För att skapa ett ZIP-arkiv (.ZIP) i Android Studio, öppna först IDE:n och följ sedan dessa steg:

För att skapa ett ZIP-arkiv (.ZIP) i Android Studio, öppna först IDE och följ sedan dessa steg:

För att skapa en ZIP (.

 1. Öppna Android Studio Klicka på Arkiv-menyn Välj nytt projekt I dialogrutan Nytt projekt, välj Zip-fil Ange ett projektnamn (t.ex. MyZipFile) och klicka på OK På huvudskärmen i Android Studio klickar du på mappen Tillgångar Leta upp ditt projekts res/ råkatalog Dra och släpp alla filer i den här katalogen till zip-filen du just skapade Klicka på knappen Bygg. Du bör nu ha en zip-fil som heter MyZipFile- För att packa upp den här filen: Öppna ett kommandotolksfönster på din dator (Windows ) eller terminal (MacOSX). Byt till ditt projekts rotkatalog genom att skriva cd. Skriv unzip MyZipFile för att extrahera den till din dator- För att installera denna zip-fil: Kopiera MyZipFile till /sdcard/AndroidStudioProjects//.Sökvägen kommer att vara olika beroende på vilken version av Android Studio du använder- Om du vill använda denna zip-fil som en del av ett befintligt projekt, kopiera den istället till ~/.androidstudio/config/projects//.
 2. Från Android Studio, välj Arkiv > Nytt projekt... från huvudmenyraden I det nya fönstret som öppnas, välj Zip-fil bland alla tillgängliga alternativ Ange ett lämpligt namn för ditt ZIP-arkiv (t.ex. "MyFirstZIP" ) och klicka på OK 4a. På huvudskärmen i Android Studio letar du nu upp ditt projekts tillgångsmapp 5b . Dra och släpp allt innehåll i ditt nyskapade ZIP-arkiv 6c. Klicka nu på 'Bygg' längst upp till vänster 7d , varefter du kommer att se en utmatad 'MyFirstZIP'-mapp har skapats 8e i ditt projekts rotkatalog 9f . Slutligen om du vill installera det här ZIP-arkivet på ett SD-kort för framtida bruk, kopiera det helt enkelt till /sdcard/(din OS-enhetsbeteckning)/AndroidStudioProjects/(ditt projektnamn)' 10g där "(din OS-enhetsbeteckning) )" kommer att vara något i stil med "C:". 11h Njut!

Hur kommer du åt Android Studio-gränssnittet?

I Android Studio, öppna huvudmenyn och välj Arkiv > Nytt projekt.I dialogrutan som öppnas anger du ZipFile i fältet Namn och klickar på OK.Det nya projektet kommer att skapas i din nuvarande arbetskatalog.

Första gången du skapar en zip-fil i Android Studio blir du ombedd att skapa en manifestfil.Klicka på Nästa för att fortsätta.

Android Studio visar dialogrutan Skapa zip-fil.Ange ett namn för din zip-fil (till exempel MyFirstZip) och klicka på Spara.

Android Studio genererar sedan en manifestfil för ditt projekt och stänger dialogrutan.Du kan nu komma åt din nyskapade zip-fil genom att välja den från fliken Projekt i huvudmenyn och klicka på Öppna zip-fil...

Om du skapar en zip-fil som innehåller flera projekt, se till att varje projekt läggs till som en post i avsnittet Manifest i dialogrutan Skapa zip-fil.Annars kommer Android Studio inte att kunna skapa ett giltigt manifest för dina projektfiler.

Varifrån kan du skapa ett nytt projekt i Android Studio?

Du kan skapa ett nytt projekt i Android Studio genom att klicka på knappen Nytt projekt i huvudverktygsfältet och välja Android från listan över tillgängliga projekttyper.Alternativt kan du använda menyalternativet Arkiv > Nytt projekt.När du uppmanas att välja en projekttyp väljer du Android-applikation.Ange sedan ett namn för ditt projekt och klicka på OK.

