Để tạo tệp lưu trữ ZIP (.ZIP) trong Android Studio, trước tiên hãy mở IDE và sau đó làm theo các bước sau:

Để tạo tệp lưu trữ ZIP (.ZIP) trong Android Studio, trước tiên hãy mở IDE và sau đó làm theo các bước sau:

Để tạo một ZIP (.

 1. Mở Android Studio Nhấp vào menu Tệp Chọn Dự án Mới Trong hộp thoại Dự án Mới, chọn Tệp Zip Nhập tên dự án (ví dụ: MyZipFile) và nhấp OK Trên màn hình chính của Android Studio, nhấp vào thư mục Tài sản Định vị dự án của bạn res / thư mục thô Kéo và thả tất cả các tệp trong thư mục này vào tệp zip bạn vừa tạo Nhấp vào nút Xây dựng Bây giờ bạn sẽ có một tệp zip có tên MyZipFile- Để giải nén tệp này: Trên máy tính của bạn, hãy mở cửa sổ nhắc lệnh (Windows ) hoặc thiết bị đầu cuối (MacOSX). Thay đổi thư mục gốc của dự án của bạn bằng cách gõ cd. Gõ giải nén MyZipFile để giải nén nó vào máy tính của bạn- Để cài đặt tệp zip này: Sao chép MyZipFile vào / sdcard / AndroidStudioProjects //.Đường dẫn sẽ khác nhau tùy thuộc vào phiên bản Android Studio bạn đang sử dụng- Nếu bạn muốn sử dụng tệp zip này như một phần của dự án hiện có, hãy sao chép nó vào ~ / .androidstudio / config /DA //.
 2. Từ bên trong Android Studio, chọn Tệp> Dự án mới ... từ thanh menu chính Trong cửa sổ mới mở ra, chọn Tệp Zip trong số tất cả các tùy chọn có sẵn Nhập tên phù hợp cho tệp lưu trữ ZIP của bạn (ví dụ: "MyFirstZIP" ) và nhấp vào OK 4a. Trên màn hình chính của Android Studio, hãy tìm thư mục tài sản của dự án 5b. Kéo và thả tất cả nội dung của nó vào kho lưu trữ ZIP 6c mới tạo của bạn. Bây giờ hãy nhấp vào 'Build' ở trên cùng bên trái 7d, sau đó bạn sẽ thấy một thư mục 'MyFirstZIP' xuất ra đã được tạo 8e trong thư mục gốc 9f của dự án của bạn. Cuối cùng, nếu bạn muốn cài đặt kho lưu trữ ZIP này vào thẻ SD để sử dụng trong tương lai thì chỉ cần sao chép nó vào / sdcard / (ký tự ổ đĩa hệ điều hành của bạn) / AndroidStudioProjects / (tên dự án của bạn) '10g where "(ký tự ổ đĩa hệ điều hành của bạn ) "sẽ giống như" C: ". 11h Thưởng thức!

Làm cách nào để bạn truy cập giao diện Android Studio?

Trong Android Studio, mở menu chính và chọn Tệp> Dự án mới.Trong hộp thoại mở ra, nhập ZipFile vào trường Tên và bấm OK.Dự án mới sẽ được tạo trong thư mục làm việc hiện tại của bạn.

Lần đầu tiên tạo tệp zip trong Android Studio, bạn sẽ được nhắc tạo tệp kê khai.Nhấn Next để tiếp tục.

Android Studio sẽ hiển thị hộp thoại Tạo tệp Zip.Nhập tên cho tệp zip của bạn (ví dụ: MyFirstZip) và nhấp vào Lưu.

Sau đó, Android Studio sẽ tạo tệp kê khai cho dự án của bạn và đóng hộp thoại.Giờ đây, bạn có thể truy cập tệp zip mới được tạo của mình bằng cách chọn nó từ tab Dự án của menu chính và nhấp vào Mở tệp zip ...

