Để xóa tài khoản LiveCareer của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng Tài khoản ở góc trên cùng bên trái màn hình.
 3. Trong "Hồ sơ của tôi", nhấp vào "Cài đặt".
 4. Trên trang "Cài đặt", trong "Tài khoản & Cài đặt", hãy nhấp vào "Xóa tài khoản của tôi".
 5. Xác nhận rằng bạn muốn xóa tài khoản của mình và nhấp vào "Có".Tài khoản của bạn sẽ bị xóa trong vòng vài phút.

Làm thế nào để hủy tài khoản LiveCareer?

Nếu bạn muốn hủy tài khoản LiveCareer của mình, có một số cách khác nhau để thực hiện.

Bước đầu tiên là đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào tab “Tài khoản của tôi” ở đầu trang.Từ đây, bạn có thể chọn liên kết "Hủy tài khoản của tôi" trong thanh menu.

Khi bạn đã nhấp vào liên kết này, bạn sẽ được đưa đến trang xác nhận nơi bạn cần xác nhận rằng bạn muốn hủy tài khoản của mình.

Sau khi xác nhận việc hủy của bạn, tài khoản của bạn sẽ bị hủy và tất cả dữ liệu của nó sẽ bị xóa.

Làm cách nào để hủy đăng ký LiveCareer?

Nếu bạn không muốn nhận email từ LiveCareer nữa, hãy hủy đăng ký bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào tab “Tài khoản của tôi” ở đầu trang.
 2. Trong “Tùy chọn email”, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh “LiveCareer” và sau đó nhấp vào nút “Hủy đăng ký”.
 3. Bạn sẽ được nhắc xác nhận việc hủy đăng ký của mình bằng cách nhấp vào liên kết trong email đã được gửi cho bạn.Khi bạn đã xác nhận việc hủy đăng ký của mình, bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ email nào từ LiveCareer nữa.

Cách xóa tài khoản LiveCareer?

Nếu bạn muốn xóa tài khoản LiveCareer của mình, có một số cách khác nhau để thực hiện.

Bước đầu tiên là đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào tab “Tài khoản” ở đầu trang.Từ đây, bạn có thể chọn tùy chọn "Quản lý tài khoản" trong menu thả xuống.

Tiếp theo, bạn sẽ cần tìm nút "Xóa tài khoản" ở gần cuối phần này.Khi bạn đã nhấp vào nút này, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu của mình để tiếp tục.

Khi bạn đã nhập mật khẩu của mình, bạn sẽ được thực hiện một loạt các bước xác nhận trước khi tài khoản của bạn bị xóa hoàn toàn.Tùy thuộc vào cách tài khoản của bạn được tạo cách đây bao lâu, có thể mất một khoảng thời gian để tài khoản biến mất hoàn toàn.

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn cần truy cập lại vào tài khoản LiveCareer của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng tại support @ livecareer.

Làm cách nào để xóa hồ sơ của tôi trên LiveCareer?

Để xóa hồ sơ của bạn trên LiveCareer, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào tab Hồ sơ ở đầu trang.
 3. Trong "Hồ sơ của tôi", nhấp vào nút Chỉnh sửa Hồ sơ.
 4. Trên trang Chỉnh sửa Hồ sơ, trong "Chi tiết Hồ sơ", hãy nhấp vào liên kết Xóa Tài khoản của Tôi.
 5. Làm theo hướng dẫn trên trang xác nhận để hoàn tất quá trình xóa của bạn.

Bạn có thể xóa tài khoản LiveCareer không?

Có, bạn có thể xóa tài khoản LiveCareer.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào mục menu Tài khoản ở bên trái màn hình.
 3. Trong "Cài đặt tài khoản", hãy nhấp vào liên kết "Hủy kích hoạt tài khoản của tôi".
 4. Làm theo hướng dẫn trên trang để hoàn tất quá trình hủy kích hoạt của bạn.Sau khi bạn hủy kích hoạt tài khoản của mình, tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống của LiveCareer.

Cách hủy kích hoạt tài khoản LiveCareer của bạn 8) Điều gì xảy ra khi bạn xóa tài khoản LiveCareer của mình?

Xóa tài khoản LiveCareer của bạn có nghĩa là tất cả dữ liệu và hoạt động của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn.Sau khi xóa tài khoản của mình, bạn sẽ không thể truy cập tài khoản hoặc bất kỳ nội dung nào bạn đã tạo.Ngoài ra, nếu bạn có đăng ký trả phí, việc hủy đăng ký cũng sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn.Cuối cùng, nếu bạn nhận được lời mời làm việc đang hoạt động từ một công ty sử dụng LiveCareer, họ sẽ được thông báo rằng tài khoản của bạn đã bị xóa và họ sẽ không thể liên hệ với bạn về công việc nữa.

Có một số điều cần lưu ý khi xóa tài khoản LiveCareer của bạn:

-Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng từ bỏ tài khoản của mình.Một khi nó biến mất, nó sẽ biến mất!

-Đảm bảo sao lưu mọi dữ liệu quan trọng trước khi xóa tài khoản của bạn.Điều này bao gồm bất kỳ điều gì đã được chia sẻ với những người dùng khác (chẳng hạn như hồ sơ hoặc công việc), cũng như bất kỳ ghi chú hoặc nhận xét nào được thực hiện trên các bài đăng.

-Nếu bạn có đăng ký trả phí, hãy hủy trước khi xóa tài khoản để tất cả dữ liệu liên quan đến đăng ký cũng bị xóa.

-Nếu bạn có lời mời làm việc đang hoạt động từ một công ty sử dụng LiveCareer, họ sẽ được thông báo rằng tài khoản của bạn đã bị xóa và họ sẽ không thể liên hệ với bạn về công việc.Tuy nhiên, ngay cả sau khi xóa, hệ thống của họ vẫn có thể giữ lại một số thông tin về những bài đăng của bạn (bao gồm cả những bài đã được thích hoặc nhận xét), vì vậy hãy cân nhắc điều này nếu quyết định có trả lời email từ họ về công việc hay không Cơ hội bị đóng lại do thiếu ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, v.v.