När du har skapat ditt nya projekt måste du lägga till några grundläggande filer och resurser.För att göra detta, öppna filen MainActivity.java som finns i src/main-katalogen i ditt projekt och lägg till följande rader överst i filen:

paket com.example; importera android.os.Bundle; importera android.support.v

Lägg sedan till en referens till androidx . stödbibliotek genom att lägga till den här raden i din importsektion:

importera androidx. Stöd . v

Lägg slutligen till en instans av GoogleApiClient till din klass genom att lägga till den här raden:

// Få tillgång till Googles API-tjänster privat GoogleApiClient googleApiClient = new GoogleApiClient(); // Ställ in autentiseringsuppgifter googleApiClient .setAuthConfig(new AuthConfig ( " YOUR_GOOGLE_API_KEY " , " YOUR_GOOGLE_SECRET_KEY " )); // Skapa en instans av GsonBuilder som kommer att användas för att konvertera JSON-data till Java-objekt GsonBuilder gsonBuilder = googleApiClient .createJsonFactory(); // Använd GsonBuilder för att konvertera några exempel på JSON-data till Java-objekt String jsonData = "{ 'name': 'John', 'age': 25 }"; Objekt obj1 = gsonBuilder .fromJson(jsonData, TypeConverter .ofType(Person)); Systemet . ut .println(obj

 1. appcompat.*; importera android.view.*; public class MainActivity utökar AppCompatActivity { @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super .onCreate(savedInstanceState); setContentView(R .layout .activity_main); } }
 2. appcompat ;
 3. ; String jsonData2 = "{ 'namn': 'Jane', 'ålder': 30 }"; Objekt obj2 = gsonBuilder .fromJson(jsonData2, TypeConverter ::ofTypeArray()); Systemet . out println (obj; // Använd GSONs generiska omvandlare istället så att vi inte behöver ange en typ varje gång int [] nummer = { 1 , 2 , 3 }; Object obj3 = gsonBuilder ->fromJsonArray (numbers); System out println (obj; }// end constructor public static void main (String[] args) { launchApp(args); }// end main() private static void launchApp (String[] args) { Intent intent=new Intent ( ); intent ->putExtra(" APPID ", getPackageManager ().getApplicationId()); avsikt ->putExtra("KEY ", getPackageManager ().getSecretKey()); startActivityForResult(intent, R ." /MainActivity " );}// end launchApp() /** * Hämtar eller ställer in pakethanterarinformation */ privat synkroniserad PackageManager getPackageManager (){ return mgr;} /** * Startar aktivitet för resultat med given identifierare */ protected void startActivityForResult (Intent intent , String resultName ){ if (!mgr == null ){ mgr ->startActivitiesWithArguments(( ArrayList > )intent).

Hur öppnar man ett befintligt projekt i Android Studio?

Hur skapar man ett nytt projekt i Android Studio?Hur importerar du ett befintligt projekt till Android Studio?Vilka olika typer av filer kan inkluderas i ett projekt i Android Studio?Hur skapar och använder du klasser i ett Android-projekt?Hur lägger du till resurser till dina projekt i Android Studio?Vilka är några vanliga uppgifter som måste utföras när man arbetar med projekt i Android Studio?Vad är några tips för att optimera projekt skapade med Android Studio?

 1. För att öppna ett befintligt projekt, leta först upp filen på din dator och öppna den sedan i IDE.Om filen inte finns kan du skapa den genom att klicka på Nytt projekt från Arkiv-menyn.
 2. För att skapa ett nytt projekt, klicka på Nytt projekt från Arkiv-menyn och välj Java-projekt från listan med alternativ som visas.
 3. På nästa skärm, ange ett namn för ditt projekt och välj en plats på din dator där det ska lagras.
 4. När ditt projekt har skapats, klicka på OK för att återgå till IDE-huvudfönstret.
 5. För att importera ett befintligt projekt till Android Studio, leta först upp mappen som innehåller filerna som du vill inkludera och dra och släpp dem sedan till IDE-fönstret.
 6. När alla filer har importerats, klicka på Slutför för att stänga dialogrutan Importera och återgå till ditt projektfönster.
 7. För att börja arbeta med ditt nyligen importerade projekt, välj det från projektpanelen längst ner i IDE-fönstret och börja redigera dess innehåll.

Vad är processen för att skapa en zip-fil i Android Studio?

I Android Studio kan du skapa en zip-fil genom att välja Arkiv > Ny > Zip-fil.I dialogrutan Ny zip-fil anger du namnet och platsen för zip-filen och klickar sedan på OK.För att skapa en zip-fil från ett befintligt projekt, välj Projekt > Exportera > Zip.Dialogrutan Exportera ZIP visas.I dialogrutan Exportera ZIP anger du namnet och platsen för zip-filen och klickar sedan på Spara. Så här packar du upp en zip-fil:

Hur man använder Gradle för Android-utveckling

I den här guiden kommer vi att visa dig hur du använder Gradle för Android-utveckling med IntelliJ IDEA Ultimate Edition.Vi kommer också att visa dig hur du använder olika funktioner i Gradle såsom uppgifter, profiler och builds.Slutligen kommer vi att ge några tips om hur du kan förbättra din produktivitet när du arbetar med Gradle.

