Nếu bạn không còn sử dụng ứng dụng hoặc muốn xóa ứng dụng khỏi thiết bị của mình, bạn có thể xóa ứng dụng bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở App Store trên thiết bị của bạn.
 2. Chạm vào nút menu ở góc trên cùng bên trái của màn hình và chọn "Lưu trữ".
 3. Trong "Ứng dụng của tôi", hãy tìm và nhấn vào ứng dụng bạn muốn xóa.
 4. Trên màn hình chính của ứng dụng, chạm vào "Xóa" ở góc trên bên phải của màn hình.
 5. Xác nhận rằng bạn muốn xóa ứng dụng này, sau đó nhấn vào "Xóa.

Làm cách nào để xóa tài khoản ứng dụng phổ biến?

Nếu bạn muốn xóa tài khoản ứng dụng khỏi thiết bị của mình, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.
 2. Trong "Chung", hãy nhấn vào "Tài khoản".
 3. Nhấn vào tài khoản ứng dụng bạn muốn xóa.
 4. Trên màn hình tiếp theo, hãy nhấn vào "Xóa".
 5. Nếu bạn có nhiều tài khoản được liên kết với ứng dụng này, bạn sẽ được yêu cầu xóa tài khoản nào.Nhấn vào một trong những bạn muốn xóa, sau đó nhấn vào "Xóa".
 6. Sau khi xóa tài khoản, hãy xác nhận rằng tài khoản đã biến mất bằng cách tìm kiếm mọi nội dung hoặc cài đặt còn lại cho tài khoản đó trong ứng dụng Cài đặt.

Các bước để xóa một tài khoản ứng dụng phổ biến là gì?

 1. Mở ứng dụng mà bạn muốn xóa tài khoản của mình.
 2. Nhấn vào ba dòng ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
 3. Chọn cài đặt."
 4. Trong "Tài khoản và đồng bộ hóa", hãy nhấn vào "Tài khoản ứng dụng chung".
 5. Nhấn vào "X" màu xanh lam bên cạnh ứng dụng mà bạn muốn xóa tài khoản của mình.
 6. Bạn sẽ được hỏi xem bạn có chắc chắn muốn xóa tài khoản này không: hãy nhấn vào "Có".
 7. Nếu bạn có nhiều tài khoản ứng dụng chung cho các ứng dụng khác nhau, thì từng tài khoản trong số các tài khoản đó sẽ bị xóa riêng (bạn sẽ không thể giữ tất cả chúng).

Làm cách nào để hủy tài khoản ứng dụng chung của tôi?

Nếu bạn muốn hủy tài khoản ứng dụng chung của mình, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Cửa hàng Google Play trên thiết bị của bạn.
 2. Nhấn vào Menu (ba dòng từ trên cùng bên trái).
 3. Nhấn vào Cài đặt (bốn dòng xuống).
 4. Trong "Tài khoản của tôi", nhấn vào Hủy tài khoản.Nếu bạn đã thiết lập nhiều tài khoản, hãy chọn tài khoản bạn muốn hủy, sau đó chạm vào Hủy tài khoản.
 5. Nhập mật khẩu của bạn nếu cần, sau đó nhấn OK.Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng bạn muốn hủy tài khoản; chạm vào Có để kết thúc.

Làm cách nào để xóa tài khoản ứng dụng chung của tôi?

Nếu bạn có tài khoản với ứng dụng chung, bạn có thể xóa tài khoản đó bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở Cửa hàng Google Play trên thiết bị của bạn.
 2. Nhấn vào Menu (ba dòng từ trên cùng bên trái).
 3. Nhấn vào Ứng dụng và trò chơi của tôi.
 4. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn xóa, sau đó nhấn Xóa tài khoản ở cuối màn hình.
 5. Nhập mật khẩu của bạn nếu cần, sau đó chạm vào OK để xác nhận việc xóa.

Làm cách nào để xóa cấu hình Ứng dụng chung?

Nếu bạn muốn xóa cấu hình Ứng dụng chung, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của ứng dụng.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn Cài đặt cấu hình.
 3. Trong Thông tin hồ sơ, nhấp vào Xóa hồ sơ.
 4. Xác nhận rằng bạn muốn xóa hồ sơ bằng cách nhấp vào Có trong cửa sổ bật lên.
 5. Hồ sơ sẽ bị xóa trong vòng vài phút và bạn sẽ không còn quyền truy cập vào hồ sơ đó trên trang web của ứng dụng hoặc thông qua chính ứng dụng.

Có thể xóa cấu hình Ứng dụng chung không?

Có, có thể xóa cấu hình Ứng dụng chung.Để thực hiện việc này, hãy truy cập trang Hồ sơ và nhấp vào nút Xóa bên cạnh tên của hồ sơ.Lưu ý rằng thao tác này cũng sẽ xóa mọi nội dung được liên kết với hồ sơ đó, vì vậy hãy nhớ lưu mọi thông tin quan trọng trước khi tiếp tục.

Bạn có thể cho tôi biết cách xóa hồ sơ Ứng dụng chung được không?

Nếu bạn muốn xóa hồ sơ Ứng dụng chung, trước tiên, bạn cần đăng nhập vào tài khoản.Sau khi bạn đã đăng nhập, hãy nhấp vào tab Hồ sơ và sau đó chọn Xóa hồ sơ từ menu.Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận quyết định của mình trước khi hồ sơ bị xóa.

Làm cách nào để bạn xóa hồ sơ Ứng dụng chung của mình?

Nếu bạn muốn xóa hồ sơ Ứng dụng chung của mình, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web hoặc ứng dụng.
 2. Nhấp vào ba dòng ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
 3. Chọn Hồ sơ và sau đó nhấp vào Xóa hồ sơ.
 4. Xác nhận rằng bạn muốn xóa hồ sơ của mình bằng cách nhấp vào Có.
 5. Hồ sơ của bạn sẽ bị xóa trong vòng vài phút, nhưng xin lưu ý rằng mọi dữ liệu được liên kết với hồ sơ này (chẳng hạn như danh bạ) sẽ không tự động bị xóa.Bạn cũng có thể xóa vĩnh viễn hồ sơ của mình bằng cách xóa tất cả nội dung của hồ sơ khỏi hệ thống của chúng tôi.