Jag använder en Samsung Galaxy S6 Edge.Säkerhetsmodulen på den här enheten fungerar inte.

Vilken säkerhetsmodul är installerad på enheten?

Säkerhetsmodulen fungerar inte.Detta kan bero på ett problem med modulen, eller så kan den ha tagits bort eller inaktiverats av användaren.Om du inte kan komma åt enhetens säkerhetsfunktioner, kontakta din administratör för hjälp.

Hur vet du att säkerhetsmodulen inte fungerar?

Om du har problem med att logga in på din enhet eller om du ser fel när du försöker komma åt vissa funktioner, är det troligt att säkerhetsmodulen på din enhet inte fungerar.Du kan kontrollera om säkerhetsmodulen fungerar genom att följa dessa steg:

 1. På enhetens startskärm trycker du på Inställningar.
 2. Under Enhetshantering trycker du på Säkerhet.
 3. Om avsnittet Säkerhet inte är synligt sveper du åt vänster från huvudskärmen och trycker på det.
 4. Tryck på Konton och tryck sedan på Inloggningsinformation under Användarkonton.
 5. Om du har problem med att logga in, se till att du har angett dina inloggningsuppgifter korrekt och att de är aktuella (om du till exempel har ett Google-konto, se till att din Gmail-adress är korrekt). Om du fortfarande har svårt att logga in, försök att återställa ditt lösenord genom att trycka på Återställ lösenord längst ner på den här sidan och ange ditt nya lösenord i fältet.

Har du testat att starta om enheten?

Om du har försökt starta om enheten och det fortfarande inte fungerar, kan du behöva kontakta kundtjänst för att få hjälp.Säkerhetsmodulen på den här enheten fungerar inte, så det kan vara problem med hårdvaran eller programvaran som är ansvarig för att skydda dina data.Om du har försökt starta om enheten och det fortfarande inte fungerar, kan du behöva kontakta kundtjänst för hjälp.

Har du testat att avinstallera och installera om säkerhetsmodulen?

Om du har försökt avinstallera och installera om säkerhetsmodulen, vänligen meddela oss om problemet kvarstår.Om inte kan vi behöva felsöka ytterligare med din enhet.I vissa fall kan en felaktig eller inkompatibel säkerhetsmodul orsaka problem med enhetens funktionalitet.Om du har problem med enhetens säkerhetsfunktioner, vänligen meddela oss så att vi kan undersöka och lösa problemet så snabbt som möjligt.

Vad hände när du försökte med de här felsökningsstegen?

 1. Kontrollera om säkerhetsmodulen är installerad och fungerar korrekt genom att kontrollera om det finns ett grönt ljus på enheten och verifiera att säkerhetsmodulen kommunicerar med nätverket.
 2. Om säkerhetsmodulen inte är installerad eller inte fungerar, försök sedan installera om den med hjälp av de medföljande instruktionerna.
 3. Om ominstallation av säkerhetsmodulen inte löser problemet, kan du behöva byta ut enhetens moderkort eller processor.

Kollade du efter uppdateringar för säkerhetsmodulen?

Om du inte har sökt efter uppdateringar för säkerhetsmodulen bör du göra det.Uppdateringar kan åtgärda problem med säkerhetsmodulen och göra din enhet säkrare.Om du redan har sökt efter uppdateringar och de inte löste problemet, kan du behöva kontakta kundtjänst för att få en ersättningssäkerhetsmodul.

Visas det några felmeddelanden?

Om du ser några felmeddelanden när du försöker komma åt säkerhetsmodulen på din enhet, kan det vara ett problem med själva säkerhetsmodulen.Om så är fallet måste du lämna in din enhet för reparation eller utbyte.I vissa fall kan det vara möjligt att åtgärda problemet genom att följa något av stegen nedan.Om ingen av dessa lösningar fungerar kan du behöva byta ut säkerhetsmodulen.