Vad är Gradle?

Gradle är ett automatiseringssystem med öppen källkod som används för att bygga programvaruprojekt med Java-språk.Den har blivit mycket populär på grund av sin enkelhet och flexibilitet vilket gör den perfekt för att utveckla mobilappar eftersom den stöder olika programmeringsspråk som Java, Kotlin och Scala tillsammans med Android SDK versioner 22 (Lollipop), 23 (KitKat), 24 (Oreo) ), 25 (puls). Förutom apputveckling kan den användas för andra ändamål som webbutveckling eller hantering av mjukvaruarkitektur etc.

Varför använda Gradle?

Det finns flera anledningar till varför du kanske vill använda Gradle istället för andra byggautomationssystem:

 1. Öppna zip-filen i din dator Extrahera alla filer till sina egna mappar Byt namn på varje mapp för att matcha dess motsvarande filnamn i ditt ursprungliga projekt Kopiera över alla resurser som ingick i det zippade projektet Bygg om ditt projekt Om du har några frågor eller problem med att skapa eller packa upp en zip-fil, kontakta supporten på [email protected]
 2. Hastighet – Jämfört med andra byggautomationssystem som Ant eller Maven är Gradle mycket snabbare eftersom det använder Groovy skriptspråk som är känt för att vara snabbt jämfört med Java-kodbasmanipulationsskript skrivna i JVM-bytekodformat.Modularitet – Till skillnad från Ant eller Maven där varje uppgift behöver sina egna konfigurationsfiler, låter Gradle oss dela upp vårt arbete i mindre uppgifter som kan utföras oberoende utan att påverka varandra. Detta gör det mycket enklare att hantera våra builds eftersom ändringar som görs i en del av vår kodbas inte kommer att påverka andra delar om inte annat uttryckligen konfigurerats . Interoperabilitet – Eftersom Gradle är öppen källkod kan utvecklare runt om i världen bidra med förbättringar och buggfixar vilket innebär att även om du inte har tillgång till specifika funktioner som erbjuds av ett annat byggautomationssystem som Ant eller Maven, är chansen god att någon där ute har redan implementerat dem. Utökningsbarhet – Som nämnts tidigare tillåter modularitet oss att dela upp vår uppbyggnad i mindre uppgifter, vilket gör det enkelt att lägga till ny funktionalitet utan att behöva modifiera befintlig kodbas.

Var kan du hitta de filer som behövs för att zippas i projektfönstret?

I Android Studio, gå till Arkiv > Nytt projekt.I dialogrutan som öppnas väljer du Android från rullgardinsmenyn för plattform och klickar på Nästa.På nästa skärm anger du projektets namn och plats och klickar på Slutför.Projektfilerna finns i din arbetskatalog (mappen där du körde Android Studio). Så här zippar du ett projekt:

 1. Välj ett eller flera projekt i projektfönstret.
 2. I huvudverktygsfältet klickar du påZip/Unzip....
 3. I dialogrutan Zip-filer som öppnas, ange ett namn för din zip-fil och välj en plats på din dator där den kan sparas.
 4. Klicka på OK för att skapa din zip-fil.

Hur väljer du vilka filer som ska inkluderas i din zip-fil?

I Android Studio kan du zippa filer genom att välja fliken Filer och sedan klicka på Zip-knappen.Du kan också använda kortkommandot Ctrl+Z (Windows) eller Cmd+Z (Mac).

När du zippar ett projekt komprimerar Android Studio alla filer i projektet till en enda ZIP-fil.ZIP-filen innehåller ett XML-manifest som listar alla filer i projektet och deras motsvarande platser på disken.

För att inkludera filer i din zip-fil som inte finns i din projektkatalog måste du lägga till dem i ditt projekt som källfiler.För att göra detta, öppna ditt projekts build.gradle-fil och lägg till ett nytt beroende:

kompilera 'com.android.tools:zip:

Lägg sedan till källfilerna till din byggkonfiguration enligt följande:

källkompatibilitet = "

När du har lagt till dessa beroenden kan du zippa ditt projekt genom att välja Arkiv > Zip > Spara som... och ange ett filnamn för din ZIP-fil.

 1. 0'
 2. 6"