Nếu bạn đang tạo tệp zip chứa nhiều dự án, hãy đảm bảo rằng mỗi dự án được thêm vào dưới dạng mục nhập trong phần Tệp kê khai của hộp thoại Tạo tệp Zip.Nếu không, Android Studio sẽ không thể tạo tệp kê khai hợp lệ cho các tệp dự án của bạn.

Bạn có thể tạo dự án mới trong Android Studio từ đâu?

Bạn có thể tạo dự án mới trong Android Studio bằng cách nhấp vào nút Dự án mới trên thanh công cụ chính và chọn Android từ danh sách các loại dự án có sẵn.Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tùy chọn menu Tệp> Dự án mới.Khi được nhắc chọn loại dự án, hãy chọn Ứng dụng Android.Sau đó, cung cấp tên cho dự án của bạn và nhấp vào OK.

Khi bạn đã tạo dự án mới của mình, bạn sẽ cần thêm một số tệp và tài nguyên cơ bản.Để thực hiện việc này, hãy mở tệp MainActivity.java nằm trong thư mục src / main của dự án của bạn và thêm các dòng sau vào đầu tệp:

gói com.example; nhập android.os.Bundle; nhập android.support.v

Tiếp theo, thêm một tham chiếu đến androidx. hỗ trợ thư viện bằng cách thêm dòng này vào phần nhập của bạn:

nhập androidx. ủng hộ . v

Cuối cùng, thêm một phiên bản của GoogleApiClient vào lớp của bạn bằng cách thêm dòng này:

// Nhận quyền truy cập vào các dịch vụ API của Google riêng tư GoogleApiClient googleApiClient = new GoogleApiClient (); // Thiết lập thông tin xác thực googleApiClient .setAuthConfig (new AuthConfig ("YOUR_GOOGLE_API_KEY", "YOUR_GOOGLE_SECRET_KEY")); // Tạo một phiên bản của GsonBuilder sẽ được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu JSON thành các đối tượng Java GsonBuilder gsonBuilder = googleApiClient .createJsonFactory (); // Sử dụng GsonBuilder để chuyển đổi một số dữ liệu JSON mẫu thành các đối tượng Java String jsonData = "{'name': 'John', 'age': 25}"; Đối tượng obj1 = gsonBuilder .fromJson (jsonData, TypeConverter .ofType (Person)); Hệ thống . out .println (obj

 1. appcompat. *; nhập android.view. *; public class MainActivity mở rộng AppCompatActivity {@Override được bảo vệ void onCreate (Bundle saveInstanceState) {super .onCreate (SaveInstanceState); setContentView (R .layout .activity_main); }}
 2. ứng dụng;
 3. ; String jsonData2 = "{'name': 'Jane', 'age': 30}"; Đối tượng obj2 = gsonBuilder .fromJson (jsonData2, TypeConverter :: ofTypeArray ()); Hệ thống . out println (obj; // Thay vào đó, hãy sử dụng trình chuyển đổi chung của GSON để chúng ta không phải chỉ định kiểu mỗi khi int [] number = {1, 2, 3}; Object obj3 = gsonBuilder -> fromJsonArray (number); System out println (obj;} // end constructor public static void main (String [] args) {khởi chạyApp (args);} // end main () private static void launcherApp (String [] args) {Intent Ý định = new Intent ( ); ý định -> putExtra ("APPID", getPackageManager () .getApplicationId ()); ý định -> putExtra ("KEY ", getPackageManager () .getSecretKey ()); startActivityForResult (Ý định, R." / MainActivity ");} // end launcherApp () / ** * Lấy hoặc đặt thông tin trình quản lý gói * / riêng lẻ PackageManager getPackageManager () { return mgr;} / ** * Bắt đầu hoạt động cho kết quả với số nhận dạng đã cho * / được bảo vệ void startActivityForResult (Ý định chủ đích, Tên kết quả chuỗi) {if (! mgr == null) {mgr -> startActiilitiesWithArguments ((ArrayList>) ý định).

Làm cách nào để bạn mở một dự án hiện có trong Android Studio?

