funktionen Exportera som i Fusion 36. Slutligen kan du också använda verktyget Importera från Solidworks i SolidWorks för att importera din .swd- eller .fbx-fil till SolidWorks.

 1. Detta kommer att exportera din modell som en .swd-fil, som du sedan kan öppna i SolidWorks.
 2. Detta kommer att exportera din modell som en .fbx-fil, som du sedan kan öppna i SolidWorks.

Behöver du hjälp med att konvertera .f3d-filer (Fusion 360) till .SLDPRT (SolidWorks) !!:)?

Exportera dina Fusion 360-modeller till SolidWorks med exportverktyget SLDPRT.Den här guiden leder dig genom stegen som krävs för att exportera en 3D-modell från Fusion 360 till SolidWorks.

8 ) Ändra inställningarna i den här dialogrutan efter dina behov: Du kan till exempel välja vilka ansikten som är synliga, ändra deras ordning eller ta bort dem om de inte behövs längre.När du är klar med redigeringen trycker du på OK för att spara dina ändringar och stänga dialogrutan (se bilden nedan).

9 ) Därefter måste du extrudera ditt importerade polygonala objekt utåt så att det bildar ett solidt objekt i SolidWorks (se bilden nedan). För att göra detta, välj först alla dess hörn genom att klicka på var och en en gång med muspekaren och sedan trycka på Enter (eller klicka på dem en gång med höger musknapp samtidigt som du håller ned Skift ). Använd sedan Ctrl + E (eller Cmd + E på Mac-datorer), följt av Extrude Direction : Outwards , följt av Value :

 1. Öppna Fusion 360 och skapa en ny 3D-modell.
 2. Välj knappen "Exportera" i verktygsfältet och välj "SLDPRT" från listan med alternativ.
 3. I dialogrutan Exportera anger du ett filnamn för den exporterade filen och klickar på OK.
 4. Din 3D-modell kommer att exporteras som en .SLDPRT-fil.
 5. Öppna SolidWorks och importera din .SLDPRT-fil.
 6. Välj Arkiv > Importera > STL > Polygoner för att importera din 3D-modell till SolidWorks.
 7. Du måste nu redigera ditt importerade polygonala objekt i SolidWorks.För att göra detta, dubbelklicka på den eller välj den i Objektläge (tryck på A). Dialogrutan Redigera polygon öppnas (se bilden nedan).
 8. Ange slutligen 0 för både längd- och breddfälten i utrullningsfönstret för parametrar (se bilden nedan). Obs: Om du vill hålla vissa ansikten dolda medan du extruderar ditt objekt, dölj dem helt enkelt innan du extruderar genom att markera dem med Ctrl + H (eller Cmd + H på Mac-datorer), och ange sedan 0 för både längd- och breddfälten i fönstret för utbyggnad av parametrar. 10 ) När du är klar med att extrudera ditt importerade polygonala objekt utåt, tryck på F9 (eller GoToViewport ) två gånger så att Solidworks zoomar in i vy på olika nivåer - se bilden nedan till vänster för ett exempel på hur detta kan se ut när det görs på rätt sätt.. 11 ) Använd nu Zoomnivå: Alternativet Vyportar i mitten och längst till höger () i rullgardinsmenyn Viewports i det övre vänstra hörnet av skärmen för att zooma in i var och en av dessa vyer separat (). 12 ) Välj slutligen i Objektläge (tryck på A)), högerklicka sedan på och välj Från Listrutan som visas under Val (), klicka sedan på OK (). 13 ) Ditt redigerade polygonala objekt bör nu visas som en solid enhet i SolidWorks (.jgl filtillägg), som visas nedan till höger: 14 ) Spara ditt arbete genom att klicka på knappen längst upp på skärmen och namnet på din nya fil (.

Exportproblem: Kan inte få en stp eller iges ur fusion som fungerar i solidworks!Någon som vet hur??SNÄLLA HJÄLP!?

Exportlösning:

Det finns några saker du kan göra för att exportera dina modeller från Fusion 360 till SolidWorks.Se först till att filformaten är kompatibla.Fusion 360 stöder en mängd olika filformat, men SolidWorks stöder bara vissa.Om filformatet inte stöds kommer SolidWorks inte att kunna öppna det.För det andra, se till att upplösningen och skalan på dina modeller är korrekta.Modeller som exporteras från Fusion 360 bör ha en högre upplösning än de som importeras till SolidWorks.Slutligen, försök att exportera din modell som ett STL- eller IGES-filformat.Dessa filer är vanligare i SolidWorks och kan vara lättare att arbeta med.

När jag försöker exportera som IGES/STEP/etc. erbjuds jag bara parasolid, vilket inte fungerar för det jag behöver det till. -Autodesk Community Forum användare 'Mech Engineer'?

Exportera dina 3D-designer från Fusion 360 till SolidWorks för användning i tillverkning eller produktdesign.Den här guiden visar dig hur du exporterar dina modeller som STEP-, IGES- eller Parasolid-filer.

 1. Öppna Fusion 360 och skapa en ny 3D-modell.
 2. I fönstret "Model Settings", under fliken "Export", välj "SolidWorks".
 3. Välj "STEG" i rullgardinsmenyn "Format".
 4. Välj "Standard" under rullgardinsmenyn "Filtyp".
 5. Klicka på den blå pilen bredvid filnamnsfältet och välj ett filnamn för din modellfil.Till exempel, my_model_step .
 6. Klicka på Spara och stäng i fönstret Model Settings för att avsluta exporten av din modell till SolidWorks-format.

Jag sparade den som en STL men när jag försökte öppna i SW dök ingenting upp. -Autodesk Community Forum-användare 'IanJ'?

Exportera dina 3D-designer från Fusion 360 till SolidWorks för ytterligare förfining, produktion eller arkivering.Den här guiden leder dig genom processen steg för steg.

 1. Öppna Fusion 360 och skapa en ny 3D-modell eller öppna en befintlig SolidWorks-fil.
 2. I Fusion360-gränssnittet klickar du på Arkiv > Exportera > STL (eller välj en annan exporttyp).
 3. Välj önskat utdataformat i rullgardinsmenyn Utdataformat och välj en plats på din dator för att spara filen.
 4. Klicka på Spara för att spara filen och stänga Fusion 36
 5. Dubbelklicka på den exporterade STL-filen för att öppna den i SolidWorks.

Hur kommer det sig att när jag försöker importera min design till solida verk visar den ingenting?-Quora-användare 'Tyler Cleary'?

När du försöker importera din design till SolidWorks kanske den inte visar något eftersom filformatet är annorlunda.Fusion 360 exporterar sin design i ett .f3d-filformat, som är kompatibelt med SolidWorks men inte all annan 3D-programvara.För att exportera din design som en SolidWorks-fil måste du använda ett tredjepartsverktyg som FileZilla eller WinRAR för att extrahera filerna och sedan öppna dem i SolidWorks.

Det blir bara tomt när du gör Arkiv>Öppna -En annan Quora-användare?

 1. Först måste du ha Fusion 360 installerat på din dator.
 2. Öppna sedan Fusion 360 och klicka på menyalternativet Arkiv.
 3. Härifrån väljer du alternativet Öppna...
 4. På nästa skärm väljer du alternativet Importera från SolidWorks .
 5. När detta är gjort kommer du att kunna se alla dina SolidWorks-filer inuti Fusion 360!
 6. För att exportera en viss fil eller grupp av filer från SolidWorks till Fusion 360, välj helt enkelt den eller de filer som du vill exportera och klicka sedan på knappen Exportera som finns i verktygsfältet högst upp i fönstret.