Om du har problem med att komma åt eller använda din säkerhetsmodul finns det några saker du kan göra för att felsöka och lösa problemet:

-Kontrollera att din enhet är korrekt ansluten till ström- och nätverkskablar.Se till att alla anslutningar är säkra och täta.

- Försök att återställa din enhet genom att trycka och hålla ner båda knapparna i cirka 10 sekunder tills du ser en orange lampa börja blinka på skärmen.När återställningen har slutförts, försök att logga in på ditt konto igen. om detta inte fungerar, försök sedan installera om appen från Google Play Store eller App Store.

-Om ingen av dessa lösningar fungerar, är det troligt att du kommer att behöva byta ut säkerhetsmodulen på din enhet.Kontakta kundtjänst för mer hjälp med denna process.

Vad säger dessa felmeddelanden?

Säkerhetsmodulen på den här enheten fungerar inte.

Det kan bero på att säkerhetsmodulen har misslyckats eller att det kan vara problem med anslutningen till servern.Försök att ansluta till enheten med en annan nätverkskabel eller genom att starta om routern.Om dessa lösningar inte fungerar, kontakta din tjänsteleverantör för mer hjälp.

Har du kontaktat tillverkaren eller utvecklaren av säkerhetsmodulen för att få hjälp?

Om du inte har kontaktat tillverkaren eller utvecklaren av säkerhetsmodulen för att få hjälp, är det troligt att säkerhetsmodulen inte fungerar.Du kan försöka kontakta dem för att se om de kan hjälpa dig att felsöka problemet.Alternativt kan du prova att byta ut säkerhetsmodulen mot en ny.Om ingen av dessa lösningar fungerar kan det bli nödvändigt att byta ut själva enheten.

De gav några användbara förslag eller lösningar?

1.Om du har problem med säkerhetsmodulen på din enhet, försök med följande:

- Återställ din enhet genom att trycka och hålla ned strömknappen och volym ned-knappen i cirka 10 sekunder tills du ser ett varningsmeddelande som frågar om du vill återställa enheten.Om du trycker på strömbrytaren igen återställs din enhet.

- Om det inte fungerar, prova dessa steg:

- Försök att ansluta din enhet till ett annat nätverk eller använda en annan internetleverantör.

- Se till att du har uppdaterat all programvara på din enhet, inklusive säkerhetsuppdateringen från Google Play Butik.

- Kontrollera att det inte finns något hinder mellan antennen och telefonen.Detta kan orsaka signalstörningar och minskad mottagning.

- Om ingen av dessa lösningar fungerar, kontakta kundsupport för ytterligare hjälp.

Finns det något annat vi kan försöka lösa problemet innan vi eskalerar det till en högre supportnivå?

Om du upplever ett problem med din säkerhetsmodul finns det några saker du kan prova innan du eskalerar problemet till en högre supportnivå.Se först till att alla dina enheter är anslutna till samma nätverk och att de använder samma säkerhetsinställningar.Om du fortfarande har problem kan du försöka återställa säkerhetsmodulen genom att följa dessa steg:

Om dessa steg inte löser ditt problem kan du behöva kontakta kundtjänst för ytterligare hjälp.I vissa fall kan det vara nödvändigt att skicka in din enhet för reparation eller utbyte.

 1. Stäng av enheten och koppla sedan bort alla kablar från den.
 2. Ta bort batterilocket och ta sedan bort batteriet.
 3. Håll ner båda knapparna på säkerhetsmodulen i minst 10 sekunder tills den stängs av.
 4. Återanslut alla kablar och slå på enheten.
 5. Byt ut batteriet och sätt tillbaka batterilocket.

Vänligen ge oss din kontaktinformation så att vi kan följa upp dig vid behov?

Hallå,

Jag skriver för att följa upp mitt ursprungliga e-postmeddelande om att säkerhetsmodulen på den här enheten inte fungerar.Jag skulle verkligen uppskatta om du kunde ge mig dina kontaktuppgifter så att vi kan följa upp dig.Tack för din tid och uppmärksamhet i denna fråga.