Làm cách nào để bạn tạo một dự án mới trong Android Studio?Làm cách nào để bạn nhập một dự án hiện có vào Android Studio?Các loại tệp khác nhau có thể được đưa vào một dự án trong Android Studio là gì?Làm cách nào để bạn tạo và sử dụng các lớp trong một dự án Android?Làm cách nào để bạn thêm tài nguyên vào các dự án của mình trong Android Studio?Một số tác vụ phổ biến cần được thực hiện khi làm việc với các dự án trong Android Studio là gì?Một số mẹo để tối ưu hóa các dự án được tạo bằng Android Studio là gì?

 1. Để mở một dự án hiện có, trước tiên hãy xác định vị trí tệp trên máy tính của bạn và sau đó mở nó trong IDE.Nếu tệp không tồn tại, bạn có thể tạo nó bằng cách nhấp vào Dự án Mới từ menu Tệp.
 2. Để tạo một dự án mới, hãy nhấp vào Dự án Mới từ menu Tệp và chọn Dự án Java từ danh sách các tùy chọn xuất hiện.
 3. Trên màn hình tiếp theo, cung cấp tên cho dự án của bạn và chọn một vị trí trên máy tính của bạn nơi nó sẽ được lưu trữ.
 4. Khi dự án của bạn đã được tạo, hãy nhấp vào OK để quay lại cửa sổ IDE chính.
 5. Để nhập một dự án hiện có vào Android Studio, trước tiên hãy tìm thư mục chứa các tệp bạn muốn đưa vào, sau đó kéo và thả chúng vào cửa sổ IDE.
 6. Khi tất cả các tệp đã được nhập xong, hãy nhấp vào Kết thúc để đóng hộp thoại Nhập và quay lại cửa sổ dự án của bạn.
 7. Để bắt đầu làm việc với dự án mới được nhập của bạn, chỉ cần chọn nó từ bảng Projects nằm ở cuối cửa sổ IDE và bắt đầu chỉnh sửa nội dung của nó ..

Quá trình tạo tệp zip trong Android Studio là gì?

Trong Android Studio, bạn có thể tạo tệp zip bằng cách chọn Tệp> Mới> Tệp zip.Trong hộp thoại Tệp Zip Mới, chỉ định tên và vị trí của tệp zip, sau đó bấm OK.Để tạo tệp zip từ một dự án hiện có, hãy chọn Dự án> Xuất> Zip.Hộp thoại Xuất ZIP sẽ xuất hiện.Trong hộp thoại Xuất ZIP, chỉ định tên và vị trí của tệp zip, sau đó bấm Lưu. Để giải nén tệp zip:

Cách sử dụng Gradle cho Android Development

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Gradle để phát triển Android bằng IntelliJ IDEA Ultimate Edition.Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các tính năng khác nhau của Gradle như nhiệm vụ, hồ sơ và bản dựng.Cuối cùng, chúng tôi sẽ cung cấp một số mẹo về cách cải thiện năng suất của bạn khi làm việc với Gradle.

Gradle là gì?

Gradle là một hệ thống tự động hóa xây dựng mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng các dự án phần mềm sử dụng ngôn ngữ Java.Nó đã trở nên rất phổ biến do tính đơn giản và linh hoạt khiến nó trở nên hoàn hảo để phát triển các ứng dụng di động vì nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như Java, Kotlin và Scala cùng với các phiên bản SDK Android 22 (Lollipop), 23 (KitKat), 24 (Oreo ), 25 (Xung). Ngoài việc phát triển ứng dụng, nó có thể được sử dụng cho các mục đích khác như phát triển web hoặc quản lý kiến ​​trúc phần mềm, v.v.

Tại sao sử dụng Gradle?

Có một số lý do tại sao bạn có thể muốn sử dụng Gradle thay vì các hệ thống tự động hóa xây dựng khác:

 1. Mở tệp zip trong máy tính của bạn Giải nén tất cả các tệp vào thư mục riêng Đổi tên từng thư mục để khớp với tên tệp tương ứng trong dự án ban đầu của bạn Sao chép bất kỳ tài nguyên nào được bao gồm trong dự án đã nén giải nén một tệp zip, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ tại [email protected]
 2. Tốc độ - So với các hệ thống tự động hóa xây dựng khác như Ant hoặc Maven, Gradle nhanh hơn nhiều vì nó sử dụng ngôn ngữ kịch bản Groovy được biết đến là nhanh so với các tập lệnh thao tác cơ sở mã Java được viết ở định dạng JVM bytecode.Tính mô-đun - Không giống như Ant hoặc Maven, nơi mọi tác vụ cần tệp cấu hình riêng, Gradle cho phép chúng tôi chia công việc của mình thành các tác vụ nhỏ hơn có thể được thực thi độc lập mà không ảnh hưởng đến nhau. Điều này giúp việc quản lý các bản dựng của chúng tôi dễ dàng hơn nhiều vì những thay đổi được thực hiện trong một phần của cơ sở mã của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng đến các phần khác trừ khi được định cấu hình rõ ràng theo cách khác. Khả năng tương tác - Bởi vì Gradle là mã nguồn mở, các nhà phát triển trên khắp thế giới có thể đóng góp các cải tiến và sửa lỗi, có nghĩa là ngay cả khi bạn không có quyền truy cập vào các tính năng cụ thể được cung cấp bởi một hệ thống tự động hóa xây dựng khác như Ant hoặc Maven, rất có thể ai đó đã thực hiện chúng rồi. Khả năng mở rộng - Như đã đề cập trước đó, tính mô-đun cho phép chúng tôi chia nhỏ bản xây dựng của mình thành các tác vụ nhỏ hơn, giúp dễ dàng thêm chức năng mới mà không cần phải sửa đổi cơ sở mã hiện có.

Bạn có thể xác định vị trí các tệp cần nén ở đâu trong cửa sổ Dự án?

Trong Android Studio, đi tới Tệp> Dự án mới.Trong hộp thoại mở ra, chọn Android từ danh sách nền tảng thả xuống và nhấp vào Tiếp theo.Trên màn hình tiếp theo, đặt tên và vị trí của dự án, sau đó nhấp vào Kết thúc.Các tệp dự án nằm trong thư mục làm việc của bạn (thư mục mà bạn đã thực thi Android Studio). Để nén một dự án:

 1. Chọn một hoặc nhiều dự án trong cửa sổ Dự án.
 2. Trên thanh công cụ chính, nhấp vào Zip / Unzip ....
 3. Trong hộp thoại Tệp Zip mở ra, hãy chỉ định tên cho tệp zip của bạn và chọn một vị trí trên máy tính của bạn để lưu tệp đó.
 4. Bấm OK để tạo tệp zip của bạn.

Làm cách nào để bạn chọn các tệp được đưa vào tệp zip của mình?

Trong Android Studio, bạn có thể nén tệp bằng cách chọn tab Tệp, sau đó nhấp vào nút Zip.Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Ctrl + Z (Windows) hoặc Cmd + Z (Mac).

Khi bạn nén một dự án, Android Studio sẽ nén tất cả các tệp trong dự án thành một tệp ZIP duy nhất.Tệp ZIP bao gồm một tệp kê khai XML liệt kê tất cả các tệp trong dự án và các vị trí tương ứng của chúng trên đĩa.

Để bao gồm các tệp trong tệp zip không nằm trong thư mục dự án của bạn, bạn phải thêm chúng vào dự án của mình dưới dạng tệp nguồn.Để thực hiện việc này, hãy mở tệp build.gradle trong dự án của bạn và thêm một phần phụ thuộc mới:

biên dịch 'com.android.tools:zip:

Sau đó, thêm các tệp nguồn vào cấu hình bản dựng của bạn như sau:

sourceCompatibility = "

Sau khi thêm các phần phụ thuộc này, bạn có thể nén dự án của mình bằng cách chọn Tệp> Zip> Lưu Dưới dạng ... và nhập tên tệp cho tệp ZIP của bạn.

 1. 0 '
 2. 6 "